Väitökset

Management Matters: Organizational Storytelling within the Anthroposophical Society in Sweden.

FM Karen Swartz disputerar i religionsvetenskap med avhandlingen Management Matters: Organizational Storytelling within the Anthroposophical Society in Sweden.

Opponent är Associate Professor Benjamin Zeller, Lake Forest College, USA och kustos är professor Marcus Moberg, Åbo Akademi.