Väitökset

Väitös: The Cult of Poseidoniate Hera and the Lucanians in Poseidonia/Paistom : An Ancient Story of Religion and Multiculturalism

Gianluca De Martino väittelee 9.11.2022 kello 13 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”The Cult of Poseidoniate Hera and the Lucanians in Poseidonia/Paistom – An Ancient Story of Religion and Multiculturalism”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa University Athena Building (Siltavuorenpenger 3 A), Hall 107.

Vastaväittäjänä on Professor Attilio Mastrocinque, University of Verona, ja kustoksena on Mika Kajava.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.

Väittelijän yhteystiedot:
Gianluca De Martino

 

******

Työn aiheena on Hera-jumalattaren kultti kreikkalaissiirtokunnassa Poseidoniassa/Paestumissa Etelä-Italiassa. Tutkimuksessa käytetään laajasti arkeologista ainestoa, kuten jumalatarta kuvaavia savifiguureja ja erilaisten palvontapaikkojen topografisia ja arkkitehtonisia piirteitä.
Poseidonian perustivat 7. vs. eaa. lopussa Sybariksen kaupungista kotoisin olevat kreikkalaiset. Kaupunki sijaitsi Magna Graeciassa Joonian meren rannalla. Sybarislaiset olivat akhaialaista alkuperää. Yksi palvotuimmista jumalista akhaialaisten keskuudessa oli Hera. Hänelle omistetut pyhäköt ja palvontapaikat levisivät Etelä-Italiassa akhaialaisten maahanmuuton myötä. Lukaanit olivat itaalinen kansa, joka asui Sele-joen tasankoa ympäröivillä ylängöillä. Tutkimuksen kohde on prosessi, jonka kautta paikalliset itaaliset lukaanit omaksuivat ja jatkoivat kulttia, edelleen sen jälkeen, kun he olivat ottaneet kaupungin haltuunsa kreikkalaissiirtokuntalaisilta vuonna 420/410 eaa. ja olivat nimennyt sen uudelleen Paistomiksi paikallisen idiomin mukaan.
Tutkimus poikkeaa perinteisestä tutkimusnäkökulmasta. Kyseinen näkökulma suosii kultin kreikkalaisten elementtien tutkimista ja laiminlyö paikallisen lukaanikansan merkitystä sille, että kultti säilyi Rooman keisariajalle asti. Lukaanien uskonnon tärkeimmillä jumalattarilla oli samankaltaisia piirteitä kuin Poseidonian kreikkalaisella Heralla. Tämä seikka helpotti Heran kultin omaksumista lukaanien keskuudessa. Vertaamalla Heraa kuvaavia figuureja ja Heralle omistettujen pyhättöjen topografisia piirteitä lukaanijumalattarien ikonografiaan ja lukaanisten palvontapaikkojen pirteisiin, tutkimus pyrkii osoittamaan, että kulttien välillä oli uskonnollisia yhteyksiä, jotka takasivat Heran kultin jatkumisen Poseidoniassa lukaaniajalla.
Heran ikonografia oli lukaaniajalla erittäin geneeristä. Se kuvaili kuninkaallista naisjumalahahmoa, tavalla mikä olisi sopinut myös muille kreikkalaisjumalattarille (Demeter, Afrodite) tai lukaanien jumalattarille (Mefitis). Mefitista voi pitää Heran lukaanisena vastikkeena. Hän oli Poseidonian Heran tavoin kasvillisuuden, eläinten ja maan hedelmällisyyden jumalatar, joka omasi myös ktoonisia (eli maaperään, tuonpuoleisuuteen ja hedelmällisyyteen liittyviä) piirteitä.
Poseidonian/Paestumin Heran pyhätöissä sijaitsee useita rakennuksia, joiden arkkitehtoniset piirteet ovat askarruttaneet tutkijoita, sillä ne eivät myötäile kreikkalaisia arkkitehtonisia käytäntöjä. Näille löytyy kuitenkin vastaavanlaisia esimerkkejä 300-luvun eaa. lukaanipyhätöistä, kuten eräät yhteiseen rituaaliruokailuun tarkoitetut hallit ja rituaalipeseytymistä varten rakennetut rakennukset osoittavat. Merkkinä tästä ovat ruokailua varten tarkoitettujen keramiikka-astioiden runsaat löydöt lukaanipyhätöistä. Näiden astioiden käyttö yleistyi 300-luvulla eaa. myös Poseidonian Heran pyhätöissä, mikä osoittaa, että yhteisen rituaaliruokailun merkityksen kasvu Poseidoniassa/Paestumissa oli lukaanien vaikutuksen tulosta.
Mitä tulee rituaalikäytäntöihin, yhteisen rituaaliruokailun lisääntyminen johtui lukaanisten ktoonisten kulttien saapumisesta kaupunkiin tai siitä että lukaanisten agraaristen kulttien ktooniset aspektit tulivat osaksi kreikkalaisia kultteja. Tämä pätee myös Heran kulttiin.