Digitoitua aineistoa 1600-1900-luvuilta, muun muassa Turun akatemian väitöskirjoja ja keskeisten suomalaisten ja kansainvälisten tieteentekijöiden ja filosofien tekstejä.

Uppslagsverk på svenska om personer med anknytning till Finlands historia och nutid. Verket omfattar mer än 1 600 biografiska artiklar om personer från korstågstiden till vår egen tid, skrivna av landets främsta specialister och historiker. (Svenska Litteratursällskapet i Finland, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura)

Viron kansalliskirjaston digitaaliarkisto.

Elore on folkloristiikan ja sen lähialojen kannalta kiinnostavia tieteellisiä kirjoituksia julkaiseva avoin verkkolehti.

Ennen ja nyt – historian tietosanomat on tieteellinen aikakauslehti, joka julkaisee referee-artikkeleita, tieteellisiä artikkeleita ja katsauksia sekä haastatteluja, arvosteluja ja keskustelupuheenvuoroja

Kansainväliselle yleisölle suunnattu verkkojulkaisu suomalaisesta arkkitehtuurista

Georg August Wallin (1811–1852) reste på 1840-talet i Mellanöstern för att samla in material om arabiska dialekter och beduinstammar. Wallins unika material finns främst bevarat i dagböcker och brev men också i anteckningar han gjorde på svenska med arabisk skrift. Skrifter är en vetenskaplig illustrerad utgåva av Wallins efterlämnade papper. I varje del ingår kommentarer och artiklar som kontextualiserar materialet. (Svenska litteratursällskapet i Finland)

Aineisto sisältää Historiallisen aikakauskirjan artikkelit numerosta 2/2001 lähtien. Uusien numeroiden artikkelit tulevat saataville vuoden viivellä.

Sivustolla on tutkittua tietoa Kalevalasta, mm. vuoden 1849 Kalevalan teksti kokonaisuudessaan ja tarkistettuna.

Muhi sisältää musiikinhistoriallisten artikkelien tietokannan sekä suppean yleisesityksen länsimaisen taidemusiikin historiasta.

Kokoelma sisältää Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirjan artikkelit vuosikirjasta 1994/1995 lähtien.

Svenskt kvinnobiografiskt lexikonissa on tarjolla yli 1000 pienoiselämäkertaa ruotsalaisista tai Ruotsissa vaikuttaneista naisisista.

Taiteentutkija on verkossa toimiva tieteellinen aikakauslehti, jossa yhdistyvät taidehistorian ja arkkitehtuurin eri oppituoleissa ja riippumattomasti tehtyjen tutkimusten aiheet.

Tekniikan Historian Seuran tarkoituksena on tekniikan, teknologian ja teollisuuden historian tunnetuksi tekeminen sekä näihin liittyvän tutkimuksen ja museotoiminnan edistäminen.

Tieteen kansallinen termipankki (TTP) rakentaa kaikkien Suomessa harjoitettavien tieteenalojen yhteisen, avoimen ja jatkuvasti päivitettävän termitietokannan tiedeyhteisön ja kansalaisten käyttöön.

VAKKA-arkistotietokanta on Kansallisarkiston ja maakunta-arkistojen yhteinen kokoelmatietokanta, jota asiakkaat voivat käyttää tiedonhakuun ja arkistoaineistojen paikantamiseen. Perinteisten luettelotietojen lisäksi arkistoaineiston kuvailutietoja.

Akateeminen verkkolehti, joka keskittyy multimediaalisesti ja monitieteellisesti audiovisuaalisen ja digitaalisen kulttuurin tutkimuksen julkaisemiseen