Suomalainen puolustustarviketeollisuus on noussut Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen ja Suomen NATO-jäsenyyden vanavedessä median erityishuomion kohteeksi. Kysyntää sotilastuotteille löytyy nyt enemmän kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen. Lapuan patruunatehdas (Nammo Lapua Oy:n Lapuan tehdas) on perinteikäs osa suomalaista puolustustarviketeollisuutta. Nykyisellään tehdas valmistaa patruunoita etupäässä siviilikäyttöön, mutta Suomen puolustusvoimat on merkittävä yksittäisenä asiakkaana. Suomen puolustusvoimien osuus on noin […]

Lue lisää

Tälläkin kirjalla on oma historiansa. Aineistoa alettiin kerätä jo 1930-luvulla mutta kirjoittamiseen saakka ei edetty. Asiaan palattiin 1950-luvulla, mutta vasta vuonna 1970 Yrjö Raevuorelta tilattu satasivuinen käsikirjoitus valmistui. Sitä ei kuitenkin koskaan julkistettu; historioitsijana paikallis- ja yrityshistorioihin keskittynyt Raevuori oli tuolloin jo 80-vuotias. Seuraavan kerran ajatus nostettiin esille vuosituhannen vaihteessa, mutta se kariutui jälleen. Museokeskus […]

Lue lisää

Kaari Utrio paneutui lasin valmistukseen alaa ennalta tuntematta asiantuntijoiden avulla epookkiromaanissaan Vaitelias perillinen (2009). Tommi Kinnunen panee samoista lähtökohdista paremmaksi teoksessaan Pintti. Kirja on pienen tehdaspaikkakunnan sotien jälkeisen elämän fiktio. Sen tapahtumat kulminoituvat vuosien 1949, 1950 ja 1951 kolmeen päivään, joskin takaumista avautuva aikaikkuna kattaa myös sotavuodet. Kirjan nimeksi laitettu pintti on lasin valmistuksessa syntyvää, […]

Lue lisää

Timo Kantosen ”Satakunta sahaa Suomessa” on kulttuurihistoriallisesti merkittävien saharakennusten ja -ympäristöjen inventoinnin raportti. Inventointi on tehty perinteisiä, hyväksi havaittuja menetelmiä käyttäen ja koottu rakennusinventointikorteille. Itse asiassa teoksessa on kohderaportti 71 sahasta ja sahaympäristöstä, pyöristettynähän se on sata. Suurin osa merkittävistä sahoista on jäänyt teollisuuden uudisrakentamisen alle. Esimerkiksi höyrysahoista, joilla on suuri historiallinen merkitys 1800/1900 taitteen […]

Lue lisää