Vuonna 1907 valmistunut höyryjäänmurtaja Tarmo oli käytössä vuoteen 1970 asti. Monessa Suomen historian käännekohdassa mukana olleeseen, 112-vuotiaaseen höyryjäänmurtaja Tarmoon voi  tutustua netissä 360-virtuaalikierroksilla.

Lue lisää

Tampereen museoiden julkaisema ”Velomania! Pyörällä halki aikojen” on teos polkupyörän ja pyöräilyn historian monimuotoisuudesta. Artikkelikokoelmamuotoinen kirja liittyy samannimisen näyttelyyn, joka on esillä museokeskus Vapriikissa 3.8.2008 saakka. Velomania!-kirjan kuusi artikkelia kertovat ennen kaikkea polkupyöräilyn (Mikko Kylliäinen) ja pyöränvalmistuksen (Tapani Mauranen) varhaisvaiheista Suomessa. Lyhyempiä katsauksia luodaan myös ensimmäisiin pyöräileviin naisiin (Tiina Männistö), pyöräkuvauksiin suomalaisessa kirjallisuudessa 1800- ja […]

Lue lisää

Turun Historiallisen Yhdistyksen julkaisema ja pitkään työn alla ollut artikkelikokoelma Sata lasissa on kunnioitettava yritys kartoittaa suomalaisen autoilun satavuotista historiaa. Teoksen yhdentoista tutkimusartikkelin tarkoituksena on ollut lähinnä tuoda esiin joitain keskeisiä kehityspiirteitä, joita auto ja autoilut ovat maassamme saaneet aikaan. Kokoelma on pyrkinyt keskittymään Lounais-Suomen alueelle ja erityisesti Turkuun, mutta tästä huolimatta monissa artikkeleissa autoilua […]

Lue lisää

Tiemuseon julkaisuja sarjassa on ilmestynyt Pohjois-Karjalan alueen liikenteen ja tienpidon historiaa käsittelevä tutkimus. Nimi on sikäli harhaanjohtava, että teoksessa käsitellään myös Raja-Karjalan ja Laatokan Karjalan pohjoisosien liikenteen historiaa. Ehkä nimen valinnan pohjana on ollut tutkimuksen tilaaja Pohjois-Karjalan tiepiiri, jonka edeltäjän Karjalan tiepiirin alueeseen mainitut alueet myös kuuluivat. Teos kattaa liikenteen historian Pohjois-Karjalassa alkaen ensimmäisestä asiakirjoissa […]

Lue lisää

Arvostelu

Rautateihin – aina niiden rakentamisesta käyttöön – on liittynyt monenlaisia intohimoja, jotka vaikuttavat yksilötasolta aina laajempiin linjauksiin. Rautateiden rakentamisen takana olevaa ajatusmaailmaa, eräänlaista teknologista katselutapaa, purkaa yhdestä näkökulmasta Alpo Juntunen teoksessaan ”Valta ja rautatiet”. Kirjassa kuvataan Luoteis-Venäjän rautatielinjausten syntyä 1890-luvulta toiseen maailmansotaan lähinnä poliittisesta perspektiivistä. Teoksessa osoitetaan rakennussuunnitelmien taustalla oleva jatkumo, joka ilmenee pitkälti yhtenevinä […]

Lue lisää