Georg August Wallin (1811–1852) reste på 1840-talet i Mellanöstern för att samla in material om arabiska dialekter och beduinstammar. Wallins unika material finns främst bevarat i dagböcker och brev men också i anteckningar han gjorde på svenska med arabisk skrift. Skrifter är en vetenskaplig illustrerad utgåva av Wallins efterlämnade papper. I varje del ingår kommentarer och artiklar som kontextualiserar materialet. (Svenska litteratursällskapet i Finland)