Konferenssit ja seminaarit

Historiantutkimuksen päivät

 

Kuudennet valtakunnalliset Historiantutkimuksen päivät järjestetään Tampereella 20.-22.10.2022. Päivien järjestäjinä ovat Tampereen yliopiston historian oppiaine ja Suomen Historiallinen Seura. Päivien ohjelmassa on keynote -esitelmien lisäksi työryhmiä sekä vapaamuotoisempaa ohjelmaa.
Konferenssin pääpuhujiksi tulonsa ovat vahvistaneet
–       Prof. Linda Gale Jones (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) on kulttuuri- ja uskontohistoriaan sekä identiteetteihin perehtynyt keskiajan historian tutkija (https://www.upf.edu/web/ecerm/linda-gale-jones)
–       Prof. Pertti Haapala (Tampereen yliopisto) on kokemuksen ja teollistumisen historiaan perehtynyt sosiaalihistorioitsija (https://www.tuni.fi/fi/pertti-haapala)
–       Prof. Christopher Otter (The Ohio State University) on tieteen, teknologian, terveyden ympäristön historiaan globaalissa perspektiivissä perehtynyt modernin ajan historian tutkija (https://history.osu.edu/people/otter.4)
–       Prof. Maria Ågren (Uppsala Universitet) sukupuolen ja työn historiaan Pohjoismaissa perehtynyt uuden ajan alun ja uuden ajan historioitsija (https://katalog.uu.se/empinfo/?id=XX3371)
Jos covid-19 tilanne vaatii muutoksia järjestelyihin, ilmoitamme niistä ensi tilassa.

Muutoksena aikaisempiin konferensseihin, kukin osallistuja voi pitää konferenssissa vain yhden esitelmän. Lisäksi osallistuja voi toimia yhdessä työryhmässä puheenjohtajana ja yhdessä kommentaattorina.

Arvoisat historia-alan ihmiset:

Kuudensien valtakunnallisten historiantutkimuksen päivien ohjelma on nyt saatavilla:

Programmet av den  sjätte nationella konferensen för historieforskning  är nu on-line:

The program for the Sixth Finnish National Conference on Historical Research is now availble:

 

https://events.tuni.fi/hitu2022/ohjelma

 

Jos huomaat virheitä, lähetäthän meille sähköpostia / In case of  errors, please note us:

Järjestelytoimikunta pahoittelee ohjelmatietojen viivästymistä. Tavoitteena oli saada ilmoittautuminen samalla toimimaan, mutta ikävä kyllä emme vielä onnistuneet tässä. Syynä ovat sairaustapaukset sekä konferenssipalveluiden ruuhkautuminen. Ilmoitamme heti, kun ilmoittautuminen on mahdollista.

Konferenssityöryhmä: yliopistonlehtori Ville Vuolanto (pj.), väitöskirjatutkija Juuso Järvenpää,  yliopistotutkija Sari Katajala-Peltomaa, yliopistotutkija Sami Suodenjoki, professori Raisa Toivo ja yliopistonlehtori Tanja Vahtikari (Tampereen yliopisto) sekä toiminnanjohtaja Julia Burman (Suomen Historiallinen Seura).

***

Förinbjudan

Den sjätte nationella konferensen för historieforskning ordnas 20.-22.10.2022 i Tammerfors. Konferensen ordnas av läroämnet historia vid Tammerfors universitet i samarbete med Finska Historiska Samfundet. På programmet står föredrag av huvudtalare, arbetsgrupper för deltagarnas egna presentationer samt friare program.

Huvudtalare
Prof. Linda Gale Jones (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) https://www.upf.edu/web/ecerm/linda-gale-jones
Prof. Pertti Haapala (Tammerfors universitet) https://www.tuni.fi/fi/pertti-haapala
Prof. Christopher Otter (The Ohio State University) https://history.osu.edu/people/otter.4
Prof. Maria Ågren (Uppsala Universitet) https://katalog.uu.se/empinfo/?id=XX3371

Föredragsinbjudan skall utgivas i september 2021 på konferensens internetsidan (https://events.tuni.fi/hitu2022/) och på andra medier.

Konferensarbetsgrupp: universitetslektor Ville Vuolanto (ordf.), doktorand Juuso Järvenpää, universitetsforskare Sari Katajala-Peltomaa, universitetsforskare Sami Suodenjoki, professor Raisa Toivo, universitetslektor Tanja Vahtikari (Tammerfors Universitet) samt verksamhetsledare Julia Burman (Finska Historiska Samfundet).

***

Preinvitation

The Sixth National Finnish Conference on History Research will be held in Tampere on 20-22 October 2022. The conference is organised by the discipline of history at Tampere University together with the Finnish Historical Society. The conference program will consist of keynote lectures by international scholars, sessions, and lively social program.

Keynote speakers:
Prof. Linda Gale Jones (Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) https://www.upf.edu/web/ecerm/linda-gale-jones
Prof. Pertti Haapala (Tampere University) https://www.tuni.fi/en/pertti-haapala
Prof. Christopher Otter (The Ohio State University) https://history.osu.edu/people/otter.4
Prof. Maria Ågren (Uppsala University) https://katalog.uu.se/empinfo/?id=XX3371

The call for papers will be opened in September 2021, and published at the conference website (https://events.tuni.fi/hitu2022/) and in other media.

Organising committee: Senior lecturer Ville Vuolanto (chair), PhD researcher Juuso Järvenpää, university researcher Sari Katajala-Peltomaa, university researcher Sami Suodenjoki, professor Raisa Toivo and senior lecturer Tanja Vahtikari (Tampere University), with Julia Burman (the Finnish Historical Society).

Ohjelma / Program
(Alustava/preliminär/tentative, 20.6.2022)

Jos huomaat virheitä, lähetäthän meille sähköpostia / In case of  errors, please note us:

(Koko ohjelma PDF-tiedostona / Hela programmet som PDF / Whole program as a  PDF)

 

 

Torstai / Thursday 20.10., 9:00-13:00
9:00 Registration / Rekisteröityminen
10:15-10:45 Opening words / Avaussanat
10:45-12:00 Keynote: Maria Ågren, Uppsala University — In search of practice: lessons from the Swedish Gender and Work project
12:00-13:00 Lunch / Lounas
Torstai / Thursday 20.10., 13:00-14:30
War and Politics in Early Modern Britain
Language: English

Melike Çakan: Waging War to Attain Greatness: Francis Bacon (1561–1626) and Civic Greatness

Antti Taipale: Puritan Ministers as Instigators for War in the First English Civil War (1642–46)

Jouko Hartikainen: British Press and Public Discourse on British Stance towards the Great Northern War; Opposition and Propaganda

Other participants: Markku Kaakkinen (chair)

 

 

Kulturella och intellektuella flöden kring akademien i Åbo på 1600- och 1700-talet
Kieli: Ruotsi

Robin Engblom: Johannes Gezelius släkt- och klientnätverk i östersjöregionen

Laura Hollsten: Kunskap och färdigheter för livet: Pehr Stenberg som student i 1700-talets Åbo

Charlotta Wolff: Professorer och filosofer; akademiska idéflöden på 1700-talet

Muut jäsenet: Johanna Ilmakunnas (pj. ja kommentaattori)

 

 

Luokkatietoista esoteriaa – uusia uskonnollisia näkökulmia 1900-luvun alun suomalaiseen ja amerikansuomalaiseen sosialismiin
Kieli: Suomi

Julia von Boguslawski: Yksilön vai yhteiskunnan kehityksen asialla? Luokkatietoisuus Suomen teosofisen ja antroposofisen seuran piirissä

Juuso Järvenpää: Teosofia ja spiritualismi 1900-luvun alun suomalaisessa työväenliikkeessä

Mikko Kemppainen: ”Parempaa sosialismia” rakentamassa – Sosialismi ja teosofia työväenliikkeessä 1910-luvulla

Mikko Pollari: Henkinen amerikansuomalainen työläinen?

