Konferenssit ja seminaarit

Puhutaan etiikasta!

Lapsuuden ja nuoruuden tutkija kohtaa monenlaisia eettisiä kysymyksiä tutkimuksen eri vaiheissa. Historian ja kulttuurintutkimuksen parissa lapsuuden ja nuoruuden tutkimus on laajaa ja näkökulmat ja aineistot vaihtelevia. Tutkimuseettiset kysymykset yhdistävät erilaisia aineistoja ja eri menetelmiä käyttäviä tutkijoita. Kysymykset liittyvät muun muassa aineiston eettisesti kestäviin keräämiseen ja tallentamisen keinoihin ja välineisiin sekä tutkimustuloksista kirjoittamiseen niin, että etiikka pysyy korkeatasoisena. Millaisia asioita pitää huomioida? Miten suojaan tutkittaviani riittävästi? Mitä aineiston suojaaminen tarkoittaa, kun tutkittavat ovat jo edesmenneitä tai tapahtumista on kauan? Millaisia eettisiä kysymyksiä vanhojen arkistoaineistojen käyttö edellyttää? Entä arkistoitujen muistitietoaineistojen käyttäminen?

Kutsumme tutkijoita keskustelemaan lapsuuden ja nuoruuden tutkimuksen eettisistä kysymyksistä erityisesti historian ja kulttuurintutkimuksen näkökulmista. Mukaan ovat tervetulleita kaikkien alojen tutkijat, joita nämä kysymykset askarruttavat. Tilaisuuden tavoite on keskustella kysymyksistä, joihin usein on vain monipolvisia ja moniselitteisiä vastauksia.

Keskustelutilaisuuden alustajana toimii akatemiatutkija (dos.) Kaisa Vehkalahti (Oulun yliopisto). Mukaan ilmoittautuvilta toivotaan lyhyitä, omasta tutkimuksesta kumpuavia kysymyksiä yhteisen keskustelun pohjaksi. Tarkempia ohjeita sekä aikataulu lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Yleisen tilanteen niin vaatiessa pyritään järjestämään etäyhteys tai siirtämään tilaisuus myöhempään ajankohtaan.

Tilaisuuden järjestävät Vanhemmuus sijaishuollossa eläneiden elämänkerronnassa -hanke (Koneen säätiö) sekä Historian ja etnologian laitoksen Childhood ja education -tutkijaryhmä.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 27.4.2020 mennessä sähköpostilla Kirsi-Maria Hytöselle (). Kerro samalla tutkimusaiheesi ja hieman siitä, millaisia kysymyksiä olet pohtinut.

Tervetuloa!