Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimus- ja julkaisuyksikkö, joka laatii korkeatasoisia, tieteelliset vaatimukset täyttäviä editioita suomalaisen kirjallisuuden klassikoista.

Tietokanta sisältää tietoa Suomessa esitetyistä elokuvista ja muista kuvaohjelmista sekä niiden tekijöistä. Sisältää myös kuvia ja liikkuvaa kuvaa.

Kansainväliselle yleisölle suunnattu verkkojulkaisu suomalaisesta arkkitehtuurista

Sivusto humanistien historiasta Suomessa poliittisina vaikuttajina, kulttuurielämässä ja tieteenalansa edistäjinä

Helsingin Suomalaisen Klubin tuottama Jean Sibelius -verkkosivusto

Diatek bestående av ca 80 000 dias. Samlingen inriktar sig på allmän konst- och arkitekturhistoria, både inhemsk och utländsk.
I arkivet finns även omrking 500 arkitekturritningar med tonvikt på Åboarkitektur och en grafik- och teckningssamling bestående av drygt 1 100 grafikblad och originalteckningar. Planschsamling bestående av originalfotografier och reprofotografier. Övrigt forskningsmaterial består bl.a. av konstnärsdokumentationer, Konstakademins urklippsarkiv i mikrofilmsformat och en samling mikroficher med klassiskt ikonografiskt material från 1500-1700-talet.

Palvelu sisältää tietoja ennen 1950-lukua uransa aloittaneista suomalaisista ammattikuvaajista ja keskeisistä valokuvauksen harrastajista

Lähteillä on Valtion taidemuseon Kuvataiteen keskusarkiston sivusto, jossa esitellään arkistossa sekä sen yhteydessä toimivassa Valtion taidemuseon kirjastossa säilytettäviä dokumentteja.

Muhi sisältää musiikinhistoriallisten artikkelien tietokannan sekä suppean yleisesityksen länsimaisen taidemusiikin historiasta.

Valtakunnallinen keskusarkisto, joka tallentaa suomalaiseen musiikkiin tai Suomeen liittyvää aineistoa taidemusiikkia ja kansanmusiikkia lukuun ottamatta

Program-Bladet (verkossa saatavilla vuosikerrat 1882, 1892-1901) sisältää yksityiskohtaiset tiedot Helsingissä järjestetyistä teatteriesityksistä ja konserteista sekä yritysten mainoksia.

Projekt Runeberg digitoi pohjoismaista kauno- ja tietokirjallisuutta. Mukana on isojakin hakuteoksia. Tekstien sisältöön voi tehdä sanahakuja.

Aalto-yliopistoon liittyviä kuva-aineistoja. Tietokannasta löydät korkeakoulun historiaa, taiteellista toimintaa ja tutkimusta esitteleviä kuvia. Aalto yliopistoksi yhdistyivät 2010 oppilaitokset joita aiemmin kutsuttiin nimillä: Helsingin teknillinen reaalikoulu, Polyteknillinen koulu, Polyteknillinen opisto, Suomen Teknillinen Korkeakoulu, Taideteollisuuskeskuskoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Helsingin kauppakorkeakoulu.

Raita sisältää Kansalliskirjaston Kansallisen äänitearkiston kokoelmista digitoituja tekijänoikeudesta vapaita äänitteitä.

Den historisk-kritiska utgåvan Samlade skrifter av Edith Södergran omfattar hela hennes litterära produktion och hennes bevarade brev.
(Litteraturbanken.se, Svenska litteratursällskapet i Finland)

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg i tjugo delar hör till de mest omfattande verken i Svenska litteratursällskapets skriftserie. Det är en historisk-kritisk kommenterad utgåva av skaldens samtliga diktverk, dramatik, prosa, översättningar, psalmer, artiklar och brev. (Svenska litteratursällskapet i Finland)

Kansalliskirjasto on digitoinut kaikki Suomessa vuosina 1771-1929 ilmestyneet sanomalehdet, ja ne ovat vapaasti käytössä tämän palvelun kautta. Uudemmat digitoidut sanoma- ja aikakauslehdet ovat käytettävissä kaikissa vapaakappalekirjastoissa.