Tiedotteet

Museoviraston Korjaustaito.fi neuvoo rakennusten säilyttävässä korjaamisessa ja korjaushankkeissa

Korjaustaito.fi-sivusto on Museoviraston ylläpitämä rakennusten kunnossapidon ja säilyttävän korjaamisen sivusto. Se tarjoaa tietoa rakennusten omistajille ja ylläpitäjille, korjausalan ammattilaisille ja viranomaisille sekä aiheen tutkijoille, opiskelijoille ja harrastajille.

Korjaustaito.fi-sivustolle koottu tietoa säilyttävästä korjausrakentamisesta, ohjeet suojellun rakennuksen korjaushankkeesta, esimerkkejä onnistuneista korjaushankkeista sekä alan sanastoa. Myös tuttujen Museoviraston korjauskorttien uusi koti on Korjaustaito.fi-sivustolla.
Korjaustaito.fi kokoaa saataville rakennusperinnön hoidon, säilyttävän korjaamisen ja restauroinnin tietoa, ohjeita, kokemuksia. Sisältö on suunniteltu kaikelle yleisölle ymmärrettäväksi ja ammattilaisia hyödyttävän päteväksi.

Korjaustaito.fi jakautuu neljään osioon:

    • Museoviraston korjauskortit ovat ohjeita rakennusta säilyttävään korjaamiseen.
    • Restauroinnin polku -ohjeet ovat perustuvat kokemuksiin hyvistä käytännöistä suojeltujen rakennusten korjaushankkeissa ja toimivat yleisinä suosituksina säilyttävän korjaamisen hankkeen päätöksentekoon, suunnitteluun ja rakennuttamiseen.
    • Sanasto määrittelee rakennetun ympäristön hoidon, säilyttävän korjaamisen ja restauroinnin keskeisiä käsitteitä.
    • Näyteikkunassa julkaistaan esimerkkejä säilyttävän korjaamisen osaajilta ja asiantuntijoilta.

Säilyttävä korjaaminen säästää luonnonvaroja

Olemassa olevan rakennetun ympäristön arvostus, kunnossapito ja korjaaminen on välttämätön avain ekologiseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. Kestävintä on käyttää olemassa olevia rakennuksia uuden rakentamisen sijaan.

”Hyvällä hoidolla ja sopivalla käytöllä rakennetun omaisuuden käyttöikää voi pidentää huomattavasti, osassa rakennuskantaa lähes rajattomasti”, sanoo yliarkkitehti Pekka Lehtinen Museovirastosta.

Korjaustaito perustuu rakennusperinnön vaalimisen periaatteisiin. Erityisten suojeltavien rakennusperintökohteiden ohella Korjaustaito palvelee yleisemminkin kestävän kehityksen toteutumista rakennetussa ympäristössä. Rakennuksen arvoja säilyttävä korjaaminen perustuu kohteen yksilölliseen tuntemukseen ja arvostukseen.

”Juuri olemassa olevien rakennusten säilyttämisellä ratkaistaan kestävyyden haasteita isossa mittakaavassa. Tunnistetaan se mikä on hyvää, ylläpidetään ja korjataan sitä!”, kannustaa Lehtinen.

Tervetuloa esittelytilaisuuteen verkossa

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan säilyttävästä korjausrakentamisesta ja Korjaustaito-sivustosta. Tilaisuus lähetetään verkossa 17.3. klo 9.30–11.00. Tilaisuus tallennetaan, ja se tulee katsottaviin Korjaustaidon Näyteikkuna-osioon. Ilmoittaudu osoitteessa 

”Korjaustaito.fi-sivusto on Museoviraston ylläpitämä rakennusten kunnossapidon ja korjaamisen sivusto. Museoviraston Korjauskortit antavat käytännönläheisiä ohjeita sekä ammattilaiselle että maallikolle. Restauroinnin polku opastaa läpi suojellun rakennuksen korjaushankkeen. Näyteikkuna avaa näkymiä restauroinnin ja säilyttävän korjaamisen hyviin käytäntöihin, osaamisen ja onnistumisten todellisuuteen. Sanasto avaa säilyttävän korjaamisen termejä.”

Lähde: Museovirasto tiedote 16.2. 2022

Kommentoi

Vain omalla nimellä kirjoitetut kommentit julkaistaan. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *