Albert Edelfelts elektroniska brev- och konstutgåvan finns nu 444 brev som Edelfelt skrev till sin mor Alexandra Edelfelt under åren 1867−1877 och 1885−1888. Breven är ett fönster in i den finländska konstens guldålder, och in i det sena 1800-talets finländska, nordiska och europeiska kulturhistoria. Här hittar du också en omfattande samling bilder av konstverk och skisser. (Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. i samarbete med Finlands Nationalgalleri och Ateneum)

Diatek bestående av ca 80 000 dias. Samlingen inriktar sig på allmän konst- och arkitekturhistoria, både inhemsk och utländsk.
I arkivet finns även omrking 500 arkitekturritningar med tonvikt på Åboarkitektur och en grafik- och teckningssamling bestående av drygt 1 100 grafikblad och originalteckningar. Planschsamling bestående av originalfotografier och reprofotografier. Övrigt forskningsmaterial består bl.a. av konstnärsdokumentationer, Konstakademins urklippsarkiv i mikrofilmsformat och en samling mikroficher med klassiskt ikonografiskt material från 1500-1700-talet.