Konferenssit ja seminaarit

Lansering av databas om nyhetsflöden mellan Finland och Sverige

Hur spreds nyheter mellan Sverige och Finland i slutet av 1700-talet? Vilka typer av texter kopierades mest från tidning till tidning under 1800-talet? Hur kan man följa med moden inom konsumtion genom att studera tidningsmaterial från två länder?

Det SLS-finansierade projektet Informationsflöden över Östersjön: Svenskspråkig press som kulturförmedlare 1771–1918 studerar den svenskspråkiga pressens gränsöverskridande betydelse. Kärnan i projektet är en databas som kombinerar digitaliserade tidningar och tidskrifter från Finland och Sverige. Med datorstödda metoder analysera projektforskarna hur artiklar, notiser, annonser och andra texter kopierades och återbrukades mellan tidningarna.

Databasen ”Text reuse in the Swedish-language press, 1645–1918” presenteras och öppnas för allmänt bruk under evenemanget. Samtidigt presenterar forskarna de första resultaten av forskningen inom projektet. Databasen bygger på de digitaliserade tidningarna och tidskrifterna i  Nationalbiblioteket i Finland och Kungliga biblioteket och Språkbanken i Sverige. Den innehåller mer än 17 miljoner reproducerade texter eller textfragment, som återger kedjor av texter som tryckts i flera olika tidningar på vardera sidan av Östersjön. Materialet kan filtreras enligt flera filter, till exempel kedjelängd eller tryckort. Det är också möjligt att göra ordsökningar i databasen. Databasen är öppet tillgänglig för både forskare och allmänhet.

Vid lanseringsevenemanget presenterar projektets forskare Patrik Lundell (Örebro universitet), Jani Marjanen (Helsingfors universitet) samt Petri Paju, Heli Rantala och Hannu Salmi (Åbo universitet) databasen och dess funktioner och berättar mer om möjligheterna att använda den.

Anmälan via länken ovan senast 5.10.2021.