Jäsenet: Antti Harmainen (pj.)

 

 

Patriotismi ja kansakunta
Kieli: Suomi ja englanti

Topi Houni: Kansan eheyttäminen. Käsitteen merkityskerrostumat ja käytön historia

Juho Pekkarinen: Tutkijoiden kansainväliset ideaalit ja kansalliset roolit 1900-luvun lopulla

Jaakko Sivonen: Prussian patriotism in the second half of the eighteenth century

 

 

Työ, terveys ja tehokkuus sotien jälkeisessä Suomessa
Kieli: Suomi

Mona Mannevuo: “The psychiatric lessons of the war do not seem to have been generally learnt”. WHO:n suositukset työväestön mielenterveyden kohentamiseksi sotienjälkeisessä Suomessa.

Eve Hyrkäs: Lääkärintyö, hoidon tehokkuus ja psykosomaattiset ilmiöt

Mikko Myllykangas: Työtä ja mielisairautta kahdessa Suomessa

Muut jäsenet: Petteri Pietikäinen (pj.)

 

 

Onko antiikin historia jo tehty?
Kieli: Suomi

Kaius Tuori: Uudet teoriat antiikintutkimuksen raatoa elvyttämässä: antropologiset teoriat antiikin vieraannuttamisessa

Elina Pyy: Semiotiikka, subjektiivisuus, sukupuoli – antiikin kirjallisuus poststrukturalistisen linssin alla

Samuli Simelius: Arkkitehtuurin ja yhteiskuntatieteiden teoriat, mallit ja metodit antiikintutkimuksen apuna

Muut jäsenet: Anu Lahtinen (pj. ja kommentaattori)

 

 

Talouselämän uudet tuulet
Kieli: suomi

Anitra Komulainen: Yrittäjälähtöiset Uberit – Kesko ja K-kauppiaat

Annastiina Henttinen: Kansainvälinen verkostoituja Berner Oy

Kati Toivanen (& Niklas Jensen-Eriksen): Romukauppiaat: Kiertotalousbisneksen edelläkävijät 1900-1995

Muut jäsenet: Elina Kuorelahti (pj.)

 

 

 

Suomen Teiniliitto, 1960–70-lukujen murros ja historiakuvan muodostuminen
Kieli: Suomi

Ville Okkonen: Mistä koulumaailman politisoituminen oikeastaan lähti?

Liisa Lalu: Teiniliitto tyttöjen toimijuuden mahdollistajana

Kimmo Rentola: Aikalaistoimijan ja tutkijan dialektiikka

Jouko Aaltonen: Historiallisen dokumenttielokuvan monet äänet

Muut jäsenet: Ville Soimetsä (pj.)

 

 

Anti-fascism and Ethnic Minorities: Forms of Resistance in Central and Eastern Europe, ca 1920–1950
Language: English

Anders Ahlbäck & Kasper Braskén: Anti-fascism as a force of cohesion and division among Swedish-speaking Finns, 1920s–1940s

Olof Bortz: Hugo Valentin and the Swedish Jewish interpretation of Fascism: From the late 1920s to World War II

Anders Blomqvist: Anti-Fascism in the Ethnic Hungarian-Romanian Borderlands – The Case of Satu-Mare/Szatmár

Other participants: Matias Kaihovirta (chair), Marko Tikka (commentator)

 

 

Maailmaa muuttavat käsitteet: Kansallinen, kansainvälinen, globaali
Kieli: Suomi

Sophy Bergenheim: Edustamisen monet kerrokset; Suomalaisuus, korporatismi ja diplomaattinen liikkumavara kansainvälisessä sosiaalityön järjestössä 1950–1964

Martin Pettersson: Pehmeät arvot; Amerikkalaisen talouselämän käsitteen vaikutus Suomen ympäristökeskusteluun 1980-luvulla

Muut jäsenet: Aura Kostiainen (pj.), Johanna Rainio-Niemi (kommentaattori)

 

 

Sukupuoli ja yhteiskunnallinen aktiivisuus pitkällä 1900-luvulla I
Kieli: Suomi

Pilvikki Lantela: Martta Kaukomaa ja feministinen tietoisuus; Vastarinnan ja alistumisen rajapintoja suomalaisen herätysliikkeen kontekstissa

Arja Turunen: Yhdistys 9 ja 1960-luvun tasa-arvoinen mies

Anna Niiranen: ”On syytä pitää mielessä sanat tarkoituksenmukaisuus ja ajattomuus”; Brita Kekkosen vaatekokoelma ja pukeutumisen vaatimukset kylmän sodan aikaisessa diplomatiassa

Muut jäsenet: Heidi Kurvinen (pj.)

 

 

Aikalaiskokemuksia ja rauhankriisejä – sotien vaikutuksia arkeen ja paikallisyhteisöihin
Kieli: Suomi

Hannu Heikkilä (pj.): Viipurilaisen siviiliväestön kokemuksia sodan jaloissa, evakossa ja paluumuuttajina kotikaupunkiinsa 1939–1944

Katja Pyötsiä: Sodasta rauhaan, samat ongelmat ympäri maan? Alueelliset rauhankriisit Suomessa 1944–1949

Anna-Leena Perämäki: Kirjoituksia miehitetystä Pohjolasta – miehityksen, sodan ja vainon kokemuksia Norjassa ja Tanskassa toisen maailmansodan aikaisissa omaelämäkerrallisissa aineistoissa

 

 

Uskonto ja Suomen itäraja 1900-luvulla
Kieli: Suomi

Tomi Kallanne: Luterilaisen uskonnon rooli itärajan turvaamisessa ja Suomen valtion pakolaishuollossa maailmansotien välillä

Reetta Kallanne: Uskonto aseena bolševismia vastaan – Suomalaiset sotilaspapit Saksan miehittämillä alueilla toisessa maailmansodassa

Rony Ojajärvi: Raja-aitoja kaatamassa? Uskonto, rauhanaate ja Neuvostoliitto pitkällä 60-luvulla

Jan Pohjonen: Neuvostoliiton hajoamisen vaikutus alueen uskonnollista oloista kirjoittamiseen Helsingin Sanomien pääkirjoituksissa vuosina 1989–1994

Muut jäsenet: Heta Hurskainen (pj. ja kommentaattori)

 

 

Lähihistorian tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä I
Kieli: Suomi

Tuomas Räsänen: Pohdintoja ympäristöhistorian nykyhetkisyydestä
Anssi Halmesvirta: Lähihistoria ja historiallinen kokemus

Juhana Lahti: Viimeisen 50-vuoden rakennettu ympäristö: tieto, käyttö ja jatkuvuus

Muut jäsenet: Tuomas Laine-Frigen (pj.), Ilona Pajari (kommentaattori)

 

 

Digitaalinen aatehistoria
Kieli: Suomi

Iiro Tiihonen: Mallintaminen historiantutkimuksessa

Mikko Tolonen: Intentio, reseptio ja merkitys digitaalisen aikakauden aatehistoriassa

Risto Turunen (pj.): Käsiteverkostot lähestymistapana aatehistoriaan

Muut jäsenet: Jouni-Matti Kuukkanen (kommentaattori)

 

 

Torstai / Thursday 20.10., 14:30-16:15

14:30-15:00 Coffee break / Kahvitauko
15:00-16:15 Keynote: Linda G. Jones, University of Pompeu Fabra – The Role of Homiletics in Muslim, Christian, and Jewish Relations in the Medieval Mediterranean
Torstai / Thursday 20.10., 16:30-18:00
Suomi-kuvan kehittyminen Japanissa 1920-luvulta 2000-luvulle
Language: English

Lasse Lehtonen: Sibeliuksen musiikki Japanissa; Samuus, toiseus ja kulttuuriset peilit

Ritva Larva (chair): Helsingin olympialaiset Japanin mediassa

Rie Fuse: Are ‘they’ similar to ‘us’ or different from ‘us’?; Representation of Aki Kaurismäki’s Films in Japanese Magazines

 

 

Religion och samhälle
Kieli: Ruotsi

Julia Dahlberg: Livets historia före 1859. Cirkulationen av fördarwinistiska evolutionsidéer i Finland

Erika Boije: Kristendom för en ny nation – Nytt ljus på Fältskärns berättelser av Zacharias Topelius

Hellström Emma: Religionens roll i den demokratiska skolans framväxt; folkskolans och grundskolans kristendomsundervisning 1920–1969

 

 

Ihmisen ja muuttuvan merellisen biodiversiteetin historiallinen suhde Suomessa
Kieli: Suomi

Otto Latva (pj.): Merelliset eläin- ja kasvilajit, ihminen ja monilajinen historiantutkimus

Harri Uusitalo: Kieli ja diskurssit merellisen luontosuhteen määrittäjinä

Kirsi Sonck-Rautio: Etnologia ja Itämeren muuttuva merellinen biodiversiteetti

 

 

Keskustapolitiikan ulottuvuuksia 1920-luvun alussa
Kieli: Suomi

Juha Kolumäki: Poliittisen keskustan radikaali vasemmisto

Tuomas Rantala (pj.): Keskustaideologia 1920-luvun alun Maalaisliitossa

Petteri Systä: Porvarillisen vähemmistön edustajana demokratisoituneessa ja työväenliikkeen hallitsemassa kaupunginvaltuustossa sisällissodan jälkeen

 

 

Suku, sääty ja koulutus
Kieli: Suomi

Joonas Tammela: Yhteiskunnallinen järjestys Ruotsin valtakunnan paikallispapiston saarnoissa 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa

Mari Välimäki: Yliopistohistoriaa perhehistorian näkökulmasta – Petraeuksen perhe 1600-luvulla

Riikka Isoaho-Nousiainen: Kummisuhteet säätyläisten sosiaalisen verkoston ilmentäjänä 1800-luvun Oulussa

 

 

Tieto ja valta
Kieli: Suomi ja englanti

Johanna Kuokkala: Klas Kristersson Horn käskynhaltijana 1500-luvun Viipurissa

Jari Eloranta (& Henric Häggqvist, Petri Karonen, Jeremy Land): Byrokraattisen tehokkuuden tavoittelu: Ruotsin suurvalta-aseman nousu ja tuho

Visa Helenius: Lucretius and religious deviancy

 

 

Maatilojen periytyminen ja sosiaalinen liikkuvuus Suomessa 1700–1800-luvuilla
Kieli: Suomi

Kirsi Laine: Kotitilan perintö ja väistyvien perillisten elämänkulut Lounais-Suomen maaseudulla 1700–1800-luvuilla

Antti Räihä: Tilojen halkominen ja maaseutuyhteisöjen sosiaalinen muotoutuminen 1700–1800-lukujen Karjalan rajaseudulla

Petri Talvitie: Talollisperheet, sovintojaot ja tilattomuuden uhka Etelä-Pohjanmaalla 1800-luvulla

Muut jäsenet: Sami Louekari (pj.)

 

 

Writing Conceptual Histories
Language: English

Hugo Bonin (& Zachris Haaparinne, Pasi Ihalainen): Long-term comparative and transnational conceptual history of political representation

Jussi Kurunmäki (& Jani Marjanen): Ideology and isms: Studying conceptual couplings

Risto-Matti Matero (& Pasi Ihalainen, Miina Kaarkoski, Jani Marjanen): Multi-sited conceptual history of the warming planet

Other participants: Pasi Ihalainen (chair), Pauli Kettunen & Marja Jalava (commentators)

 

Kylmän sodan kulttuuridiplomatiaa: Suomi, Japani, Yhdysvallat ja Neuvostoliitto
Kieli: Suomi

Laura Ipatti: Lähemmäs länttä; Scandinavia Today -kampanjat Yhdysvalloissa 1982–83 ja Japanissa 1987 sekä Japan Today -kampanja Suomessa 1990–91

Simo Mikkonen: Suomen ja Neuvostoliiton musiikkiviikot 1984 ja -85 -– tavoitteiden törmäyskenttä

Pia Koivunen: Lenin-museo Suomen ja Neuvostoliiton yhteisen historian määrittelyn paikkana

Muut jäsenet: Maija Koskinen (pj.)

 

 

Yksilö, yhteiskunta ja instituutiot: kokemuksen historian näkökulmia hyvinvointivaltioon
Kieli: Suomi

Heikki Kokko: Vaivaishoitoasetus 1852; kansalaisuus ja yhteiskuntakokemus

Minna Harjula: Perheiden sosiaaliavustukset yhteiskuntakokemuksen raamittajina 1940-luvun Suomessa

Hanna Lindberg: Eletty sisäoppilaitos ja kriisien käsittely; Porvoon kuurojenkoulu 1930- ja 1980-luvuilla

Muut jäsenet: Pirjo Markkola (pj.)

 

 

Sukupuoli ja yhteiskunnallinen aktiivisuus pitkällä 1900-luvulla II
Kieli: Suomi

Heidi Kurvinen: Äitiys ja 1970-luvun feminismi

Iris Olavinen: Ay-naisjohtajien verkostoituminen vuosina 1988–1992

Jean Lukkarinen: Transfeminiinien yhteiskunnallinen järjestäytyminen ja toiminta Dreamwear Club ry:ssä 1990- ja 2000-lukujen Suomessa

Muut jäsenet: Arja Turunen (pj.)

 

 

Kaupunkihistorian unohdettuja näkökulmia
Kieli: Suomi

Laura Kolbe (pj.): Porvarit kaupunkipolitiikkaa tekemässä – eurooppalaiset virikkeet, kotimaiset haasteet ja paikalliset ongelmat kaupunkien yhteistyössä 1907–1917

Pirjo Ovaskainen: Kaupunginvaltuustot ja alkoholipolitiikka kieltolain jälkeen Tampereella, Kuopiossa ja Jyväskylässä

Fanny Reinikka: ”Palvelukseen halutaan miespalvelija” – rengit, ajurit, oppipojat ja monen työn tekijät Helsingissä 1880–1930

 

 

Äitiyshuollon tilallinen ja materiaalinen kokemus toisen maailmansodan jälkeisellä ajalla
Kieli: Suomi

Riikka Suominen: Luotu ja kuviteltu turva. Aviottomat äidit Helsingin ensikodin asiakkaina 1940–50-luvuilla.

Jenni Räikkönen: Äitiyshuollon pohjoiset paikat. Kätilötyön sosiomateriaalinen kokemus sotien jälkeisessä Lapissa.

Tanja Vahtikari (pj.): Äitiyspakkaus tunne-esineenä: nykypäivässä muisteltu aistimellinen kokemus

Muut jäsenet: Heini Hakosalo (kommentaattori)

 

 

Lähihistorian tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä II
Kieli: Suomi

Katalin Miklóssy: Lähihistorian tutkimus ja Itä-Eurooppa polarisaation aikakaudella

Tuija Parvikko: Lähihistorian tutkimus ja historiakiistat Italiassa

Topi Vainikainen: Taistolaisuuden muistamisesta Kom-teatterin esityksissä

Muut jäsenet: Tuomas Laine-Frigen (pj.), Juhana Aunesluoma (kommentaattori)

 

 

Tutkijan urapolkuna tilaushistoriat
Kieli: Suomi

Tuomas Hoppu: Tilaushistorioiden tekeminen urana

Anna Sivula: Työskentely monihenkisessä tilaushistoriaprojektissa

Kari Teräs: Tarkastajan neuvoja tilaushistorioiden tekijöille

Muut jäsenet: Anu Lahtinen (pj.), Tiina Lintunen (kommentaattori)

 

 

Torstai / Thursday 20.10., 19:00-20:20
Tampere city reception / Tampereen kaupungin vastaanotto
——————————————————

Perjantai / Friday 21.10., 8:30-9:15
Registration / Rekisteröityminen
Perjantai / Friday 21.10., 9:15-10:45
Stereotypes and repetitive patterns of othering in Finland ca 1850–1940
Language: English

Maren Jonasson: Images of Black women and female slaves in Finnish press ca 1850–1900

Sandra Waller: Visual stereotyping: Swedish language theatre and satire in Finland 1870–1900

Marika Kivinen (chair): Stereotyping and racializing in and through Finnish art songs 1900–1940

Other participants: Ainur Elmgren (commentator)

 

 

Musiikin ja äänen sosiaalihistoria I / Ääni ja yhteiskunta
Kieli: Suomi ja ruotsi

Kaj Ahlsved: Frihet på två hjul: Cyklingens klingande historia i Finland vid sekelskiftet 1900

Arja Kastinen: Valamon kellot

Kaarina Kilpiö: Musiikintekijät suomalaisissa 1930–40-lukujen lyhytelokuvissa

Muut jäsenet: Saijaleena Rantanen (pj.)

