Haaksirikkojen ja hylkylöytöjen tietopankki, joka kattaa Suomen rannikon ja sisävedet

Tietoa Kokkolan satamasta ja merenkulusta 1200-luvulta 1990-luvulle

Loki on John Nurmisen Säätiön toteuttama merellinen verkkopalvelu ja yhteisö. Loki kokoaa kartalle kansalaisten ja merellisten organisaatioiden jakamia tarinoita, museoiden kiinnostavimpia sisältöjä sekä parhaita retkikohdevinkkejä Suomen rannikoilta ja saaristosta. Palveluun on tarkoitus tallentaa sellaisia tietoja ja tarinoita, jotka kiinnostavat mahdollisimman monia merellä liikkujia ja merestä kiinnostuneita.

Tietoa neljästä projektissa mukana olevasta hylystä Pohjois-Euroopassa

Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi (SHIÅA) är ett specialarkiv och -bibliotek med inriktning på sjöhistoria och maritimetnologi. Institutets historia går tillbaka till år 1936 då Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi grundades som det första sjöfartsmuseet i Finland. Sjöhistoriska institutet har till uppgift att främja sjöhistorisk och maritimetnologisk dokumentation, forskning, undervisning och information

Suomen kauppalaivastotietokanta sisältää tietoja Suomen kauppalaivastosta vuosilta 1921–1987. Tiedot ovat suurimmaksi osaksi Merenkulkulaitoksen julkaisemasta ”Suomen kauppalaivasto” -kirjasarjasta; paikoittain niitä on täydennetty myös muista lähteistä löytyneillä tiedoilla. Tietokannassa aluksien eri vuosien tiedot on yhdistetty kronologisesti, joten laivojen vaiheita voidaan seurata läpi vuosien. Aluksia voidaan hakea esimerkiksi nimen, laivatyypin, takiloinnin, rekisteröintipaikan ja omistajan perusteella. Haku voidaan myös rajoittaa tiettyjen vuosien tietoihin. (Suomen merimuseo yhteistyössä Suomen Laivahistoriallinen Yhdistys ry:n kanssa)

Tietoa Turusta ja Turun kautta liikennöinneistä matkustajahöyrylaivoista.

Tietokanta vakkasuomalaisista ja raumalaisista purjelaivoista sekä laivanvarustajista, kapteeneista, yms.