Historiallinen Aikakauskirja 4/2023 on ilmestynyt. Vuoden 2023 viimeisen numeron teemana on eriarvoisuuden ja tasa-arvoisuuden kaupunki.

Lue lisää

Syksyn ensimmäinen numero tarjoaa näkökulmia eri vuosisatojen historiaan niin vallankäytön, varattomuuden, oppineisuuden kuin diplomatiankin näkökulmasta. Artikkelit tarjoavat esimerkkejä paitsi siitä, että perinteisissä arkistoissa löytyy yhä kääntämättömiä kiviä, myös siitä, että digitalisoituva tutkimus tarjoaa uusia mahdollisuuksia sekä etsiä, analysoida että julkaista tietoa.

Lue lisää

Historiallinen Aikakauskirja 2/2023 on nyt ilmestynyt. Numeron teemana on nostalgia, hakeutuminen aiemmin koettuihin tunteisiin ja kokemuksiin.

Lue lisää

Historiallinen Aikakauskirja 1/2023 on ilmestynyt. Tämänkertaisessa numerossa artikkelit käsittelevät yhtäältä muistoja ja kokemuksia, toisaalta erilaisia yhteiskuntaryhmiä ja yhteisöjä sekä niiden toimintamahdollisuuksia.

Lue lisää

Historiallinen Aikakauskirja 4/2022 on ilmestynyt. Pääteemana ovat painajaiset.

Lue lisää

Historiallinen Aikakauskirja tarjoaa alkusyksyn numerossaan monenlaista luettavaa aikakaudesta toiseen, ja aiheiden kirjon lisäksi huomiota voi kiinnittää tutkimusaineistojen ja tutkittavien ryhmien kirjoon. Käytössä on niin tiliaineistoja, taideteoksia, henkilökohtaista kirjeenvaihtoa, fragmentaarisen arkisto- ja sanomalehtitiedon yhdistelyä, muistietoa kuin lautapelejä ja niihin liittyviä tietoja. Kokonaisuutena artikkelit osoittavat, miten monipuolisten lähteiden avulla menneisyydestä voidaan rakentaa tulkintoja.     Historiallinen Aikakauskirja […]

Lue lisää

Haikin uusi numero keskittyy kylmän sodan kulttuuridiplomatiaan. Mukana on esimerkkejä niin suomalaisten toiminnasta kuin idän ja lännen pyrkimyksistä saada huomiota Suomessa. Numero tarjoaa perspektiiviä kylmän sodan kulttuuritoimintaan, samoin kuin suomalaisten toimijoiden tasapainoiluun kahden blokin välimaastossa. Artikkelit kertovat myös siitä, että vallankäytön ja ideologisten kamppailujen kentällä toimijat, ihmiset ja yksilöt, ovat kohdanneet toisensa.

Lue lisää

Uusin Historiallinen Aikakauskirja 3/2021 on ilmestynyt. Pääteemoina ovat muun muassa kulttuuri, hyvinvointivaltion kysymykset ja maailmanpolitiikka.

Lue lisää

Historiallisen Aikakauskirjan vuoden 2021 ensimmäinen numero käsittelee mm. tanssimusiikin kansallistumista, Itä-Karjalaisten pakolaisuutta, menneisyyden sukupuolisuutta, tautien historiaa, ja saamelaisuutta. Haikin pääkirjoitukset ja keskustelupuheenvuorot ovat luettavissa Haikin Agricola-foorumilla.

Lue lisää

Historiallisen aikakauskirjan vuoden 2020 neljännen numeron teema on kolonialismi ja Suomi. Janne Lahti ja Rinna Kullaa alustavat teeman johdantoartikkelissaan. Muut artikkelit käsittelevät esimerkiksi saamelaisia ja arkistoja, kolonialismikeskustelua sekä Mannerheimin tiikerinmetsästysmatkoja. Lisäksi numero sisältää katsauksia, arvioita ja muita kirjoituksia.

Lue lisää

1

Historiallisen aikakauskirjan vuoden 2020 kolmannen numeron teema on sivistyneitä tapoja. Aihetta käsittelevät teeman johdantoartikkelissaan Markku Kekäläinen, Ere Nokkala ja Soile Ylivuori. Muissa artikkeleissa kirjoitetaan esimerkiksi kohteliaisuudesta, yleisönosastokirjoituksista ja monista muista aiheista.

Lue lisää

Historiallisen aikakauskirjan vuoden 2020 toisen numeron teemana on historiatieteen muutos. Aihetta käsittelevät teeman johdantoartikkelissaan Antti Räihä, Petteri Impola ja Anu Koskivirta. Numerossa käsitellään myös Venäjän arkistoja ja niiden tuntemisen merkitystä.

