Konferenssit ja seminaarit

Text, bild, musik, rörelse: symposium om interkonst

Välkommen på Symposium om interkonst fredagen den 18 oktober!

Vetenskaplig forskning indelas av hävd i discipliner. Inom humaniora har vi till exempel litteratur-, konst- och musikvetenskap. Ändå består många konstarter av hybrider så som bilderböcker, sånger och dansföreställningar. Föredragen i detta symposium analyserar hur text, bild och musik kombineras och hur multimodalitet berikar konstverk genom olika slags sinnesförnimmelser.

Välkommen att utforska sammankopplingen mellan interkonst och forskning!

Anmälan på förhand senast den 11 oktober: https://www.lyyti.in/interkonstsymposium

PROGRAM

10.10 Öppningsord av professor Pauline von Bonsdorff

10.15 Pauline von Bonsdorff (Jyväskylä universitet): Gest, rytm och rörelse – om multimodalitet i liv och konst

11.00 Tom Sandqvist (Konstfack): En judinna i Paris – Sonia Delaunay, simultanismen och den gränsöverskridande konstnärliga praktiken

11.45 Elina Druker (Stockholms universitet): Gränsöverskridanden inom konst och litteratur – Einar Nermans bilder och berättelser

12.30 Salladslunch i cafét (ingår)

13.30 Fredrik Hertzberg (Helsingfors universitet): Ord och bild i 1920-talets finlandssvenska modernism

14.15 Torsten Pettersson (Uppsala universitet): Musik. Minne. Maning. Sven David Sandströms och Tobias Berggrens betraktelse över Förintelsen

15.00 Kaffepaus

15.15 Bo Pettersson (Helsingfors universitet): Synestetik – en tvärvetenskap för text, bild och musik

16.00–16.30 Panel (med alla talare) och avslutning

Arrangör: Litteraturvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland.