Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

”Ohuet paikat” – Pyhiinvaelluksesta teoriassa ja käytännössä

”Ohuet paikat” on kelttiläiskristillisyydestä tuttu käsite. Noissa paikoissa pyhä ja arkinen voivat kohdata.

Illan esitelmöitsijöinä toimivat Mari Rahkala Simberg ja Kaisa Kariranta.

Uskonnontutkija, TT Mari Rahkala-Simberg tutki väitöskirjassaan Pilgrimage as a Lifestyle. A Contemporary Greek Nunnery as a Pilgrimage Site (2010) pyhiinvaellusta erityisesti osana arkipäivän uskonnollisuutta. Hän vietti pitkiä jaksoja Thessalonikissa väitöskirjaa tehdessään ja on syvällisesti perehtynyt kreikkalaiseen kulttuuriin ja elämään.

Tietokirjailija, teologi Kaisa Kariranta julkaisi 2018 teoksen Ihmeellinen matkakirja (Kirjapaja). Se perustuu hänen matkoilleen eri puolille Eurooppaa. Karirannan tavoitteena oli ymmärtää ihmeitä, mutta siinä sivussa hän perehtyi pyhiinvaeltamisen käytännlssä. Osa matkoista suuntautui Kreikkaan, muun muassa Ateenaan ja Thessalonikiin.