Artikkelipyyntö
”Muutos” – Kulttuurintutkimuksen ja kulttuuripolitiikan päivät Tampereella 13.–14.12.2019
Vanhenee:
22.10.2019 klo 23:59
Työpaikkailmoitus
Aluetaidemuseotutkija Lahden museoihin
Vanhenee:
24.10.2019 klo 15:00
Työpaikkailmoitus
Rakennustutkija 2.1.2020 lähtien Savonlinnan maakuntamuseoon
Vanhenee:
28.10.2019 klo 15:00
Artikkelipyyntö
CFP: Souvenirs in Motion, 15-17 April 2020
Vanhenee:
29.10.2019
Työpaikkailmoitus
Museomestari Savonlinnan maakuntamuseoon 2.12.2019 alkaen toistaiseksi
Vanhenee:
30.10.2019 klo 15:00
Artikkelipyyntö
Esitelmäkutsu: FI-DACH-tutkimusverkoston symposium 13.-14.2.2020 Kölnissä
Vanhenee:
31.10.2019
Artikkelipyyntö
J@rgonia pyyntö kirja-arvioille, raporteille, lektioille yms. // Call for reviews, reports, lectio praecursorias etc.
Vanhenee:
31.10.2019
Apuraha
Suomen Muinaismuistosäätiön avustushaku 7.–31.10.2019
Vanhenee:
31.10.2019 klo 16:00
Artikkelipyyntö
Suomen Museo – Finskt Museum 2020
Vanhenee:
31.10.2019 klo 23:59
Työpaikkailmoitus
Näyttelyamanuenssi Suomen valokuvataiteen museoon
Vanhenee:
31.10.2019 klo 23:59
Työpaikkailmoitus
Projektipäällikkö Suomen valokuvataiteen museoon
Vanhenee:
31.10.2019 klo 23:59
Työpaikkailmoitus
Kirjoitusviestinnän osa-aikainen tuntiopettaja
Vanhenee:
31.10.2019 klo 23:59
Työpaikkailmoitus
Projektipäällikkö Suomen valokuvataiteen museoon
Vanhenee:
1.11.2019
Työpaikkailmoitus
Näyttelyamanuenssi Suomen valokuvataiteen museoon
Vanhenee:
1.11.2019
Työpaikkailmoitus
Museoamanuenssi Iisalmen kaupungille
Vanhenee:
1.11.2019 klo 15:30
Työpaikkailmoitus
Kokoelmapäällikkö Gallen-Kallelan Museoon
Vanhenee:
1.11.2019 klo 16:00
Artikkelipyyntö
1500- ja 1600-lukujen tutkimuksen päivät
Vanhenee:
3.11.2019 klo 23:59
Työpaikkailmoitus
Poliittisen historian yliopistonlehtori Helsingin yliopistoon
Vanhenee:
3.11.2019 klo 23:59
Työpaikkailmoitus
Joensuun museoihin haetaan arkeologia
Vanhenee:
4.11.2019 klo 15:00
Työpaikkailmoitus
Amanuenssi Joensuun museoihin
Vanhenee:
4.11.2019 klo 15:00
Työpaikkailmoitus
Hae amanuenssiksi Hyvinkään museoon
Vanhenee:
6.11.2019 klo 18:00
Apuraha
Villa Lanten Ystävien apuraha väitöskirjatyöhön Roomassa
Vanhenee:
10.11.2019 klo 23:59
Apuraha
Kalevi Kuitusen Säätiön apurahahaku
Vanhenee:
15.11.2019 klo 23:59
Artikkelipyyntö
XI Kansatieteen päivät/ XI Etnologidagarna/ XI Ethnology days
Vanhenee:
17.11.2019 klo 23:59
Artikkelipyyntö
CFP: History of Experience: Methodologies and Practices
Vanhenee:
19.11.2019
Artikkelipyyntö
Kuriositettikabi.net hakee artikkeleita syksyn numeroon
Vanhenee:
19.11.2019 klo 23:59
Artikkelipyyntö
SQS-lehden teemanumero Queer History Month
Vanhenee:
29.11.2019 klo 23:59
Artikkelipyyntö
Artikkelikutsu Historiallisen Aikakauskirjan teemanumeroon 2/2021: ”Disability history”
Vanhenee:
1.12.2019
Artikkelipyyntö
Call for Papers: Baltic Connections 2020: A Conference in Social Science History
Vanhenee:
2.12.2019
Artikkelipyyntö
CFP: Queer history Month – articles for a special issue of SQS
Vanhenee:
2.12.2019