Call For Papers – Ethnologia Fennica 2021 (vol. 48: 1): Rethinking Culture – Making Change The theme of the Ethnologia Fennica 2021 issue (vol. 48: 1) is Rethinking Culture – Making Change. Different fields and individual research projects often need to justify their existence in terms of their social impact beyond academia. Research projects are expected to produce […]

Lue lisää

Olavi Louheranta julkaisi tutkimuksensa tutkimusmatkailija, tutkija ja suomalaisuusaktivisti Kai Donnerista väitöskirjana vuonna 2006. Nyt se on uudistettuna, lukijaystävällisempänä versiona saanut päivänvalon SKS:n toimituksia -sarjassa. Verrattuna väitöskirjaan tietokirjan tekstiä on jossain määrin ryhmitelty uudelleen ja tekstistä on kiitettävästi jätetty pois sellaisia teoreettisluonteisia osia, jotka eivät välttämättä ole tarpeellisia luotaessa Kai Donnerin henkilökuvaa. Näin teksti on eräässä […]

Lue lisää

Lempiäisten suku on lähtöisin Karjalan kannakselta ja on sodan aikana ja sen jälkeen hajautunut eri puolille Suomea, niin kuin siirtoväen kävi. Kuluneet vuosikymmenet ovat luonnollisesti hajauttaneet sukua vielä sijoituspitäjistä laajemmalle, käytännössä koko Suomeen ja vielä kauemmaksikin: Pohjoismaihin, Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Sinänsä aika tavallinen sukutarina sekin. Kun Turun yliopiston kansatieteen henkilökunta ja Lempiäisten sukuseuran edustajat ensimmäisen […]

Lue lisää

Moniulotteinen etnografia -teos on kokoelma artikkeleja, jotka pohjautuvat VII Kansatieteen päivien (2012) esitelmiin. Järjestyksessään 17. Ethnos-toimite tarkastelee etnografista tutkimusotetta ja -prosessia. Artikkelikokoelmassa kysytään missä kenttätyötä tehdään, mikä on etnografia rooli kansatieteellisessä tutkimuksessa ja millaisia eettisiä kysymyksiä etnografiaan liittyy. Teoksessa pohditaan myös miksi etnografiaa tarvitaan. Teoksen esipuhe lupaa, että artikkelit käsittelevät monipuolisesti ajankohtaisia teemoja, etnografian ydinkysymyksiä […]

Lue lisää