LKT, professori Arno Forsiuksen kotisivut, joilla kuvauksia lääketieteestä, sen historiasta ja ihmisistä lääketieteen historiassa

FLS (Finska Läkaresällskapet) Lääkäriseura Duodecimin historiallisia dokumentteja, Lääketieteen wanhat väitöskirjat. (Helda, Helsingin yliopiston kokoelmia.)

Vanhan kirjasuomen korpuksessa on Ruotsin vallan aikana (1500-luvulta n. vuoteen 1810) ilmestyneitä eri alojen teoksia, tuolta ajalta säilyneitä laajahkoja käsikirjoituksia (joista suurin osa on myöhemmin ilmestynyt painettuna) sekä yksittäisiä almanakka- ja asetustekstejä, saarnoja ja runotekstejä. (Kotimaisten kielten keskus)