Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Seinäjoen museoiden Lotta Svärd -aiheiset verkkoluennot

Seinäjoen museot järjestää Lotta Svärd 100 -juhlavuoden kunniaksi kaksi Lotta Svärd -aiheista verkkoluentoa. Ensimmäinen luento järjestetään 20.10, luennon pitää FM Jenna Saarenketo. Aiheena ovat lottien matkat Saksaan 1940-luvulla. Saarenketo valmistui tänä vuonna Turun yliopistosta. Pro gradussaan hän paneutui lottien Saksan matkoihin. Toinen luento järjestetään 27.10, luennon pitää FT Seija-Leena Nevala. Nevala on vuoden 2020 Tieto-Finlandia voittaja, joka on muun muassa kirjoittanut pikkulottia käsittelevän kirjan.

20.10 klo. 18:00-19:30 Jenna Saarenketo: Suomen lotat kolmannen valtakunnan vieraana

Vuosien 1943—1944 aikana Saksassa vieraili Heinrich Himmlerin ja Waffen-SS:n kutsusta viisi suomalaisista lotista ja sotainvalideista koostunutta seuruetta kahden kuukauden palkinto- ja virkistysmatkalla. Matkoista sovittiin kesällä 1942 Himmlerin ja Suomen puolustusvoimien ylilääkäri Eino Suolahden kesken. Matkojen aikana Kolmannessa valtakunnassa vieraili yhteensä 75 lottaa järjestön eri portaista. Miksi lotat lähtivät palkinto- ja virkistysmatkoille ja miksi Himmler kutsui lotat vieraakseen? Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan Jenna Saarenkedon pro gradu -tutkielmaan pohjautuvalla luennolla.

27.10 klo. 18:00-19:30 Seija-Leena Nevala: Pikkulotista lottatytöiksi

Lotta Svärd-järjestö alkoi kasvattaa seuraavaa lottasukupolvea tyttötyön kautta 1930-luvun alussa. Pikkulottatoiminnasta tuli nopeasti aikakauden tyttöjen suosituin järjestäytymismuoto, joka tarjosi huvia, hyötyä ja isänmaallista kasvatusta. Sota-aikana pikkulotat toimivat kotirintamalla korvaamattomana apuna aikuisille lotille ja suomalaisille perheille. Kunnianosoituksena heidän tekemälleen työlle, pikkulottia alettiin kutsua lottatytöiksi. Luennolla tarkastellaan pikkulottien vaiheita, toimintaa ja merkitystä aikuisjärjestönsä rinnalla.

Ilmoittautuminen:

Verkkoluennoille tulee ilmoittautua etukäteen. Kummallekin verkkoluennolle ilmoittaudutaan erikseen. Ilmoittautumiset ovat alkaneet.

Suomen lotat kolmannen valtakunnan vieraina luennon ilmoittautuminen päättyy pe 15.10. Pikkulotista lottatytöiksi luennon ilmoittautuminen päättyy su 24.10.

Verkkoluennot järjestetään Teams -alustalla. Osallistumiseen ei tarvitse ladata Teams-sovellusta vaan se toimii internet-selaimessa. Ilmoittautuneille lähetetään ennen luentoa osallistumislinkki ja lyhyt ohje Teams –työkalun käyttöön.

Ilmoittaudu ”Suomen lotat kolmannen valtakunnan vieraina” –luennolle: https://link.webropol.com/s/suomenlotatkolmannenvaltakunnanvieraana

Ilmoittaudu ”Pikkulotista lottatytöiksi” –luennolle: https://link.webropol.com/s/pikkulotistalottatytoiksi