 

 

Uusia näkökulmia Suomi-Namibia-suhteiden historiaan
Kieli: Suomi

Essi Huuhka: Kaukaiselle lähimmäiselle – Suomen lähetysseuran varainkeruu Owambon nälänhädän lievittämiseksi 1908–1909

Raita Merivirta: Miten ”Ambomaata” tehtiin tutuksi suomalaislapsille; lasten kysymykset ja aikuisten esittämä (koloniaalinen) tieto Lasten lähetyslehdessä

Olli Löytty: Suomalaiset lähetystyöntekijät ja Namibian itsenäistymisliike

Muut jäsenet: Johanna Skurnik (pj.), Leila Koivunen (kommentaattori)

 

 

Pohjoisen tilan haltuunotto
Kieli: Suomi ja englanti

Matti La Mela: Text mining commodification: the geography of the Nordic lingonberry rush, 1860-1910

Maria Julku: Lappi tilana: ympäristö, liikkuminen ja tilan haltuunotto arktisessa politiikassa

Henry Oinas-Kukkonen: Rooseveltin hallinnon analyysi Pohjois-Suomen asuttamisesta

 

 

Muotoilun historiaa Suomessa
Kieli: Suomi

Susanna Aaltonen: Sisällä vai ulkona? Sisustusarkkitehtuurin tutkimuksen paikat

Maija Mäkikalli: Huonekalutaide näkökulmana modernin murrokseen 1920- ja 1950-luvuilla

Leena Svinhufvud: Tekstiilien suunnittelun ja taiteen historia – missä on sen paikka?

Muut jäsenet: Minna Sarantola-Weiss (pj.)

 

 

Lyhytkestoiset työt ja niiden tekijät osana suomalaista yhteiskuntaa 1600- ja 1700-luvuilla
Kieli: Suomi

Tiina Miettinen: Renkinä 1600-luvun Tammisaaressa

Sofia Gustafsson: Värvätyt sotilaat pätkätyöläisinä Viaporin varjossa

Ella Viitaniemi: Alempi papisto akateemisina pätkätyöläisinä 1700-luvulla

Muut jäsenet: Petri Talvitie (pj.), Johanna Ilmakunnas (kommentaattori)

 

 

Kaupunki, väestö ja kansalaisuus
Kieli: Suomi

Antti Härkönen: Viipurin henkikirjojen puuttuvat ortodoksit

Jussi Koivuniemi (& Jarmo Peltola): Tampereen historia 1990–2022

Pasi Nevalainen: Miksi Valco epäonnistui?

 

 

Lived religion in medieval Finland
Language: English

Marika Räsänen: Dominican saints in the medieval diocese of Turku

Sofia Lahti: Reliquaries in private devotion

Anna-Stina Hägglund: References to saints in the dating of late medieval charters and administrative records

Minna Heinonen: Meanings of the feminine in the Nordic discourse of magic

Other participants: Sari Katajala-Peltomaa (chair)

 

 

Antikommunismin ilmentymiä 1900-luvun Suomessa
Kieli: Suomi

Mika Suonpää: Suomen suojelusliitto ja eurooppalainen antikommunistinen propaganda 1920- ja 1930-luvuilla

Tiina Lintunen: Valpo ja vasemmiston uhka 1939–1945

Jukka Pesu (pj.): Vasemmiston määrittely ja uhkakuvat suojelupoliisin luotettavuuslausunnoissa kylmän sodan aikana

 

Koronapandemia ja yhteiskunnallisen kriisihallinnan pohjoismaiset polut: politiikan, tiedon ja hallinnan rajapintoja historiallisessa tarkastelussa
Kieli: Suomi

Jenni Karimäki: Yksilön vai yhteiskunnan vastuu? Poliittinen ymmärrys kriisien syistä ja seurauksista 1970-luvulta nykypäivään

Aura Kostiainen: Asiantuntijavalta ja kansanvalta suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa

Lyydia Aarninsalo: Tieto, kriisit ja varautuminen. Reaktiivisuus ja ennakoin

Muut jäsenet: Johanna Rainio-Niemi (pj.)

 

 

Seksuaalisuuden historiaa I: Kontrolli ja tieto seksuaalisuuden historiassa
Kieli: Suomi

Lotta Vuorio: Liikuntakasvatus heteronormatiivisen seksuaalisuuden vahvistajana 1800-luvun Englannissa

Markku Mattila: Eugeeninen pakkosterilointipolitiikka käytännössä 1935–1970

Miina Keski-Petäjä: Vuoden 1950 aborttilain kieltäminen – turvallisista toimenpiteistä epätoivoisiin tekoihin

Muut jäsenet: Kirsi Vainio-Korhonen (pj.)

 

 

Julkaisemisen käytännöt Ruotsin ja Suomen sanomalehdistöissä 1700- ja 1800-luvuilla: ylirajainen näkökulma
Kieli: Suomi

Kaisa Kyläkoski: Suomalaisten osallistuminen valtakunnalliseen mediajulkisuuteen 1729–1791

Petri Paju: Lääkkeet kaikkiin vaivoihin. Terveysaiheinen mainonta 1800–1900-lukujen vaihteen suomalaisessa ja ruotsalaisessa sanomalehdistössä

Hannu Salmi: Turun palon muisto 1800-luvun suomalaisissa ja ruotsalaisissa sanomalehdissä

Muut jäsenet: Marja Jalava (pj.)

 

 

Suomalaiset Amerikoissa ja historiallinen muisti
Kieli: Suomi ja englanti

Aleksi Huhta: Siirtolaisuudesta siirtokuntiin – suomalaisaktivistien kolonisaatioprojektit Amerikoissa vuosina 1899–1905

Jari Nikkola: Amerikkalainen, valkoinen eurooppalainen, suomalainen? Amerikansuomalaisen historiankäytön vaiheita 1900-luvulla ja 2000-luvun alussa”

Samira Saramo: The Melula Fire and Memories of Sointula

 

 

Tutkimusaineistoja ja tutkimuspalveluita
Kieli: Suomi

Aihe: Kansallisarkiston työryhmässä kerrotaan Venäjällä olevista suomalaisia koskevista aineistoista sekä keskitytään uusiin digitaalisen historiantutkimuksen mahdollisuuksiin.

Jäsenet: Maria Kallio-Hirvonen (pj.), Dmitri Frolov, Ilkka Jokipii, Sanna Joska

 

 

Historiantutkimuksen menetelmät
Kieli: Suomi

Aihe: Miten historiantutkijat tekevät tutkimusta? Mitä menetelmiä historiantutkimuksessa käytetään? Mikä on tutkimusmenetelmän ja -teorian suhde historiantutkimuksessa sekä kirjoittamisessa?

