Sisältää laajat esine- ja valokuvakokoelmat liittyen työelämän, teollisuuden, tekniikan, tieteen, korkeakouluopetuksen historian, työväenliikkeen ja sosiaalihistorian aihepiireihin

eKokoelmat sisältää tieliikennehistoriaan liittyvää aineistoa.

Ennen ja nyt – historian tietosanomat on tieteellinen aikakauslehti, joka julkaisee referee-artikkeleita, tieteellisiä artikkeleita ja katsauksia sekä haastatteluja, arvosteluja ja keskustelupuheenvuoroja

Aineisto sisältää Historiallisen aikakauskirjan artikkelit numerosta 2/2001 lähtien. Uusien numeroiden artikkelit tulevat saataville vuoden viivellä.

Sivusto humanistien historiasta Suomessa poliittisina vaikuttajina, kulttuurielämässä ja tieteenalansa edistäjinä

Tietokanta maailman eri yliopistojen historian laitoksista.

Sivusto sisältää tietoa Suomen Talousseuran arkistosta. Joitakin yksittäisiä esimerkkejä arkistosta on myös digitoituna sivustolla.

Yksityiset keskusarkistot ry:n KARK-kuvatietokantaprojekti ja valokuvatietokanta.

LKT, professori Arno Forsiuksen kotisivut, joilla kuvauksia lääketieteestä, sen historiasta ja ihmisistä lääketieteen historiassa

Kolmen merihistoriaan, laivoihin ja meriarkeologiaan keskittyneen yhdistyksen meri- ja laivahistoriallisen aineiston digitaalinen arkisto

Kokoelma sisältää Kansalliskirjaston Nordenskiöldin kokoelmasta digitoimia historiallisia karttoja.

Matrikkeli Turun Akatemian ja Helsingin Keisarillisen Aleksanterin yliopiston opettajista ja virkamiehistä vuosilta 1640-1917.

Matrikkeli helsingin yliopiston opettajista ja virkamiehistä vuosilta 1918-2000.

Kansalliskirjaston pienpainatekokoelmasta digitoitu aineistokokonaisuus sisältää teollisuushinnastoja vuosilta 1810-1944.

Kansalliskirjasto on digitoinut kaikki Suomessa vuosina 1771-1929 ilmestyneet sanomalehdet, ja ne ovat vapaasti käytössä tämän palvelun kautta. Uudemmat digitoidut sanoma- ja aikakauslehdet ovat käytettävissä kaikissa vapaakappalekirjastoissa.

Televiestinnän historiaa Suomessa tilastojen valossa (Tilastokeskus)