Esitelmäpyyntö Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäiville Vuodelta 2020 siirtynyt Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivät järjestetään 14.-15.6.2021 virtuaalisesti. Järjestäjänä on Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos. Tervetuloa! Kasvatuksen historian ja filosofian verkoston kesäpäivien tämänvuotisena teemana on kasvatushistorian ja -filosofian monet lähestymistavat. Kasvatuksen historiallisessa ja filosofisessa tutkimuksessa on tehty viimeisten vuosikymmenten aikana uusia avauksia, jotka ovat monipuolistaneet […]

Lue lisää

CALL FOR ARTICLES J@rgonian syksyn 2021 numeroon 17.2.2021–17.3.2021 (In English below) Kiinnostaako tieteellinen julkaiseminen? Haluatko hyötyä avoimen julkaisemisen tuomasta näkyvyydestä ja tavoittaa lukijakuntaa ilman maksumuuria? Historian, kulttuurin ja perinteen tutkimukseen keskittyvä tieteellinen, vertaisarvioitu, open acces -verkkolehti J@rgonia etsii aihepiiriltään vapaita artikkeleita syksyn 2021 numeroon (Vol. 19, No. 38). Vuonna 2003 perustettua J@rgoniaa julkaisee Jyväskylän yliopiston […]

Lue lisää

Kuriositeettikabi.net hakee artikkeleita kevään numeroon teemalla digitaalisuus museoissa. Deadline artikkeleille on 14.4.2021. Kuluneen vuoden aikana museot on monin paikoin voinut saavuttaa ainoastaan virtuaalisesti. Halu tarjota museokokemuksia etänä on tuonut vaihtoehdoksi digimuseot, virtuaaliopastukset ja lukuisia muita digitaalisia palveluita. Pandemia on kiihdyttänyt kehitystä, mutta kyse on myös pidemmän ajan ilmiöstä. Miten digitaalisuuden kasvaminen vaikuttaa museotyöhön? entä kävijäkokemukseen? […]

Lue lisää

What kind of role have media and communication played in the past?  We welcome you to an interesting arena to discuss all aspects of this: historical studies of press, film, radio, television, internet, cell phones etc. or institutional histories, biographies, historical analysis of media texts and genres, reception history etc. How we can develop our […]

Lue lisää

Historiakulttuurilla tarkoitetaan kaikkia niitä tapoja, joilla menneisyyttä koskevia mielikuvia ja tietoja tuotetaan ja käytetään. Historiakulttuuri muodostuu erilaisista menneisyyden kohtaamisen muodoista, tavoista ja tapahtumista sekä menneisyydelle annetuista merkityksistä. Voidaan sanoa, että historiakulttuurin käsite ei ole tarkkarajainen, vaan se sulkee sisäänsä hyvin monenlaisia ilmiöitä. Historiakulttuuri tarkoittaa jotakin laajempaa kuin esimerkiksi historiantutkimus tai historiankirjoitus, mutta kattaa nekin. Historiakulttuuri […]

Lue lisää

The online conference will be arranged on 2 and 3 June 2021 by the research project Culture of Unsustainability. Animal Industries and the Exploitation of Animals in Finland since the Late Nineteenth Century (UnSus), University of Turku (https://sites.utu.fi/unsus/en/). Keynote lectures: Prof. Sandra Swart (Stellenbosch University, South Africa): Bloodlines and Bloodlies: Inventing Equine Breeds Prof. Nik […]

Lue lisää

In everyday life, the welfare state is lived through various social benefits, services and institutions, some of which date back to earlier periods. These institutions and structures of welfare provision are based on shifting constructions of the “social”, and they contribute to special relationships between the individual and society. Thus, by focusing on the lived […]

Lue lisää

The welfare state has been a central societal experience in many Western countries since the twentieth century. Despite the growing manifold criticism and the alleged crisis of the welfare state since the 1970s, it still has a reputation as a desired model for social development. By applying the concept of the experience of society, this […]

Lue lisää

”Henkinen työväki” Tampere 23.–24.8.2021 Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran (THPTS) kesäseminaari 2021 käsittelee työväenliikkeen ja -kulttuurin suhdetta hengen, henkisyyden ja hengellisyyden käsitteisiin. Kuten tunnettua, työväen historiaan kohdistunut tutkimus on usein korostanut materialismin ja sekularisaation merkitystä työväenliikkeen ideologisessa perustassa sekä työväenluokkaisen identiteetin muodostumisessa. Toisaalta tiedossa on ollut, että varsinkin 1800-luvun työväenliikkeisiin on sisältynyt monenkirjavia ilmiöitä, […]

Lue lisää

Eläimet ja uskonto – Eläintutkimuksen ja uskontotieteen päivät 2021 Aika: 6-8.4.2021  Paikka: Zoomissa (verkossa) Kielet: suomi, ruotsi ja englanti Osallistumismaksu: 10€ YKES:n ja SUS:n jäsenet 0€ Järjestäjät: Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seura (YKES) ja Suomen Uskontotieteellinen Seura (SUS)  https://ykes.org/elaintutkimuspaivat/ https://www.facebook.com/events/852678645520676/ Eläimiin on eri aikoina ja eri kulttuureissa liitetty erilaisia uskomuksia ja käsityksiä, jotka heijastelevat ihmisten […]

