Pysyvästi vieraana -teosta voisi luonnehtia jopa romaaninomaiseksi lukukokemukseksi. Donatella Di Cesaren yli 300-sivuinen opus, jonka Tapani Kilpeläinen on suomentanut, sisältää vain neljä varsinaista lukua, jotka on nimetty lähes runollisella tavalla: Siirtolaiset ja valtio, Onko vieraanvaraisuus loppu?, Pysyvästi vieraana ja Yhteiselo kolmannella vuosituhannella. Luvut itsessään pitävät sisällään lukuisia alaotsikoita, mikä helpottaa ja rytmittää lukemista. Vaikka teoksessa […]

Lue lisää

Varhaismoderni Atlantti on perinteisesti ollut suurten merivaltojen taistelutanner, jossa kolonialismi ja orjakauppa näyttelevät pääosaa. Suomalaisten historiantutkijoiden tekemä kokoomateos Pohjola, Atlantti, maailma pyrkii liittämään pienet pohjoiset maat mukaan tähän Atlantin suureen peliin luomalla monipuolisten tapaustutkimusten avulla syvemmän kuvan Atlantin ja Pohjolan vuorovaikutuksesta. Skandinaavien ja suomalaisten siirtolaisuudesta merten taakse on kirjoitettu paljon ja tuskin Tanskan ja Ruotsin […]

Lue lisää

Arno Tanner on kunnostautunut julkaisemalla päteviä tutkimuksia maahanmuuttopolitiikasta. Valitettavasti viimeisimmät ovat olleet englanninkielisiä, mikä toki saavuttaa kansainvälisen yleisön, mutta rajaa suomenkieliset lukijat alan ammattilaisiin. Olisi toivottavaa, että myös kotimainen rahvas houkuteltaisiin pohtimaan tätä tulevaisuudessa yhä tärkeämpää aihetta. Kun siirtolaisuustutkimuksen asiantuntijoiden pieni piiri keskustelee keskenään – ja sekin keskustelu vaikuttaa kovin vaimealta ja yksitoikkoiselta – vaarana […]

Lue lisää

Arno Tanner on niitä harvoja tutkijoita ja virkamiehiä, joka on ottanut tosissaan puheet aktiivisen ulkomaalaispolitiikan kehittämistarpeista ja yrittänyt käynnistää julkista keskustelua. Hänen väitöskirjansa ”Siirtolaisuus, valtio ja politiikka” julkaistiin vuonna 2003 Ulkomaalaisviraston julkaisusarjassa. Nyt Tanner jatkaa samasta aiheesta englanninkielisellä tutkimuksellaan ”Emigration, Brain Drain and Development – The case of Sub-Saharan Africa”. Toivottavaa on, ettei kielen vaihtaminen […]

Lue lisää