Ennen ja nytin kolmas numero vuonna 2021 pohtii liikkuvuutta, rajoja ja rajoituksia 1800-luvun kontekstissa. Maare Paloheimon, Merja Uotilan ja Teemu Korpijärven toimittama teemanumero ”Liikkuvuuden rajat – konkreettinen ja kuviteltu liikkuvuus pitkällä 1800-luvulla” kääntää katseen globaalia koronapandemiaa varhaisempaan ajanjaksoon. Huomio kiinnittyy niihin kehityskulkuihin ja jatkumoihin, jotka ovat vaikuttaneet niin ihmisten konkreettiseen siirtymiseen paikasta toiseen kuin siihen, […]

Lue lisää

”Kuntaliitoksilla on monet kasvot. Koska liitosten osapuolet ovat aina ainutkertaisia, kahta samanlaista liitosta ei ole. Muutokset eivät kohdistu tasaisesti kaikkiin toimialoihin, alueisiin ja ihmisryhmiin. Se, mikä koetaan onnistumisena uuden kunnan yhdessä osassa, voi aiheuttaa ongelmia tai jopa vahinkoa toisaalla. Samoin vaikutukset vaihtelevat eri hallintokunnissa ja elämänalueilla.” Näin kirjoittaa Kunnat, rajat ja kulttuuri: Muutoskokemuksia -teoksen toimittaja […]

Lue lisää

”Rajan” ja ”identiteetin” kaltaiset monimerkityksiset käsitteet ovat vakiintumassa sosiaalitieteiden ohella myös historiantutkijoiden metodologiseen termistöön. Niiden yleistyminen kertoo tieteenalan hakevan uusia näkökulmia kansallisten historiakertomusten positivistisen toistamisen sijaan. Perinteisen tapahtumahistorian rinnalle tutkimuksen kohteiksi ovat nousseet erilaiset historiat sekä kuvia menneisyydestä tuottavat prosessit. Käsitteiden monitulkintaisuus on kaksiteräinen miekka: se tekee sanasta joustavan työkalun monenlaisiin metodologisiin tarpeisiin, mutta tuo […]

Lue lisää

’Sosiologinen ajattelu’ (Sa) on toinen Zygmunt Baumanilta suomennettu teos. Edellinen oli myös Vastapainon julkaisema tekstikokoelma ’Postmodernin lumo'(1996). ’Sa’ on varhaisempi teos (alkujaan 1990) ja mikäli tutustuminen Baumaniin on aloitettu myöhäisemmistä teoksista, saattaa lukija yllättyä siitä, että tästä kirjasta ei löydy ollenkaan sanaa ’postmoderni’. Ensiksi ihmettelin, miksi juuri ’Sa’ julkaistaan, sillä Bauman on kirjoittanut tämän jälkeen […]

Lue lisää