Erkki Lehtinen: Suomalaisesta patriotismista Ruotsin vallan aikana

Vuonna 2015 kuollut professori Erkki Lehtinen tunnetaan monista tutkimuksistaan, joissa hän tarkasteli suomalaisuutta, sen kokemista ja siihen suhtautumista keskiajan ja uuden ajan alun Ruotsin valtakunnassa.

Lehtiseltä jäi kesken varhaista suomalaista patriotismia koskeva tutkimus, jonka parissa hän oli tehnyt työtä usean vuosikymmenen ajan. Tämä tärkeä aatehistoriallinen teos on nyt saatettu kaikkien ulottuville.

Tarkastelun aikajänne yltää keskiajalta 1800-luvun alkuun, ja teoksessa käsitellään tunnettujen ajattelijoiden, kuten Anders Chydeniuksen ja Henrik Gabriel Porthanin ohella lukuisia aihepiirin tutkimuksessa vähemmälle huomiolle jääneitä oppineita ja heidän teoksiaan.

Teoksen on toimittanut Marko Lamberg, ja se on varustettu sekä Lehtisen elämäkerralla, jonka on laatinut Teppo Vihola, että historiografisella taustoituksella, jonka on laatinut Petri Karonen; kaikki Erkki Lehtisen oppilaita.

***

Marko Lamberg: Teoksen esipuhe

Tämän julkaisun myötä Jyväskylän yliopiston Suomen historian professorin Erkki Lehtisen (1929–2015) tutkimus varhaisesta suomalaisesta patriotismista tuodaan viimein kaikkien kiinnostuneiden ulottuville. Siten Lehtisen pitkällinen uurastus aiheen parissa tulee hyödyttämään myös nuorempia tutkijapolvia.

Lehtisen työ aiheen parissa alkoi ilmeisesti jo 1960- luvulla, mutta teos jäi kesken, vaikka käsikirjoitus oli jo 1970-luvulla niin valmis, että hän saattoi hyödyntää sitä viranhaussa. Muiden muassa Kauko Pirinen antoi teoksesta hyvän palautteen lausunnossaan. Jonkinasteisesta keskeneräisyydestä kertoo lähinnä johtopäätöksiä käsittelevän luvun puuttuminen. Eläkkeelle ehdittyään Lehtisellä oli aikomus täydentää, päivittää ja viimein julkaista teoksensa, mutta hän ei ennättänyt toteuttaa aikomustaan.

Nyt teos kuitenkin julkaistaan E-kirjana, käytännössä talkoovoimin. Postuumin julkaisuhankkeen alullepanijoita ovat Erkki Lehtisen leski Aira Lehtinen ja Erkki Lehtisen koulutoveri ja pitkäaikainen ystävä Seija Tiisala. Heidän mielestään teoksella voisi hyvinkin olla annettavaa myös nykytutkimukselle, ja tuohon arvioon voi perustellusti yhtyä.

Julkaisun toimittajaksi pyydettiin Marko Lamberg, joka on yksi Erkki Lehtisen oppilaita samoin kuin Petri Karonen, joka on taustoittanut Lehtisen käsittelemän aihepiirin, ja Teppo Vihola, jonka kirjoittama kuvaus Erkki Lehtisestä tutkijana on sekin osa tätä julkaisua. Teoksen valmistamiseen osallistuneet lausuvat kiitoksen Agricolan päätoimittajalle Tapio Onnelalle teoksen hyväksymisestä Agricolan julkaisusarjaan.

Erkki Lehtinen laati teoksensa käsikirjoituksen aikakautena, jolloin historiantutkijat eivät juuri käyttäneet tietokoneita. Käsikirjoitus onkin olemassa vain kirjoituskoneella kirjoitettuna paperiversiona ja siitä otettuina monistejäljennöksinä. Historianopiskelija Anna Jäntti ja tohtorikoulutettava Petteri Impola skannasivat teoksen liuska liuskalta tekstitiedostoksi, jonka Lamberg toimitti.

Käsikirjoituksen sivuilla on paikoitellen Lehtisen omia, käsin tehtyjä korjausmerkintöjä, joita hän on tehnyt hahmotellessaan teoksen työstämistä. Ne korjaukset on otettu huomioon, kun skannausjälkeä on siistitty ja tekstiä toimitettu. Muuten tekstiin on tehty vain ne muutokset, jotka ovat olleet ehdottoman välttämättömiä esimerkiksi kielellisistä syistä tai lähdeviitteiden vähittäisen täydentämisen tai yhtenäistämisen vuoksi. Suuria muutoksia ei siis ole tehty eikä sisällöstä ole jätetty mitään pois olennaista. Lukija kohtaa tässä teoksessa Erkki Lehtisen omat tulkinnat.

Kommentoi

Vain omalla nimellä kirjoitetut kommentit julkaistaan. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *