Konferenssit ja seminaarit

Tunteiden historian tutkimuksen verkoston kevätsymposium Turussa 21.–22.5.2018

Tunteiden historian tutkimusverkoston symposium Turun yliopistossa 21.–22.5. 2018

Tapahtuman teemana on tunteiden materiaalisuus

Materiaalisina ilmiöinä ja voimina tunteet elävät ja vaikuttavat niin yksilötasolla kuin sosiaalisestikin. Yhtäältä tunteilla on ruumiillinen tai kehollinen puolensa, joka kiinnittyy yksittäiseen ihmiseen ja hänen kokemusmaailmaansa. Tunteiden psyykkistä ja fyysistä ulottuvuutta ei voi täysin erottaa toisistaan, ja tunteiden läpieläminen merkitsee myös niiden materiaalista sijoittumista yksilötasolle ja kokijan ruumiinkykyihin. Toisaalta tunteet aineellistuvat yhteisöissä toiston ja jäljittelyn ansiosta tavoiksi ja käytänteiksi, jotka tarjoavat yhteisön jäsenille mahdollisuuden osallistua niihin toimintatapojen, eleiden ja tekojen muodossa ja muita yhteisiä aineellisia resursseja käyttämällä. Empatia, epäluulo, ilo tai viha juurtuvat vaihtelevin tavoin sosiaalisiin rakenteisiin ja muokkaavat niitä. Materiaalisesti tarkasteltuina tunteissa ei ole yksilöllistä ”sisäisyyttä” erotuksena niiden laajemmasta sosiaalisesta ”ulkopuolesta”, vaan mikro- ja makrotason välillä vallitsee jatkuvuus. Tämän myötä on mahdollista tutkia tunteita yksilön ja hänen ympäristönsä yhteenkietoutumisena ja vuorovaikutuksena, myös pitkän keston sosiohistoriallisessa kontekstissa.

Tunteiden historian tutkijat kokoontuvat Turun yliopiston Sirkkalan kampukselle vaihtamaan ajatuksia yllä olevasta teemasta 2 keynote-esitelmän ja 8 työryhmän voimin, lähes 30 esityksen muodossa. Kutsuttuina puhujina symposiumissa esiintyvät apulaisprofessori Lauri Nummenmaa Turun yliopistosta ja dosentti Tuomas Tepora Helsingin yliopistosta.

Ilmoittautuminen symposiumiin on avattu ja jatkuu 30.4.2018 asti, myös muille kuin esitelmöitsijöille osoitteessa https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=4733

Tapahtuma on avoin kaikille kiinnostuneille ja tietoa siitä saa jakaa eteenpäin. Lähempiä tietoja löytyy symposiumin www-sivustolta.

Symposiumin järjestää kulttuurihistorian oppiaine (Turun yliopisto) ja sen piiristä koottu työryhmä.