Exercise Book Archive on Milanossa sijaitseva arkisto, johon kootaan vanhoja kouluaisten tehtävävihkoja. Arkisto sisältää vihkoja yli 30 eri maasta usealla eri kielellä. Vanhimmat vihkot ovat 1700-luvun lopulta, uusimmat 2000-luvun alusta. Arkiston digitoituun aineistoon pääsee tutustumaan myös verkossa.

Lue lisää

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura kerää yhdessä väitöskirjatutkija Lauri Julkusen kanssa Pikku Jättiläiseen liittyviä kokemuksia ja muistoja keruussa, joka on käynnissä 1.10.2019–31.1.2020. Vuonna 1924 julkaistu, Yrjö Karilaan laatima ja WSOY:n kustantama Pikku jättiläinen oli pitkään Suomen luetuimpia ja suosituimpia tietokirjoja, jonka eri laitoksia painettiin yhteensä 300 000 kappaletta.

Lue lisää

KASVATUKSEN HISTORIALLIS-YHTEISKUNNALLINEN JULKAISU ISSN 1797-2302 SISÄLLYS 2018 12 (3) Kasvatus ja Aika 3-2018 Pääkirjoitus Mitä meistä jää? Kirsi-Maria Hytönen…2 Artikkelit Subjektifikaatio ja leikki: varhaiskasvatuksen antia subjektifikaation mahdollisuuden jäsentämiselle Jan Varpanen…5 Berliinin Suomi-instituutti -hanke jatkosodan vuosina Tomi Mertanen…19 Lukiolaiset historian lähteiden tulkitsijoina Najat Ouakrim-Soivio & Marko van den Berg…33   Katsaukset Kouluhallitus kansallisen eheyttämisen edistäjänä Jukka […]

Lue lisää

Marjo Laitalan ja Vesa Puurosensuojelukasvatusta koskeva tutkimus Yhteiskunnan tahra? Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset sai alkunsa sattumasta, kun heistä toinen – kumpi? – kohtasi henkilön, joka oli ollut koulukodissa ja joka halusi ja osasi kertoa kokemuksistaan saaden näin mielenkiinnon aiheeseen viriämään. Kirjoittajat eivät ole itse olleet koulukodissa, mutta heillä on käsityksensä mukaan ollut mahdollisuus saavuttaa kertojien […]

Lue lisää

Historiallisesti Friedrich Schiller, vuodesta 1802 lähtien von Schiller, sijoittuu saksalaisen klassismin ja romantiikan taitteeseen, ajanjaksoon jonka aatemaailmalle antoivat leimansa Immanuel Kantin filosofia sekä Pohjois-Amerikan ja Ranskan vallankumoukset. Ajan oppineiden keskusteluissa kiinnitettiin huomiota muun muassa kulttuurin ja taiteiden rooliin sekä tehtävään ja ihmisen mahdollisuuteen elää tasapainoisena ja itsenäisenä osana yhteiskuntaa. Esikuvia haettiin antiikin Kreikasta niin estetiikassa […]

Lue lisää

Indoktrinaatio selitetään vanhassa sivistyssanakirjassani opinkappaleiden (eli doktriinien), periaatteiden, uskomusten ja poliittisten oppien vakaumukseksi juurruttamiseksi. Käsite on siis vanha ja sopii hyvin pohdintaan siitä, kuinka sananlaskut, maksiimit ja totuuksina esitettävä puhe ymmärretään. Liisa Granbom-Herranen selvittää, miten arkisessa kanssakäymisessä voi toteutua aito kasvatus. Miten lapsi ymmärtää kuulemansa sananlaskun tai ilmaisun, jota tehostaa vetoaminen edeltävien sukupolvien perintöön, viisauteen, […]

Lue lisää

Suojeluskuntajärjestön merkitys sotien välisessä yhteiskunnassa on pitkään ollut varsin vähän käsitelty aihe suomalaisessa historiantutkimuksessa. Lukuisissa poliittisen historian töissä aihepiiriä on vain sivuttu. Viime vuosikymmenet keskeisin reitti järjestön historian pariin on kulkenut entisten Suojeluskuntaupseerien N.V.Hersalon ja Hannes Raikkalan Suojeluskuntain historia-teoksen (I-III, 1955-64) kautta. Nyt tätä merkittävää tutkimuksellista aukkoa on lähtenyt osaltaan paikkamaan Erkki Vasara väitöskirjallaan Suojeluskuntaurheilusta. […]

Lue lisää