Jäsenet: Mirka Danielsbacka (pj.), Tuomas Tepora (pj.), Matti Hannikainen (pj.), Elina Kuorelahti, Ilkka Kärrylä, Anu Lahtinen, Petteri Norring, Sakari Saaritsa, Maiju Wuokko, Soile Ylivuori

 

 

Perjantai / Friday 21.10., 10:45-13:30
10:45-11:15 Coffee break / Kahvitauko
11:15-12:30 Keynote: Christopher Otter, The Ohio State University
12:30-13:30 Lunch / Lounas
Perjantai / Friday 21.10., 13:30-15:00
Lived religion and disability in early modern and nineteenth-century Europe
Language: English

Daniel Blackie: Disability and lived religion during the British Industrial Revolution

Riikka Miettinen: Faith and prayer among the mentally disabled in early modern Sweden and Finland

Jenni Kuuliala (chair): title tba.

 

 

Poliittista keskustelua Suomessa 1990-luvulta 2020-luvulle
Kieli: Suomi ja ruotsi

Oscar Winberg: Tämä on mediapeliä; ”TV, underhållning och presidentvalet i Finland 1994”

Teemu Häkkinen: Hyöty Suomen turvallisuuspolitiikassa: esimerkkinä sotilaallinen kriisinhallinta 1990-luvulta 2010-luvulle

Anna Kronlund: Monenkeskisyyden käsitteistön muutos ja sääntöpohjainen kansainvälinen järjestys Suomen näkökulmasta, 1995–2022

 

 

Musiikin ja äänen sosiaalihistoria II / Politiikka ja musiikki
Kieli: Suomi

Maria Takala-Roszenko: Musiikki lokalisaation välineenä Suomen ortodoksisessa kirkossa 1920–30-luvuilla

Juha Torvinen: Erik Bergmanin sävellysopinnot natsi-Saksassa

Susanna Walden-Antikainen: “Yhteinen henkinen tila”; Suomen ja Saksan kulttuuripropagandan diskurssit säveltäjä Yrjö Kilpistä koskevissa kansallissosialistisissa lehtiartikkeleissa 1934–1944

Muut jäsenet: Marko Tikka (pj.)

 

 

Lääketieteellinen epävarmuus ja asiantuntijuuden rajat
Kieli: Suomi

Saara-Maija Kontturi: Lääketieteen epävarmuus suhteessa lääketieteen ja lääkärijärjestelmän kehitykseen 1800-luvun lopulla

Suvi Rytty: Pettymys lääketieteeseen pohjana vaihtoehtolääkinnällisen maailmankuvan omaksumiselle 1900-luvun alussa

Sari Aalto: Biologia, psyyke, ympäristö ja lääke – muuttuva sairauskäsitys 1950- ja 1960-luvuilla

Muut jäsenet: Pieter Dhondt (pj.)

 

 

Kaupunkitilassa
Kieli: Suomi ja englanti

Veikka Kilpeläinen: Yhteinen kaupunkitila Helsingissä 1770–1820

Tuomas Teuho: Kirkkoparaatit ja kunnialaukaukset – esivallan edustautumisen tilalliset ulottuvuudet Suomeen sijoitetun venäläisen sotaväen juhlatilaisuuksissa 1900–1917

Silja Laine: History, Memory and the Travelling Images of the Turku Tram closures

 

 

Sukupuoli, yhteiskunnallinen asema ja identiteetti keisariajan Roomassa
Kieli: Suomi

Outi Sihvonen: Severusten dynastian matriarkka – Keisarinna Julia Domnan asema keisarikultissa

Marja-Leena Hänninen: Eri yhteiskuntaryhmien naisten toimijuus Ostian kaupunkiyhteisössä keisarikaudella

Ria Berg: Rannerengas – esine identiteettien risteyksessä

Muut jäsenet: Katariina Mustakallio (pj.), Ville Vuolanto (kommentaattori)

 

 

Talouskasvu, keskiluokkaistuminen ja öljy yhteiskunnallisina kokemuksina ja kuvitelmina toisesta maailmansodasta 1970-luvulle
Kieli: Suomi

Heikki Mikkonen (pj.): Talouskasvun käsitteen synty ja talouskasvun muodostuminen talouspoliittiseksi tavoitteeksi toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa

Jussi Lahtinen: Runsauden yhteiskunta ja suomalainen työväenluokka. Myötä- ja vastakertomuksia työväestön keskiluokkaistumisesta toisen tasavallan aikana

Tanja Riekkinen: Öljyä horisontissa: Sosiotekniset kuvitelmat energiatransition suunnannäyttäjinä

Muut jäsenet: Niklas Jensen-Eriksen (kommentaattori)

 

 

Living to Be Slaughtered: The Industrialization of Animal Production in Finland, ca. 1870-1930s
Language: English

Taina Syrjämaa: Multispecies Mobilities in Promoting Animal Industries and Human Progress

Marja Jalava: The Co-production of Animals and Humans in Emerging Finnish Bacon Industry

Eeva Nikkilä: A Pig’s Point of View? Experiencing the Pig Farming as an Early Twentieth Century Breeding Pig

Other participants: Otto Latva (chair)

 

 

Kylmän sodan keskusteluja ja käytäntöjä
Kieli: Suomi ja englanti

Onerva Alanen: Puolueettomuus keskusteluna – kylmän sodan puolueettomuus ja sitoutumattomuus julkisessa retoriikassa 1960-luvulla

Pauli Heikkilä: American Infiltration in the Festival of Youth and Students in Helsinki 1962

Matti Mäntylä: Presidentti Urho Kekkosen kotimaanmatkat vallan välineenä ja julkisuuskuvan rakennusaineena

 

 

Himmeä voitto? Kylmän sodan jälkeinen kokemushistoria Suomessa 1989–1995
Kieli: Suomi

Tuomas Tepora (pj.):”Kolmas itsenäisyystaistelu” – EU-vastainen liikehdintä 1990-luvun alussa

Aapo Roselius: Vuosi 1989 – revanssihenkeä ja talvisotahumua

Ville Yliaska: Pako häpeästä – työttömien kokemukset 1990-luvun lamasta

 

 

Seksuaalisuuden historiaa II: Queer-historian teoreettisia ja metodologisia näkökulmia
Kieli: Suomi

Varpu Alasuutari: Kohti hyväksyvämpää kirkkoa; Kristillisten sateenkaariaktivistien toiveet, tavoitteet ja tunteet Suomessa 1960–1990-luvuilla

Saara Hilpinen & Rose-Marie Peake: Queer-luentaa ruotsinkielisestä eliitistä 1800-luvun Helsingissä

Tuula Juvonen: Ei-normatiiviset suhdemuodot henkilöhistoriassa

Muut jäsenet: Riikka Taavetti (pj.)

 

 

Sick and healthy cities I
Language: English

Elina Maaniitty: Helsinki as a disease environment in the eighteenth century – Characteristics and risks.

Annukka Sailo: Infectious disease control and urban development in Helsinki, 1873–93

Marjaana Niemi: Waiting for a pandemic; Preparing for cholera outbreaks in Helsinki in the 1890s

Heini Hakosalo (chair): Fatal fauna; Urban livestock as a health risk in two Finnish towns, 1890-1920

 

 

Suomalaiset Venäjällä 1917–1964
Kieli: Suomi

Sami Outinen: Havaintoja Neuvostoliittoon ja takaisin vuosina 1923–1939 muuttaneista

Ira Jänis-Isokangas: Suomalaiset politrukit Uralilla

Aappo Kähönen: Suomalainen arkipäivän bolsevismi Muurmannin rannikolla 1930-luvulla

Muut jäsenet: Jesse Hirvelä (pj.)

 

 

Suomen rajaseutujen kolonialismi
Kieli: Suomi

Aihe: Paneelissa keskustellaan siitä, kuinka suomalainen yhteiskunta on aina ollut muuttuva verkosto ja kuinka yhteyksiä on syntynyt monikulttuurisille ja monikielisille rajaseuduille. Keskustelu kokoaa yhteen vuonna 2022 ilmestyvän kokoelmateoksen ”Kolonialismi Suomen rajamailla” kirjoittajat.