Lue lisää

DEAR COLLEAGUES! We invite you to participate in writing the articles for Historia Provinciae’s theme issue (1/2021).   The Cover story of the issue is: Region, Community, State: Relations during the 19th century in the Baltic Sea and East Europe The often-unexpected changes of Enlightenment and Napoleonic wars, industrial and scientific revolutions as well as […]

Lue lisää

Pelitutkimuksen vuosikirja on vertaisarvioitu, DOAJ:n listaama avoin tiedejulkaisu, joka on sijoitettu TSV:n julkaisuluokituksessa kategoriaan 1. Pelitutkimus on sekä monitieteinen tutkimusala että nuori akateeminen oppiaine, jonka parissa toimivien tutkijoiden huomion keskiössä on digitaalisten pelien erityisluonne. Vuosikirjassa julkaistaan kuitenkin myös muita kuin digitaalisia pelejä käsitteleviä tekstejä. Sopivia aiheita ovat esimerkiksi pelit, niiden pelaajat, pelien kehittäminen tai muu […]

Lue lisää

Esitelmäpyyntö seminaariin Valtio, professiot ja yhteiskunnalliset murrosvaiheet 1750–1930 Seminaarissa tarkastellaan yhteiskunnallisia muutosprosesseja Ruotsissa ja Suomessa pitkällä aikavälillä professioiden ja yhteiskunnan murrosten näkökulmasta. Miten asiantuntijuus kehittyi ajanjaksolla 1750–1930? Ajanjaksolle osuu sääty-yhteiskunnan muutos teolliseksi, moderniksi ja byrokraattiseksi yhteiskunnaksi. Kuinka tämä prosessi vaikutti ryhmien ja yksilöiden asemaan? Miten modernin valtion muotoutuminen vaikutti eri professioissa toimineiden henkilöiden omakuviin? Miten […]

Lue lisää

Call for papers for a special issue of the journal Labour History: Gender, War and Coerced Labour Proposals (500 words) due: 15 April 2021 In recent decades there have been growing bodies of literature on gender and war, on war labour, and on various forms and degrees of labour coercion. Yet rarely have these areas […]

Lue lisää

Tiedelehti Hybris etsii kirjoittajia tulevaan numeroonsa! Numeron teemana on HÄPEÄ Häpeän tunne kumpuaa usein siitä, kun yksilö kokee epäonnistuneensa tai tehneensä sopimattoman teon. Tämä saattaa synnyttää arvottomuuden, nolouden, riittämättömyyden tai huonouden tunteita, jotka yhdessä tiivistyvät häpeäksi. Häpeä saattaa liittyä myös oman viiteryhmän tai yhteisön perinteisiin sekä historiaan. Häpeä voikin olla joko syvästi yksilöllinen tunne tai […]

Lue lisää

Yhdyskuntasuunnittelu-lehden teemanumero Kulttuuriperintö on keskeinen osa yhdyskuntasuunnittelua maanomistuksesta alueidenkäytön suunnitteluun ja arvottamiseen sekä palvelutuotantoon. Kaupungistumisen kiihtyessä globaalisti erityisesti urbaani kulttuuriperintö on korostunut niin suojelukohteena, hyvinvoinnin lähteenä kuin matkailuvalttinakin. Haemme nyt koottavaan teemanumeroon artikkeleita, katsauksia ja kirja-arvosteluja, jotka keskittyvät urbaaniin kulttuuriperintöön, sen muuttuviin merkityksiin sekä asemaan kaupunkitilassa historiallisesti, nykyhetkessä ja tulevaisuuden visioissa. Nykyinen urbaaniperintö on pitkän […]

Lue lisää

Experiencing society: Lived welfare state The welfare state has been a central societal experience in many Western countries since the twentieth century. Despite the growing manifold criticism and the alleged crisis of the welfare state since the 1970s, it still has a reputation as a desired model for social development. By applying the concept of […]

Lue lisää

Tarjoaisitko tekstiäsi Lassi Nummen nimikkoseuran julkaisuihin? Niiden teemat ovat 1) Lassi Nummi (elämäntyö, tuotanto, vaikutus) ja 2) Hyvyys. Lassi Nummen laajassa elämäntyössä ja kaunokirjallisessa tuotannossa on paljon tutkittavaa. Hän on kotimaisen modernismin klassikko, joka uudisti lyriikkaa ja proosaa. Nummen toiminta Kirjailijaliiton ja Suomen PENin johdossa, Raamatunkäännöskomiteassa, esseistinä, kannanottajana ja yhteiskunnan ja kulttuurin vaikuttajana tarjoaa mielenkiintoisia […]

Lue lisää

What kind of role have media and communication played in the past?  We welcome you to an interesting arena to discuss all aspects of this: historical studies of press, film, radio, television, internet, cell phones etc. or institutional histories, biographies, historical analysis of media texts and genres, reception history etc. How we can develop our […]

Lue lisää

Call for papers: Anti-fascism and Ethnic Minorities: Political and Cultural Forms of Resistance in Central and Eastern Europe, ca 1920–1950 Conference workshop, November 11–12, 2021, Åbo Akademi University, Turku, Finland The relation between anti-fascism and ethnic minorities has largely been overlooked in the-previous research dealing with anti-fascism and resistance in Europe. Fascist and national-socialist movements envisioned […]

Lue lisää