Lue lisää

Historiallisen Aikakauskirjan vuoden ensimmäisessä numerossa käsitellään aiheita, joissa suuret ideologiset ja valtapoliittiset virtaukset ravistelevat yksilöiden elämänkulkua ja elinoloja. Aiheena ovat inkerinsuomalaisten karkotukset, suomalaisen työväenliikkeen ja uskonnon suhde, toista maailmansotaa seuranneet maanlunastukset, länsimainen humanitarismi ja kehitysapu.
Numerossa pohditaan myös digitalisaation haasteita, metodologisen nationalismin pitkiä varjoja ja historiantutkimuksen tieteellisyyttä.
Uuden numeron pääkirjoitus ja keskustelupuheenvuorot ovat luettavissa ja kommentoitavissa Historiallisen Aikakauskirjan Agricola-foorumilla.

Lue lisää

Historiallisen Aikakauskirjan vuoden neljännessä eli viimeisessä numerossa teemana ovat pihat, puistot ja puutarhat. Artikkeleissa käsitellään Kaisaniemen puiston historiallista kerrostuneisuutta, kartanopuistoja, kunnallispuistojen ympäristöhistoriaa, puutarhanviljelyä ja varhaista naisasialiikettä sekä kotipihojen puutarhaistumista.

Lue lisää

Historiallisen Aikakauskirjan vuoden kolmannessa numerossa teemana ovat keskiajan historia, sen lähteet, uuden ajan alun tutkimus sekä uudet tutkimushavainnot. Artikkeleissa syvennytään muun muassa siihen, miten alkuperäislähteet voivat muuttaa totuttuja tulkintoja, miten itseoppineet ammatinharjoittajat on esitetty sekä siihen, millainen on digitaalisten alustojen käytettävyys historiantutkimuksessa. Lisäksi numerossa käsitellään esimerkiksi kaupunkihistoriaa, lukion historianopetuksen lähtökohtia ja perusteita sekä SS-miesten historiaa. […]

Lue lisää

Historiallisen aikakauskirjan kaupunkihistoriallinen teemanumero tarjoaa monenlaisia havaintoja sekä kaupunkilaisista että kaupungin aineellisista rajoista, samoin kuin eläinten vuorovaikutuksesta ihmisten kanssa. Useissa artikkeleissa on läsnä posthumanistinen, ihmiskeskeisyyttä kritisoivakin näkökulma. Teksteissä pohditaan kaupungin rajoja sekä kaupungin materiaalisia ulottuvuuksia ihmisiin vaikuttavana tekijänä, ja niissä tuodaan esiin myös kaupunkiyhteisön monilajisuus ja materiaalisen maailman mahdollinen toimijuus.

Lue lisää

Historiallisen Aikakauskirjan vuoden ensimmäisessä numerossa nousee esiin tiedonkulku, tiedon saatavuus sekä etäisyyksien tai rajojen merkitys. Näkökulma on läsnä sekä artikkelien aiheissa että käytetyissä tutkimusmenetelmissä. Syväluotauksissa ja lyhyemmissä puheenvuoroissa käsitellään ajankohtaisia aiheita kuten digitaalisen historian opetuskiertueen tuloksia, naishistorian uusia väitöskirjateemoja sekä suomalaisten SS-miesten osuutta kansanmurhaan.

Lue lisää

Historiallinen Aikakauskirja 4-2018 ilmestyy joulukuun puolivälissä.  ”Tässä Historiallisen Aikakauskirjan teemanumerossa kirjoittajat siirtävät ymmärryksen ja tiedon rajoja uuden sotahistorian alueella. Viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana toista maailmansotaa käsittelevä historiantutkimus on ollut Suomessa erittäin vilkasta. Uudessa numerossa tarkastellaan tutkimuksen yleisiä linjoja ja esitetään uusia tutkimustuloksia.” – kertoo päätoimittaja Anu Lahtinen.     Uuden numeron pääkirjoitus ja keskustelupuheenvuorot […]

Lue lisää

Historiallisen Aikakauskirjan numerossa 3/2018 on useita uutta tietohallintalakia kommentoivia kirjoituksia, jotka ovat nyt luettavissa myös Haikin Agricola-foorumilta. Lakiesitystä ovat kommentoineet erittäin kriittiseen sävyyn sekä arkistoalan ammattilaiset että historiantutkijat.  HAiKin päätoimittaja Anu Lahtinen kommentoi esitystä pääkirjoituksessaan sekä erillisessä artikkelissa. Verkossa on luettavissa myös Suomen Historiallisen Seuran lausunto laista. Löydät pääkirjoituksen, SHS:n lausunnon sekä Vesa Vareksen ja […]

Lue lisää

Historiallisen Aikakauskirjan Vuoden 1918 muistot ja vaikutushistoria -teemanumero on ilmestynyt. Numerossa avataan vuodesta 1918 tehtyä tutkimusta ja tarjotaan uudenlaisia näkökulmia sisällissodasta käytyyn keskusteluun. Lisäksi FM Virva Liskin arvio jatkaa keskustelua Marjo Liukkosen huomiota herättäneestä Hennalan naismurhat 1918 -teoksesta. Liskin arvio lähdeviitteillä varustettuna löytyy Historiallisen Aikakauskirjan kotisivuilta. Päätoimittaja Anu Lahtinen kirjoittaa: ”Vuoden mediakeskusteluista äänekkäin on hiukan […]

Lue lisää

7