Jäsenet: Rinna Kullaa (pj.), Janne Lahti (pj.), Ritva Kylli, Veli-Pekka Lehtola, Laura Junka-Aikio, Timo Särkä

 

 

Suullisen ja kirjallisen rajapinnalla. Arkkiveisut tutkimuskohteena ja lähdeaineistona
Kieli: Suomi

Anna Kuismin (pj.): Rahvas ja kirjallisuuden rikkaruhot. Arkkiveisujen tekijät, myyjät ja kuluttajat

Pirjo-Liisa Niinimäki: Miten suhtautua roskakulttuuriksi luokiteltuihin lähteisiin?

Hanna Karhu & Silja Vuorikuru: Amerikansuomalaisten suullis-kirjalliset aineistot. Ylirajainen näkökulma arkkiveisuihin ja rekilaulurunouteen

Anna Huhtala: Sensaatiota, tunteita ja tiedotusta. Murha- ja onnettomuusveisujen rooli 1900-luvun alun Suomessa

 

 

Perjantai / Friday 21.10., 15:00-15:30
Coffee break / Kahvitauko
Perjantai / Friday 21.10., 15:30-17:00
Vice, sin, and society in medieval and early modern thought
Language: English

Juhana Toivanen (chair): Moral Character and Sociability: Medieval Perspectives

Ziang Chen: Friendship and Lying in Medieval Aristotelian Commentaries

Alexandra Chadwick: Sin and society in Hobbes

 

 

Uusia näkökulmia kontrolliin, vastarintaan ja toimijoihin valkoisessa Suomessa 1918–44
Kieli: Suomi ja ruotsi

Carl-Erik Strandberg: Fungerar det med svenska? FKP:s attityd till finlandssvenskar och den finlandssvenska minoriteten 1920–1922.

Matias Kaihovirta: Ruotsinkieliset vapaakirkolliset valkoisen Suomen vihollisina?

Piia Vuorinen: Valtiollisen poliisin kontrollipolitiikka 1919–1944; systemaattinen vai satunnainen tähtäys vastarintaa vastaan?

Muut jäsenet: Sami Suodenjoki (pj.)

 

 

Musiikin ja äänen sosiaalihistoria III / Naistoimijoita “suomalaisessa” musiikinhistoriassa
Kieli: Suomi

Matti Huttunen & Annikka Konttori-Gustafsson: Helsingin Musiikkiopiston pedagogisen kulttuurin rakentajat 1900-luvun vaihteessa: arjen, aatteiden ja rakenteiden kosketuskohtia

Saijaleena Rantanen: Suomalaistaustaiset siirtolaisnaiset aktiivisina toimijoina Pohjois-Amerikassa 1900-luvun alussa

Susanna Välimäki: Lesbinen katse Suomen musiikinhistoriaan

Muut jäsenet: Kaarina Kilpiö (pj.)

 

 

Sanojen liikkeessä: näkökulmia 1800-luvun alun kirjalliseen kulttuuriin
Kieli: Suomi

Ulla Ijäs: Kirjojen ylirajainen liikkuminen 1700- ja 1800-luvun vaihteen Itä-Suomessa

Heidi Hakkarainen: Suomenkielisten lastenkirjojen kansainväliset vaikutteet 1800-luvun alussa

Janne Tunturi & Heli Rantala (pj.): Friedrich Anton Meyerin kirjapuoti kirjallisen kulttuurin tilana 1800-luvun alun Turussa

Muut jäsenet: Tuija Laine (kommentaattori)

 

 

Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot
Kieli: Suomi

Jaana Luttinen: Kansalaistieteilijät vahvistamassa historiantutkijoiden paikallistietämystä. Tutkimusja näyttely-yhteistyö yläsavolaisten historianharrastajien kanssa.

Merja Uotila (pj.): Ylä-Savon asutuksen laajentuminen 1700- ja 1800-luvulla.

Riina Turunen: Ylä-Savon uusi taloushistoria; rajanvetoja paikallisuuden ja yleisyyden sekä tieteellisyyden ja populaarin välillä.

 

 

Osattomuuden kokemukset ja köyhäinhoidon rakenteet 1830–1930
Kieli: Suomi

Noora Viljamaa: Köyhäinhoidon kokijat – seksityöläisten lapset Turun köyhäintalossa 1800-luvun puolivälissä

Tuomas Jussila: Köyhäinhoidon murros nälänhädän varjossa

Maria Syväniemi: Köyhyyden kokemus valokuvissa 1920–30-luvulla

Muut jäsenet: Kirsi Vainio-Korhonen (pj.)

 

 

Perhesuhteet ja poliittinen toimijuus 1900- ja 2000-luvun Suomessa
Kieli: Suomi

Ulla Aatsinki: Lapset ja aate – kotikasvatuksella politiikkaan.

Pauliina Lahtinen: Sisaruussuhde poliittisen ajattelun kehittäjänä; Armi Hallstén-Kallia ja Reino Kallia.

Henna Lammi: Poliittinen perintö kolmessa sukupolvessa; Rafael, Pentti ja Heli Paasio kansanedustajina.

Muut jäsenet: Tiina Kinnunen (pj.), Mervi Kaarninen (kommentattori)

 

 

Koneen ja ihmisen kohtaamisia
Kieli: Suomi

Jaakko Suominen: Peliautomaattien toimijuus 1920–1930-lukujen lehtikirjoittelussa Suomessa

Pertti Grönholm (pj.): Inhimillisten koneiden kuvittelu 1970- ja 1980-lukujen popmusiikissa

Pasi Saarimäki & Anne Häkkinen: Automatisaation ja prosessiohjauksen vaikutukset saha- ja paperityöhön Varkaudessa 1960–1970-luvuilla

Muut jäsenet: Tiina Männistö-Funk (kommentaattori)

 

 

Sampo-portaalien uudet mahdollisuudet
Kieli: Suomi

Petri Leskinen: Akatemiasampo – akateemiset henkilöt Suomessa 1640–1899

Heikki Rantala: Löytösampo – arkeologiset löydöt semanttisessa webissä

Mikko Koho: Sotasammon menehtyneiden data-analyysi ja Sotamuistosampo

Muut jäsenet: Eero Hyvönen (pj.)

 

 

Menneisyyden lapsuus, tilat ja materiaalit
Kieli: Suomi

Antti Malinen: Urbaanien ympäristöjen moniaistillinen lapsuuskokemus sotienjälkeisessä Suomessa

Essi Jouhki (pj.): Hiekkakakkuja ja naarmuisia polvia. Leikkipuistot kaupunkilaislasten muistettuina ja koettuina paikkoina

Veera Moll: Metsäleikkejä ja leikkipaikkanormeja. 1950–1970-lukujen lasten tilat suomalaisissa lähiöissä

Muut jäsenet: Tanja Vahtikari (kommentaattori)

 

Seksuaalisuuden historiaa III: Seksuaalisuuden historian esitykset ja käyttö nykykeskusteluissa
Kieli: Suomi

Riikka Taavetti: Queer-menneisyydestä sateenkaarihistoriaksi? Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historian esittäminen Suomessa

Kate Sotejeff-Wilson: Ei modernismia ilman lesboja Suomessakaan? Wivi & Hanna

Seppo Parkkinen & Emil Uuttu: Historiantutkimus sekä museo- ja arkistolähteet näytelmäkirjailijan ja dramaturgin työssä

Muut jäsenet: Lotta Vuorio (pj.)

