Konferenssit ja seminaarit

Valtio, professiot ja yhteiskunnalliset murrosvaiheet 1750–1930 -seminaari, 8.–9.4.2021

Valtio, professiot ja yhteiskunnalliset murrosvaiheet 1750–1930

Seminaarissa tarkastellaan yhteiskunnallisia muutosprosesseja Ruotsissa ja Suomessa pitkällä aikavälillä professioiden ja yhteiskunnan murrosten näkökulmasta. Miten asiantuntijuus kehittyi ajanjaksolla 1750–1930? Ajanjaksolle osuu sääty-yhteiskunnan muutos teolliseksi, moderniksi ja byrokraattiseksi yhteiskunnaksi. Kuinka tämä prosessi vaikutti ryhmien ja yksilöiden asemaan? Miten modernin valtion muotoutuminen vaikutti eri professioissa toimineiden henkilöiden omakuviin? Miten professiot uudistuivat sosiaalisesti ja ammatillisesti, ja millaisia vaatimuksia kohdistui yksilöihin? Entä miten näiden ammatilliset identiteetit määriteltiin ja ymmärrettiin?

Seminaari kokoaa yhteen aihepiiristä kiinnostuneita eri uravaiheissa olevia tutkijoita pyrkimyksenään tuoda uusia näkökulmia aihepiirin suuriin kysymyksiin, erilaisiin ajanjaksolle osuviin prosesseihin, vaiheisiin ja murroksiin.

Erityisen kiinnostuneita olemme suurista ongelmista ja muutoksista, joita voidaan käsitellä keskeisten aikalaiskäsitteiden ja tutkijoiden luomien tulkintojen avulla tai mainittujen teemojen historiankirjoituksen kautta.

Virtuaalisesti Zoom-ympäristössä 8.–9.4.2021 järjestettävän seminaarin key note -esitelmöitsijöinä toimivat seuraavat aihepiirin asiantuntijat:

Professori Pertti Haapala (Tampereen yliopisto): Sääty-yhteiskunta ja luokkayhteiskunta: Kaksi erottelun logiikkaa

Professori Jari Ojala (Jyväskylän yliopisto): Teknologia, instituutiot ja ammattien murros 1700-luvulta 1900-luvun puoliväliin

Professori Petteri Pietikäinen (Oulun yliopisto): Mielenterveys, kansalaisuus ja yhteiskuntasuunnittelu 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Suomessa

Professori Charlotta Wolff (Turun yliopisto): Koulutus, sääty ja ammatillinen identiteetti Suomen porvariseliitissä pitkällä 1800-luvulla

Ohjelma
Torstai 8.4.2021
10.15–10.30 Tilaisuuden avaus: ap. professori Johanna
Ilmakunnas (Åbo Akademi), professori Petri Karonen
(Jyväskylän yliopisto), professori Charlotta Wolff (Turun
yliopisto)
10.30–11.00 Key note: professori Charlotta Wolff (Turun
yliopisto): Utbildning och professionell identitet inom den
finländska borgareliten under det långa 1800-talet
11.00–11.15 Keskustelu
11.15–11.30 FD Sophie Holm (Helsingfors universitet):
Professionalisering i la société des princes: Yrkesspecifika
normer inom europeisk diplomati i mitten av 1700-talet
11.30–11.45 FT Kirsi Laine (Turun yliopisto): Kun geometria ei riitä – isojako ja maanmittarin
professio
11.45–12 Keskustelu
12–13.00 TAUKO
13.00–13.30 Key note: professori Pertti Haapala (Tampereen yliopisto): Sääty-yhteiskunta ja
luokkayhteiskunta: Kaksi erottelun logiikkaa
13.30–13.45 Keskustelu
13.45–14.00 FT, dosentti Antti Räihä (Jyväskylän yliopisto): Kihlakunnantuomareiden
väärinkäytökset ja viranhoidon valvonta 1700-luvun jälkipuolen Vanhassa Suomessa
14.00–14.15 FT Arja Rantanen (Kansallisarkisto, Jyväskylän yliopisto): Uusi urapolku:
hovioikeuden kanneviskaalit Turussa, Vaasassa ja Viipurissa (n. 1620–1900)
14.15–14.30 Keskustelu
14.30–15.00 TAUKO
Keisarillisen Suomen senaatin
juhlaunivormu. Kuva: Museovirasto.
15.00–15.15: FD Anna Sundelin (Åbo Akademi) & FD, doc. Johanna Wassholm (Åbo Akademi):
Mellan Kiestinki och Karis: Släkten Arhippainen som gårdfarihandlare, köpmän och brobyggare
1880–1930
15.15–15.30 FT Merja Uotila: Pitäjänkäsityöläisinstituutio legitimoimassa maaseutukäsityöläisten
asemaa
15.30–15.45 Keskustelu
Seminaaripäivä päättyy
Perjantai 9.4.2021
10.00–10.30 Key note: professori Jari Ojala (Jyväskylän yliopisto): Teknologia, instituutiot ja
ammattien murros 1700-luvulta 1900-luvun puoliväliin
10.30–10.45 Keskustelu
10.45–11.00 Professor Susanna Fellman (Göteborgs universitet): Management som profession:
Historikerns perspektiv
11.00–11.15 FT, akatemiatutkija Elise Garritzen (Helsingin yliopisto): Saako historiantutkija
nauraa? Tutkijan persoona ja historiantutkimuksen professionalisoitumisen tutkimus
11.15–11.30 Keskustelu
11.30–12.30 TAUKO
12.30–13.00 Professori Petteri Pietikäinen (Oulun yliopisto): Mielenterveys, kansalaisuus ja
yhteiskuntasuunnittelu 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Suomessa
13.00–13.15 Keskustelu
13.15–13.30 FT Tero Halonen (Helsingin yliopisto): Akateeminen sulkeminen ja
professionalisoituminen: Agronomien ja metsänhoitajien professioiden ja korkeimman opetuksen
kehitys Suomessa ennen toista maailmansotaa
13.30–13.45 FM Iida Luukkonen (Jyväskylän yliopisto): Lääkäreiden oikeuslääketieteellinen
asiantuntijuus Suomessa 1800-luvulla
13.45–14.00 Keskustelu
14– TILAISUUDEN PÄÄTÖS