Väitökset

Ympäristövahinkouutinen Antonio Gramsci. Neuvostotankkerin öljypäästöt ja torjuntatoimet suomalaisessa mediassa vuosina 1979 ja 1987

Komentaja evp, FM Erkki Sinivaara esittää väitöskirjansa ”Ympäristövahinkouutinen Antonio Gramsci. Neuvostotankkerin öljypäästöt ja torjuntatoimet suomalaisessa mediassa vuosina 1979 ja 1987” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 13.11.2020 klo 12.00 (Turun yliopisto, Educarium, Edu 1 -luentosali, Assistentinkatu 5, Turku).

Vastaväittäjänä toimii museonjohtaja, FT Sami Louekari (Suomen maatalousmuseo Sarka) ja kustoksena professori Taina Syrjämaa (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on yleinen historia.

Koronavirustilanteen vuoksi väitöstilaisuuden yleisömäärä paikan päällä on korkeintaan 50 henkilöä.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

***

Tutkimus koskee yhden ja saman aluksen, neuvostoliittolaisen tankkeri Antonio Gramscin, vuosien 1979 ja 1987 öljyonnettomuuksien osakseen saamaa julkisuutta osana Suomessa tuolloin herännyttä ympäristökeskustelua. Ajallisesti tutkimus tarkastelee kylmän sodan aikaista 1970- ja 1980-lukujen lähihistoriaa. Tutkimuksessa on selvitetty, millaista kuvaa media välitti kahdesta öljyonnettomuudesta suurelle yleisölle ja mitä media kertoi suomalaisten suhtautumisesta öljyiseen ympäristöongelmaan. Esille nousee myös Suomen kylmän sodan aikaiseen journalismiin liittyvä sananvapaus, jota sävytti Suomen ja Neuvostoliiton välinen YYA- sopimuksen ja sen synnyttämä ystävyyssuhde. Molempien öljypäästöjen tapahtumakulkua mediassa on selitetty amerikkalaisen ympäristöongelmien kehitysvaiheita teoretisoineen Anthony Downsin ympäristöjulkisuuden syklien avulla.

Antonio Gramscin onnettomuuksilla oli omat erityisominaisuutensa. Ensinnäkin olosuhteet olivat öljyntorjunnan kannalta erityisen hankalat talvisten jääolosuhteiden takia. Toiseksi molemmat öljypäästöt saivat kansainvälisen luonteen, kun öljy levittäytyi onnettomuuksien seurauksena yli valtioiden aluevesirajojen. Vuoden 1979 onnettomuudessa öljylautat ajelehtivat Ventspilsin öljysatamasta Latvian neuvostotasavallasta Itämerelle helmikuussa, saavuttivat Tukholman saariston huhtikuussa ja sen jälkeen Ahvenanmaan saariston toukokuussa. Vuonna 1987 karilleajo tapahtui puolestaan Porvoon Sköldvikin öljysatamaan johtavan meriväylän tuntumassa. Tuuli työnsi jään seassa olevan öljyn nyt vuorostaan Neuvostoliiton aluevesille. Öljyonnettomuuksien ylirajaisuus pakotti samalla median arvioimaan kolmen valtion tuon aikaista öljyntorjuntavalmiutta ja öljyntorjunnan yhteistyökykyä.

Tutkimus osoittaa, että medialla oli keskeinen rooli Itämeren ympäristökeskustelussa, kun se jutuillaan paljasti öljyntorjunnan puutteet ja laiminlyönnit sekä öljyntorjuntaa koskevan lainsäädännön aukkokohdat. Median luoman kuvan perusteella Suomen öljyntorjuntavalmiudessa ja -kyvyssä oltiin vielä vuonna 1987 jokseenkin samojen ongelmien edessä kuin vuonna 1979. Median ydinsanoma paljasti ainakin sen, että Suomen merialan viranomaiset eivät olleet ensimmäisen onnettomuuden jälkeen edes vapaammasta mediaympäristöstä huolimatta oppineet kovinkaan paljon siitä, miten yhteistoiminta median ja viranomaisten välillä olisi rakennettava vakavissa ympäristövahingoissa. Samoin mediasta sai myös sellaisen kuvan, että kansainvälinen yhteistyökyky öljyntorjunnassa tapaili vasta ensiaskeleitaan. Antonio Gramscin onnettomuusuutisoinnin myötävaikutuksella medialla oli lisäksi merkittävä rooli suomalaisen ympäristötietoisuuden heräämisessä

Lähde

***

Julkaisu on luettavissa verkossa.