 

Sick and healthy cities II
Language: English

Paula Schönach: Advanced hygiene or spread of diseases? The use of natural ice for cooling in early 20th century Helsinki

Jarmo Peltola, Sakari Saaritsa & Henri Mikkola: Death Around the Kitchen Table: Inequality, Urban Habitat and Disease Avoidance during a Typhoid Epidemic in a Finnish City, 1916

Pia Olsson: Living next to the virus; The urban affective milieu in the time of Covid-19, case Helsinki

Other participants: Marjaana Niemi (chair)

 

Miten tutkia neuvostokulttuuria musiikin, kirjallisuuden ja elokuvan kautta
Kieli: Suomi

Meri Herrala (pj.): Neuvostokulttuurin tutkimuksen haasteet ja näkökulmat; musiikki

Susan Ikonen: Neuvostokulttuurin tutkimuksen haasteet ja näkökulmat; kirjallisuus

Mia Öhman: Neuvostokulttuurin tutkimuksen haasteet ja näkökulmat; elokuva

 

Pakkomuutot perheiden muistelukerronnassa: Toisen maailmansodan Suomeen liittyvät evakot, pakkosiirrot ja pakolaisuus
Kieli: Suomi

Seija Jalagin (pj.) & Johanna Leinonen (pj.): Sodan jaloissa ⎼ Evakko- ja pakolaismatkojen sukupuolistuneet kokemukset

Outi Kähäri & Elina Turjanmaa: Tuntemattoman sukuhistorian ylisukupolviset jäljet: Monimenetelmällinen tutkimus inkeriläisten jälkeläisten koherenssin tunteesta

Outi Autti & Saara Intonen: ”Olimmeko sittenkin tervetulleita, vaikka olimme vain sotapakolaisia?” Lapin sotaa paenneiden ja vastaanottajien kohtaamisia Ruotsissa 1944⎼1945

 

Muuttuva historiakulttuuri? Suomen itsenäisyyden narratiivit
Kieli: Suomi

Mari Viita-Aho: Suomen kansallismuseo kansallista identiteettiä luomassa

Aleksi Marti: Kansalaiset ”Suomen tarina” -näyttelyn vastaanottajina

Rami Mähkä: 95: Jääkiekko Suomen kulttuurihistoriana

Iisa Aaltonen: Suomen itsenäisyyspäivän muuttuvat kertomukset

Muut jäsenet: Jukka Kortti (pj.), Marjaana Puurtinen (kommentaattori)

 

 

Perjantai / Friday 21.10., 19:00–
Dinner / Konferenssi-illallinen
——————————————————
Lauantai / Saturday 22.10., 9:30-11:00

Political History in Finland and North America
Language: Finnish and English

Ari Helo: The Culture of Arrogant Authenticity, Identity Studies and History Writing

Joel Nelson: Historiography of the CIA’s Cold War Intelligence Gathering and Covert Operations

Lauri Partanen: Arkistotyöhön kohdistuneet poliittiset paineet ja vaikutusyritykset kylmän sodan Suomessa

 

Kaupungit tasa-arvon työmaina 1960- ja 1970-luvuilla
Kieli: Suomi

Ainur Elmgren: Kottikärryillä kuuhun – Liikenteen utopiat ja dystopiat Olavi Hurmerinnan pilakuvissa 1960–1970-luvulla
Hanna Tyvelä: Päiväkoti sukupuolten tasa-arvon edistäjänä ja perheiden luokkaerojen tasaajana. Neuvotteluja ja suunnitelmia 1970-luvulta

Tiina Männistö-Funk (pj.): Haavoittuvat ryhmät tien pientareella? Kaupunkisuunnittelu ja sen tasa-arvo eri näkökulmista 1960–1970-luvuilla

 

Kriminologian historiaa ja historiallista kriminologiaa
Kieli: Suomi

Johanna Annola: Turun kehruuhuoneen vankiluettelot ja historiallinen kriminologia

Janne Kivivuori: Pitkän keston henkirikostutkimuksen mahdollisuudet ja haasteet; Historical Homicide Monitor

Katariina Parhi (pj.): Raiskaus 1950-luvun sosiaalilääketieteessä

Muut jäsenet: Markus Kaakinen (kommentaattori)

 

Tietokirjat ja tiedon julkaiseminen 1700-luvulta 1900-luvun alkupuolelle
Kieli: Suomi

Laura Tarkka: Neron puolesta, tekijän hahmossa? Adaptaatio 1700- luvun tietokirjakäännöksissä

Elise Garritzen: Tieteellisesti arvokas ja kaupallisesti houkutteleva; historiankirjojen ulkoasu ja tieteen ja kaupallisuuden ristiriidat 1800-luvun jälkipuolen Englannissa

Johanna Skurnik: Globaali maantieteellinen tieto 1920- luvun Suomessa; tiedon kierto, kääntäminen ja ylirajaisuus tietokirjasarja Maapallossa

Muut jäsenet: Leila Koivunen (pj.)

 

 

Koulutuksen epätasa-arvo ja muutos Suomessa
Kieli: Suomi

Elina Hakoniemi: Sivistyksen turvin kehityksessä kiinni? Työväen sivistysliikkeen kokemukset ja odotukset muutoksesta 1940–1960

Heidi Hirvonen: Koulutuksen alueellinen epätasa-arvo 1900-luvun alun Suomessa

Jan Löfström, Liisa Myyry, Mia Silfver: Voiko historia opettaa moraalia? Suomalaisnuorten vastaukset ja niiden yhteydet vastaajien historiallisen perspektiivinottoon

 

Järjestäytyneet rouvat: Eliitin naisjärjestöt yhteiskunnallisina murroskausina 1860–1920
Kieli: Suomi

Topi Artukka: Rouvasväenyhdistykset ja hyväntekeväisyystyö suurten nälkävuosien aikaan 1866–1868

Reetta Eiranen: Husmoderförbundet; palvelijatarkysymys ja kotitaloustyön järjestäminen

Eeva Kotioja: Mannerheimin lastensuojeluliitto porvarillisen hyväntekeväisyystyön uudistajana

Muut jäsenet: Pirjo Markkola (pj. ja kommentaattori)

 

Perhe, tunteet ja kristinusko uuden ajan alun Euroopassa
Kieli: Suomi

Sini Mikkola: Pappisperheen tunnenormistoa rakentamassa? Martin Luther ja perheeseen liittyvät tunnekuvaukset.

Päivi Räisänen-Schröder (pj.): Tunteet ja perhesiteet 1500-luvun kastajaliikkeissä.

Miia Kuha: Elämänkaaren ihanteet papinrouvien ruumissaarnoissa 1600-luvun jälkipuoliskolla.

Sara Ala-Hynnilä: Uskonnolliset normit ja 1600-luvun sisarusten tunneilmaisut.

Muut jäsenet: Raisa Maria Toivo (kommentaattori)

 

Sivullisten kuvia ja mielikuvia Venäjän karjalaisista 1918–1937
Kieli: Suomi ja englanti

Aki Aunala: Neuvostovallan kuvan rakennustyö Karjalassa v. 1920 Esitelmässä tarkastellaan neuvostovallan kuvan rakentamista

Anna Laakkonen (pj.): Punaisen Karjalan laulumaat, hyvät heimoveljet ja kauheat kulakit; suomalaisten punapakolaisten kuvia Karjalasta ja karjalaisista 1920- ja 1930-luvuilla

Tamara Polyakova: The Roads not Taken. Alternatives to Bolshevik Nationality Policy in Russian Karelia, 1918- 1920

 

Digitaaliset ja materiaaliset tietokannat
Kieli: Suomi

Tapio Salminen: Viabundus Suomi 1350–1650 – Suomen keskiajan ja uuden ajan alun liikennereittien avoin paikkatietokanta ja digitaalinen kartasto

Kalle Kananoja & Ilari Virtanen: Henkilöhistoriallinen parantajatietokanta menetelmällisenä ja tutkimuseettisenä haasteena

Liisa Kunnas-Pusa: Vanhoja rahoja ja tuhkaa – Miten tutkia Turun akatemian kokoelmia?

