Kirjoituksia Agricolassa:

Viholliskuvat ja sota Ukrainassa

Lisätty 27.5.2022 | Tietosanomat

Yhteisöt muokkaavat yhteenkuuluvuuden tunnettaan suhteessa ”toisiin”. Kun jako meidän ja muiden välillä valjastetaan politiikan käyttöön, tuloksena on usein mielikuvien tietoinen kärjistäminen viholliskuviksi. Sosiaalisen median aikakaudella vihan kipinä on helppo lietsoa täyteen roihuunsa viikoissa – mutta sen sammuttaminen on liki mahdotonta. Viholliskuvilla poistetaan viimeisetkin estot silmittömään tappamiseen ja väkivaltaan. Jugoslavian sodissa lähinaapureista muokattiin verivihollisia järjestelmällisellä propagandalla. Sama ilmiö näkyy nyt Ukrainassa.

Iivana Julman jäljillä elämäkerran keinoin

Lisätty 25.6.2008 | Arvostelu

Elämäkerroille löytyy aina innokkaita lukijoita, tekeväthän ne menneisyydestä ihmisenkokoisen tuoden mukaan inhimilliset tunteet, elämänvaiheet ja tarinat. Etenkin ”historiallisesti merkittäväksi” katsotun henkilön myötä saadaan avattua helposti sulava näkökulma historian tapahtumiin ja kausaliteetteihin. Menneisyyden selittämisessä ja tulkitsemisessa yksittäisten ihmisten kautta vaarana ovat kuitenkin perspektiiviharhat, joissa tietyt portaalihahmot kohoavat kerta toisensa jälkeen dominoimaan mielikuvia historiasta jättäen vähemmän tilaa […]

Eväspaketti Putinin Venäjän aatemaailmaan

Lisätty 1.4.2008 | Arvostelu

Vladimir Putinin toukokuussa päättyvää presidenttiysaikaa ovat ehtineet analysoida ahkerasti niin venäläiset kuin ulkomaisetkin tutkijat yrittäen hahmottaa, mitä Venäjälle oikein tapahtui viimeisten kahdeksan vuoden aikana. Menneisyyttä ja nykyisyyttä pohtimalla on koetettu luoda vaihtoehtoisia malleja, mitä tulevaisuudessa voisi olla odotettavissa. Tässä ovat kunnostautuneet viime vuosina myös suomalaiset tutkijat ja poliitikot. Suurlähettiläs Antti Karppisen kirja on jatkoa teoksille […]

Rajat ja identiteetit: tarkkuutta käsitteiden määrittelyyn

Lisätty 16.2.2007 | Arvostelu

”Rajan” ja ”identiteetin” kaltaiset monimerkityksiset käsitteet ovat vakiintumassa sosiaalitieteiden ohella myös historiantutkijoiden metodologiseen termistöön. Niiden yleistyminen kertoo tieteenalan hakevan uusia näkökulmia kansallisten historiakertomusten positivistisen toistamisen sijaan. Perinteisen tapahtumahistorian rinnalle tutkimuksen kohteiksi ovat nousseet erilaiset historiat sekä kuvia menneisyydestä tuottavat prosessit. Käsitteiden monitulkintaisuus on kaksiteräinen miekka: se tekee sanasta joustavan työkalun monenlaisiin metodologisiin tarpeisiin, mutta tuo […]