Väitökset

Väitös: An Expression of Responsibility : Conceptualizing and justifying neutrality and non-alignment in the 1960s Cold War

Poliittisten käsitteiden, kuten puolueettomuuden, rajat ovat jatkuvasti keskustelun ja uudelleenmäärittelyn kohteena. Filosofian maisteri Onerva Alanen keskittyy väitöskirjassaan siihen, miten kylmän sodan puolueettomat ja sitoutumattomat maat pyrkivät julkisessa retoriikassaan tulkitsemaan käsitteitä, tekemään politiikkaansa ulkopuolisille ymmärrettäväksi sekä esittämään oman asemansa blokkien jakamassa kansainvälisessä yhteisössä.

***

Filosofian maisteri Onerva Alasen historian alaan kuuluva väitöskirja An expression of responsibility – Conceptualizing and justifying neutrality and non-alignment in the 1960s Cold War tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa lauantaina 29.10.2022 klo13 alkaen Pinni B -rakennuksen salissa 1096 (Kanslerinrinne 1). Vastaväittäjänä toimii professori Wolfgang Mueller Wienin yliopistosta ja kustoksena professori Marjaana Niemi yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

Väitöskirjan tiivistelmä

Tampereen yliopiston tiedote, jossa väitöksestä laajemmin.