Konferenssit ja seminaarit

Sanomalehtisymposiumi Kansalliskirjastossa

Kansalliskirjaston Sanomalehtisymposiumi järjestetään 16.4.2020 toista kertaa. Symposiumin tavoitteena on sekä esitellä Kansalliskirjaston viimeaikaista kausijulkaisuihin kohdistunutta kehitystyötä että keskustella tutkijoiden tarpeista kausijulkaisuihin ja niiden tutkimiseen liittyen. Symposiumi koostuu Kansalliskirjaston asiantuntijoiden esitelmistä ja tutkijoiden alustuksista. Sanomalehtisymposiumin tavoitteena on saada laajempi kokonaiskuva lehtiaineistoihin kohdistuvasta tutkimuksesta, tutkijoiden tarpeista ja tulevaisuuden kehityslinjoista.

Digitoinnit, siitä syntyvä data ja datan käsittelyyn tarvittavat välineet antavat datalähtöiselle tutkimukselle uusia mahdollisuuksia. Kansalliskirjaston digitoimat sanomalehdet muodostavat poikkeuksellisen kattavan kokonaisuuden ja sanomalehtiä onkin viime vuosina käytetty useassa tutkimushankkeessa lähdemateriaalina. Niiden pohjalta on tuotettu sekä uusia tulkintoja että kehitetty digitaalisen ihmistieteiden menetelmiä. Näitä aineistoja ovat alkaneet hyödyntämään myös sellaiset tutkijat, jotka eivät ole perinteisesti olleet suuntautuneet sanomalehtitutkimukseen, vaan lähestyvät aineistoja uusin menetelmin.

Toisen sanomalehtisymposiumin teemana on rajanylitykset. Esitelmät voi liittyä tiedonvälittämiseen liittyviin aiheisiin, eri aineisto- ja tekstilajien välittämiseen tai ylirajaisen historian uusiin tulkintoihin.

Sanomalehtisymposiumin keynote-esitelmät:

Mila Oiva: ”Ylirajainen tiedon kierto ja julkisuus. Esimerkkinä Lajos Kossuth”
Jani Marjanen: ”Laadullinen ja määrällinen näkökulma kansallisen katseen kehitykseen – voiko niitä yhdistää?”
Lähetä esitelmäehdotus (max. 1500 merkkiä) sähköpostiosoitteeseen  28.2.2020 mennessä.

Osoite: Kansalliskirjaston Auditorio (Yliopistonkatu 1).

Ajankohta: 16.4.2020, klo 10:00 – 18:00

Lisätietoja: