Konferenssit ja seminaarit

Tunnelseende – samtal om tunnlar som utopier och dystopier

Det samtida Norden genomströmmas av febriga drömmar om tunnlar. I framtiden förbinder tunnlar Finland–Estland samt Finland–Sverige. I Öresundsregionen kompletteras Öresundsbron med en tunnel som ytterligare förstärker banden mellan Danmark–Sverige. I söder fogar Fehmarn Bält-förbindelsen samman Danmark med Tyskland. Dessa tunnlar har några saker gemensamt: De förknippas med en friktionsfri, framåtriktad rörelse, med framåtanda, gemenskap och internationalism. Men tunnlar rymmer också mörka stråk. De sammanlänkas med förstöring av naturvärden och miljö. Mörka eller svagt belysta gångtunnlar uppfattas som hotfulla miljöer. Tunnelbanor frambesvärjer bilder av trängsel, stress, ensamhet och utsatthet – men förstås också skydd undan bomber. Tunnlar väcker sålunda såväl drömmar som mardrömmar; de rymmer kulturell komplexitet och en mångsidig politisk klangbotten.

I detta seminarium bjuder vi in till samtal om tunnlar. Förmiddagen fokuserar tunnlars ljusa, utopiska dimensioner och eftermiddagen belyser mörka, dystopiska stråk. Under seminariet läser skådespelaren Alma Pöysti högt ur skönlitterära texter och traditionsuppteckningar som anknyter till temat av bland andra August Andersson, Karin Boye, Martin Engberg, Eric Linklater och Malte Persson.

Seminariet ordnas i samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finlands traditions- och litteraturvetenskapliga nämnder.

Vi direktsänder seminariet på sls.fi och det kan också ses i efterhand på SLS kanal på Youtube. Du får också länken till sändningen i bekräftelsemeddelandet efter att du anmält dig.

Program

Tunneln som utopi, fantasi och praktik

10.00 Seminariet öppnas, professor Lena Marander-Eklund, ordförande i Traditionsvetenskapliga nämnden

10.15 Tunneln som mentalitet och materialitet, professor emeritus Orvar Löfgren (etnologi, Lunds universitet)

10.45 Samtal: Professor Fredrik Nilsson (nordisk etnologi, Åbo Akademi) och Orvar Löfgren

11.05 Woolf in och ut ur ”The Tube”: Londons tunnelbana och modernistiskt författarskap, biträdande professor Jason Finch (engelska, Åbo Akademi) (via Zoom)

11.20 Gångtunneln: liminalitet och ekande barnrop, docent Ann-Charlotte Palmgren (genusvetenskap, Åbo Akademi)

11.35 Samtal: Jason Finch och Ann-Charlotte Palmgren

 

12.00 Lunchpaus (lunch på egen bekostnad)

 

Tunneln som dystopi, fasa och hot

13.15 Eftermiddagen inleds, Fredrik Nilsson

13.30 Dödsrike, fängelse eller skyddsrum. Underjorden i svenskspråkiga romaner från 1840-talet till idag, professor Yvonne Leffler, (litteraturvetenskap, Göteborgs universitet)

14.00 Samtal: Professor Kristina Malmio och Yvonne Leffler

14.20 ”Att försvinna i tunnelbanan”, docent Emma Eldelin (litteraturvetenskap, Linköpings universitet (via Zoom)

14.35 Hotet från underjorden: från viktorianska tunnlar till superavlopp, docent Blanka Henriksson (folkloristik, Åbo Akademi)

14.50 Samtal: Emma Eldelin och Blanka Henriksson

15.15 Summering, Kristina Malmio, ordförande i Litteraturvetenskapliga nämnden

15.45–17.00 Mingel

 

Seminariet vänder sig till forskare, studenter och en intresserad allmänhet. Som studerande eller doktorand i etnologi, folkloristik eller litteraturvetenskap har du möjlighet att få dina resor (tåg eller buss) ersatta. Kontakta nämndforskare   (etnologi, folkloristik) eller  (litteraturvetenskap) innan seminariet äger rum.

Sista anmälningsdag är 7.11 via formuläret.

Bild: Tunnelmynningen vid Canal de Bourgognes högsta punkt. Fotograf: Göran Schildt (1948) SLSA 1150 foto 1012