Kansanlääkintä tai kansanparannus on varsin harvinainen tutkimuskohde suomalaisessa tiedemaailmassa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Svenska litteratursällskapet i Finlandin arkistoissa säilytetään lääketieteen tohtori Antti Hernesniemen laajaa kenttätutkimusaineistoa, joka antaa kattavan kuvan kansanparantajista.

Lue lisää

Mikä on vaihtoehtohoitojen suhde lääketieteeseen, ja missä menee niiden hyödyn ja vahingollisuuden raja? Kysymykset ovat tuttuja nykypäivänä, mutta niitä lienee pohdittu koko länsimaisen lääketieteen historian ajan tavalla tai toisella. Kalle Kananoja on kirjoittanut tietokirjan vaihtoehtohoitojen, itselääkinnän ja parantajina toimineiden ihmisten historiasta Suomessa sadan vuoden aikana 1850-1950. Kirja kertoo ensisijaisesti parantajista, ihmelääkäreistä, jotka eivät olleet saaneet […]

Lue lisää

1

Myrkkyjen maailma ei ole Matti Vuennon ensimmäinen tietokirja. Hänen viime vuosien suomenkielisestä tuotannostaan kannattaa mainita Virukset: Näkymättömät viholliset (2016) sekä yhdessä Jyrki Heinon kanssa kirjoitetut teokset Biokemian ja solubiologian perusteet (2002, 5. p. 2017) ja Paljon tilaa pohjalla – Johdatus nanoteknologiaan ja nanotieteeseen (2005). Tieteellisten julkaisujen ja aikuisten tietokirjojen lisäksi Vuento on laatinut lasten luontokirjat […]

Lue lisää

Juuri nyt, kun suomalaista terveydenhoitojärjestelmää ollaan mullistamassa perusteellisesti, on ajankohtaista tutustua artikkelikokoelmaan Kiistellyt tiet terveyteen: Parantamisen monimuotoisuus globaalihistoriassa. Teoksen ovat toimittaneet Oulun yliopiston historian lehtori, FT Markku Hokkanen ja Helsingin yliopiston tutkijatohtori, FT Kalle Kananoja. Siihen on myös seitsemän muuta tutkijaa Suomesta ja Yhdysvalloista antanut panoksensa. Kirja liittyy terveyden ja lääketieteen sosiaalisen rakentumisen tutkimuksen traditioon. […]

Lue lisää

Ihmiselämä on prosessi, joka väistämättä päättyy kuolemaan – valitettavasti ei aina siten kuin kuoleva tai omaiset haluaisivat. Juuri siksi jokaisen olisi hyvä pohtia omaa suhdettaan kuolemaan jo silloin, kun se ei näytä olevan lähelläkään. Asiallinen ja kiihkoton keskustelu kuolemasta ja varsinkin lääketieteellisestä kuolinavusta näyttää kuitenkin olevan yhtä vaikeaa kuin puhe abortista tai seksuaalisuudesta. Onneksi tarjolla […]

Lue lisää

Parakki 10 Auschwitzin keskitysleirillä, sen niin kutsutulla pääleirillä, oli lukuisiin ihmiskokeisiin osallistumaan joutuneiden naisten sijoituspaikka vuoden 1943 keväästä seuraavan vuoden kesään. Kyseessä on eräänlainen Auschwitzin mikrohistoria, jossa kuvataan lähietäisyydeltä yhden parakin ja sen vankien historiaa leirille saapumisesta aina vapautukseen ja sen jälkeisiin tapahtumiin asti. Saksalainen journalisti ja tutkija Hans-Joachim Lang on teostaan varten käyttänyt laajalti […]

Lue lisää

Vapaus, terveys, toveruus on julkaistu Lääkäriliiton satavuotisjuhlan kunniaksi. Liitto on rahoittanut tutkimustyön ja lahjoittanut teoksen kaikille jäsenilleen. Kyseessä ei kuitenkaan ole vain yhden järjestön historia, vaan, kuten teoksen alaotsikko muistuttaa, suomalaisen lääkärikunnan historia viimeisen sadan vuoden ajalta. Sellaisena se on erittäin tervetullut ja tarpeellinen lisä suomalaiseen medihistorian kirjoitukseen[1]. Kyseessä ei ole ensimmäinen Lääkäriliiton tilaama historia[2], […]

Lue lisää