Väitökset

Koskee: …sisäistä lujittamista ja oikean työhengen vaalimista´”. Linnoittajien huolto ja vapaa-ajan järjestelyt kontrollina Salpalinjan linnoitustyömailla III ja IV armeijakuntien alueilla vuosina 1940–1941

FL Virpi Launosen Suomen historian alaan kuuluva väitöskirja ”´Koskee: …sisäistä lujittamista ja oikean työhengen vaalimista´”. Linnoittajien huolto ja vapaa-ajan järjestelyt kontrollina Salpalinjan linnoitustyömailla III ja IV armeijakuntien alueilla vuosina 1940–1941 tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa.

Vastaväittäjänä toimii sotilasprofessori, everstiluutnantti Janne Mäkitalo Maanpuolustuskorkeakoulusta sekä kustoksena dosentti Pasi Tuunainen Itä-Suomen yliopistosta.

Aika ja paikka: 22.2. klo 12, AG100, Agora, Joensuun kampus