 

 

Poliittiset liikkeet 1900-luvulla
Kieli: Suomi

Kimi Kärki & Kari Kallioniemi: Suomalainen fasismi ja populaarikulttuuri

Juho Wilska: Sodan ja rauhan ajan nuorisotoimintaa Sotilaspoika- ja Suomen Poika -lehdissä vuosina 1941–1946

Ahti Valkonen: Liberaalisen Nuorisoliiton ja Liberaalisen ja Radikaalisen Opiskelijaliiton poliittisten linjojen kehitys opiskelija- ja nuorisoradikaalin liikehdinnän vuosina 1960-luvulta 1980-luvun alkuun

 

Eläimen jäljillä – Näkökulmia muuttuvaan eläimeen historiallisella ajalla
Kieli: Suomi

Auli Bläuer: Arkeologisen luututkimuksen näkökulma muuttuvaan eläimeen

Tuija Kirkinen: Historiallinen DNA kertoo menneisyyden eläinten ominaisuuksista

Hilja Solala: Suomalainen hevonen rodun ensimmäisten kantakirjojen kuvaamana 1890-luvulla

Muut jäsenet: Maren Jonasson (pj.), Ulla Ijäs (kommentaattori)

 

Kieli ja kerronta
Kieli: Suomi

Eero Hyvönen: Parlamenttisampo; eduskunnan aineistojen 1907–2022 linkitetyn avoimen datan palvelu ja sen käyttömahdollisuudet poliittisen kulttuurin ja kielen tutkimuksessa

Maarit Leskelä-Kärki: Elämänkerronta historiantutkimuksen kysymyksenä

Ilona Pikkanen & Johanna Enqvist: Kirjeenvaihtoa kaukaa – teoreettisia ja metodisia näkökulmia 1800-luvun kirjemetadataan

 

Lauantai / Saturday 22.10., 11:00-11:30
Coffee break / Kahvitauko

Lauantai / Saturday 22.10., 11:30-13:00
Amerikan ihailua ja kasvavaa Amerikka-kritiikkiä – Yhdysvaltojen kulttuuri- ja informaatiovaikuttamisesta Suomessa 1950–1970-luvuilla
Kieli: Suomi

Hanna Korsberg: Moderni amerikkalainen näytelmä Kansallisteatterin näyttämöillä 1950- ja 1960-luvuilla.

Marek Fields: Yhdysvaltojen tiedotus- ja kulttuurioperaatiot Suomessa 1960-luvulla

Maija Koskinen: “Vapaata” taidetta vapaasta maailmasta – Amerikkalaiset kuvataidenäyttelyt Suomessa 1960- ja 1970-luvuilla

Muut jäsenet: Pia Koivunen (pj.)

 

 

Jaakko Sverloffin elämänkaari – Petsamon Suonikylästä maailmansotien kautta kolttasaamelaisten johtajaksi
Kieli: Suomi

Veli-Pekka Lehtola: Jääkk Sverloff saamelaisena johtajana

Sonja Tanhua: Jääkk Sverloffin muuttuva suhde suomalaisiin viranomaisiin 1930- ja 1950-luvuilla

Marko Jouste (pj.): Jääkk Sverloff kolttasaamelaisen perinnetiedon informanttina 1939–1972

Markus Juutinen: Jääkk Sverloffin kielellinen kompetenssi ja sen muutos

 

 

Lainsäädäntö ja oikeus 1900-luvulla
Kieli: Suomi

Anna Kantanen: Naisten tekemät perisuhdesurmat Suomessa vuosina 1894–1930

Hanna Kuusi: Lapsettomuushoidot luovutetuilla sukusoluilla – yhteinen Pohjoismainen lainsäädäntöyritys 1940- ja 1950-luvuilla

Olli Matikainen: Kuningas Auto: massa-autoilu ja liikkumisen murros Suomessa 1955–1975

Viestinnän ja kielenkäytön symboliikkaa
Kieli: Suomi

Toni Simanainen: Olaus Magnus ja merihirviöt; 1500-luvun maantieteelliset kuvat hermeneutiikan valossa

Petteri Impola: Toimijuus ja kielenkäyttö – kaupunginkirjurit 1600-luvun Ruotsissa

Asta Sutinen: Viiden pennin rakkautta ja loukattuja tunteita – huviposti iltamakulttuurissa 1900-luvun alun Suomessa

 

 

Imperiumien ihanteet: Sukupuoli, kansakunta ja kuuluminen koulutuksen historiassa
Kieli: Suomi

Aino Kirjonen: Sukupuoli yhdysvaltalaisissa huippuyliopistoissa 1900-luvun taitteessa

Laura Kola: Kansakunta-ajatus Ison-Britannian opetussuunnitelmissa

Iida Karjalainen: Kuulumisen kokemus ranskalaisissa kouluissa itäisellä Välimerellä 1900-luvun alussa

Muut jäsenet: Elise Garritzen (pj.)

 

 

Naisten tiloja ja polkuja
Kieli: Suomi

Reetta Hänninen: Naiskagaalin monet merkitykset – vertailussa kahden naisen poliittinen polku

Mervi Kaarninen: ”Kunnioitettu Herra Professori…” – historioitsijanaisen paikka ja tila

Julia Salminen: Viktoriaaniset naiset ja arktinen pohjoinen

 

 

Suomi ja Karjala valtakunnanosina 1500–1900
Kieli: Suomi

Kimmo Katajala: Ruotsin kuningas, Suomen suuriruhtinas: arvonimi tyhjää täynnä?

Jenni Merovuo (pj.): Suuriruhtinaskunta-käsitteen käyttö Ruotsissa 1700-luvulla.

Alina Kuusisto: Alueen ja valtion suhde 1800-luvun julkisessa keskustelussa

 

Valtioyön vai vilkkaan kehityksen aikakausi? Uusia tulkintoja Suomen historian ajanjaksosta 1809–1863
Kieli: Suomi

Kristiina Kalleinen (pj.): Valtioyöstä valtioaamuun; ajanjakso 1809–1863 suomalaisessa historiantutkimuksessa

Jani Marjanen: Valtioyö ja vallankumous; miten Suomessa ei tapahtunut mitään ja tapahtui kaikki?

Jukka Sarjala: Valtioyön kulissien takana; kulttuurihistorioitsijan löydöt.

Muut jäsenet: Jens Grandell (kommentaattori)

 

Suomalaisten pahat unet
Kieli: Suomi

Anu Korhonen (pj.): Johdatus Pohjoiset painajaiset -hankkeeseen

Kirsi Kanerva: Painajaiset moraalisena ja mielenterveydellisenä ongelmana 1800-luvun Suomessa

Kaarina Koski: Painajaisen käsite: tautiolennosta ahdistavaksi uneksi

Marko Lamberg: Jatkumoita ja muutoksia suomalaisten painajaisissa

Nils Sandman: Psykologinen unitutkimus; Objektiivisuuden ihanne kohtaa subjektiivisen todellisuuden

 

Kollektiivinen muisti ja sota
Kieli: Suomi

Olli Kleemola (pj.): Veteraani- ja perinnejärjestöt historiapoliittisina toimijoina Suomessa ja Saksassa 1900-luvulla

Marika Honkaniemi: Jatkosodan muistelma-albumi perinnearkistossa: sotilaan muistoista kollektiiviseksi muistiksi

Silja Keva: Toinen maailmansota japanilaisten kansanedustajien retoriikassa

Muut jäsenet: Anne Heimo (kommentaattori)

 

Sota ja sotilaat 1900-luvulla
Kieli: Suomi ja ruotsi

Helene Laurent & Anu Huttunen: Rauhan sairaalan sotasiirtolaisten elämä ja kohtalo

Ida Olenius: Den svenska receptionen av erfarenheter från Andliga Befolkningsskyddet i Finland 1939–1940

Olli Siitonen: Moraalinen haavoittuvuus ja Vietnamin sodan tappamiskokemukset”

 

Lauantai / Saturday 22.10., 13:00-15:45
13:00-14:00 Lunch / Lounas
14:00-15:15 Keynote: Pertti Haapala, Tampere University — Yhteiskunnan historiasta kokemuksen historiaan – ja takaisin?
15:15-16 Closing remarks / Päätössanat