Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Historia nyt!: Siirtoväki ja Varsinais-Suomen ruotsinkieliset kunnat 1944–1948

Riku Kauhanen kertoo v. 2018–2019 Turun yliopiston ja Sigillum Oy:n tekemästä tutkimuksesta, joka käsittelee Varsinais-Suomen ruotsin- ja kaksikielisille alueille toisen maailmansodan jälkeen tulleista evakoista.

Toisen maailmansodan päätyttyä Suomen piti asuttaa uudelleen 420 000 kotinsa menettänyttä evakkoa ja suuri määrä rintamamiehiä, sotaleskiä, invalideja ja muita maan tarpeessa olevia. Varsinais-Suomen ruotsinkieliset alueet olivat vaikeassa asemassa. Toisaalta rannikkokuntina ne olivat harvoja sopivia alueita, joille pystyi sijoittamaan kotinsa menettäneitä kalastajia, toisaalta maanhankintalakia laadittaessa pyrittiin siihen, ettei ruotsin- ja kaksikielisten kuntien kielisuhteet saaneet olennaisesti muuttua. Luennolla esitellään useisiin erilaisiin aineistoihin perustuvan tutkimuksen keskeisiä tuloksia: evakkojen asettumista ruotsinkielisille alueille, eri ryhmien välisiä suhteita ja kokonaiskuvaa evakoista uusilla alueilla.

Riku Kauhanen on filosofian maisteri ja tekee väitöskirjaa Turun yliopistossa arkeologian oppiaineessa.