Martela Oyj:n valmistamien konttorikalusteiden historiaa Suomessa 1945 -

ELKAn tarkoitus on turvata suomalaista elinkeinoelämää koskevan ja sivuavan historiatiedon ja -perinteen säilyminen. Elkassa oleva materiaali on tarkoitettu eri tieteenalojen tutkijoiden sekä muiden tiedon tarvitsijoiden hyödynnettäväksi. Elkan yhteydessä toimii myös suomalaisen muotoilun arkisto.

Näyttelyitä käsitöiden ja käsiteollisuuden teemoista ja historiasta.