FM Pekka Varjen väitöskirja ”Cracks in the mirror: The ideal worker and the labor process in Finnish working life after the Second World War” tarkastettiin Helsingin yliopistossa 13.12.2018. Vastaväittäjänä toimi […]

Lue lisää

Lue lisää

Lectio

Lue lisää

Lektio

Lue lisää

Arvio Liia Rebanen väitöskirjasta "Lvcrec – Venus – Ivditt. Tallinner. Bucheinbände zu Beginn der frühen Neuzeit. Buchbinder, Einwirkungen und Verzierungen".

Lue lisää

Arvio Eva Johanssonin väitöskirjasta "Drömmen som gick i kras. Alvar Aaltos centrumplan för Helsingfors 1959–1972. Bakgrund, utveckling och bemötande i en samtida kontext".

Lue lisää

Arvio Hanna Kempin väitöskirjasta "Kielletty kupoli, avattu alttari: Venäläisyyden häivyttäminen Suomen ortodoksisesta kirkkoarkkitehtuurista 1918–1939".

Lue lisää

Katsaus Arts and Crafts -liikkeen muotoilijoiden teksteihin tuotannon ja markkinoinnin näkökulmasta.

Lue lisää

Katsaus Helsingin yliopiston taidehistorian oppiaineen ja Helsingin kaupungin taidemuseon yhteistyöhön Otto W. Furuhjelmin kokoelman parissa.

Lue lisää

Käsittelin artikkelissani Tyko Sallisen (1879-1955) henkilökuvia ja niiden suhdetta Saksan ja Venäjän modernin taiteen pyrkimyksiin. Halusin selvittää, millä tavalla Sallisen 1910-luvun jälkipuolella maalaamissa kansankuvissa ilmennyt arkaaisuuden tavoittelu ja alkukantaisen primitiiviseksi koettu ilmaisu on yhteydessä vastaaviin ilmiöihin Saksassa ja Venäjällä. Sallisen aiempi leimaaminen erityisesti kansalliseksi taiteilijaksi oli pääasiallinen syy siihen, miksi venäläisen Natalia Gontsharovan ja saksalaisen…

Lue lisää

Pääkirjoitus

Lue lisää

  Artikkelin tutkimuskohteena on suomalaisen sanomalehdistön uutisointi vuosina 2010–2012 tehdystä huippu-urheilun muutostyöstä, jota opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti 2,6 miljoonalla eurolla. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millainen vallan vahtikoira urheilujournalismi on. Tutkimusaineisto koostuu levikiltään kolmen Suomen suurimman päivälehden (Aamulehti, Helsingin Sanomat ja Turun Sanomat) ja maan molempien iltapäivälehtien (Iltalehti ja Ilta-Sanomat) kaikesta muutostyötä käsittelevästä uutisoinnista lehtien painetuissa…

Lue lisää

Ville KumpuThe future imaginary of journalism Knowledge, action and ethics as the basic dimensions of journalistic futures imagination This article asks how to study future as a cultural object in late modernity. For this purpose, an analytical framework that conceptualizes futures imagination as a three-dimensional practice involving representing futures, transforming futures through action and taking…

Lue lisää

Lue lisää

Kirsi Cheas, FT, tutkijatohtoriKirsi Cheas on filosofian tohtori, joka on väitellyt vuonna 2018 Helsingin yliopistosta. Hänen intresseihinsä lukeutuvat tieteidenvälisyys, kansainvälinen uutismedia ja vertaileva tutkimus. Cheas on viettänyt vuoden vierailevana tutkijana New York Universityn mediatutkimuksen laitoksella. Hän aloittaa tammikuussa 2019 tutkijatohtorina Turun yliopistossa John Morton Center for North American Studiesissa tutkimusprojektissa, jossa vertaillaan suomalaisia ja yhdysvaltalaisia…

Lue lisää

  Artikkeli pureutuu luomu- ja lähiruokaa legitimoiviin diskursseihin Helsingin Sanomissa. Hyödynnän aineiston tekstien tutkimuksessa aiempaa ruokajournalismin ja kulttuurisen maun tutkimusta sekä autenttisuuden ja nostalgian käsitteisiin liittyviä teoretisointeja. Selvitän, minkälaisin diskursiivisin keinoin ruoka määritellään luomu- ja lähiruokateksteissä kulttuurista arvostusta ansaitsevaksi, ja miten erityisesti autenttisuuden ja nostalgian diskurssit kietoutuvat aineiston teksteissä kulttuuriseen pääomaan. Käytän aineiston analyysissa kriittisen…

Lue lisää

Artikkeli kysyy, miten tutkia tulevaisuutta kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä myöhäismodernissa ajassa. Kysymykseen vastataan esittelemällä analyyttinen viitekehys, joka käsitteellistää tulevaisuuden kuvittelemisen esittämiseksi, toiminnaksi ja eettiseksi harkinnaksi. Kysymykseen, minkälaista on journalistinen tulevaisuusmielikuvitus, vastataan tarkastelemalla journalismin tietoteoriaa, institutionaalista roolia ja eettistä ideologiaa tulevaisuuden kuvittelemisen näkökulmasta. Kehiteltyä viitekehystä havainnollistetaan tarkastelemalla Helsingin Sanomien vuodelle 2018 nimittämän tulevaisuuskirjeenvaihtajan toimintaa ja kirjeenvaihtajan…

Lue lisää

Tässä artikkelissa esittelen kehittämäni menetelmän uutiskehysten suhteellisen laajuuden mittaamiseksi. Tutkimustani on inspiroinut aluetutkimus, jossa eri tieteenalojen muodostamia näkymiä yhdistetään ja integroidaan kaukaisten maiden kompleksisten todellisuuksien tulkitsemiseksi kokonaisvaltaisesti. Menetelmälläni haluan selvittää, miten ja missä määrin toimittajat yhdistelevät ja integroivat uutiskehyksiä kompleksisten todellisuuksien tulkitsemiseksi ulkomaanuutisissa. Sovellan menetelmää tutkimuksessa, jossa vertailin suomalaisia ja yhdysvaltalaisia ulkomaanuutisartikkeleita, jotka käsittelevät Etelä-Afrikkaa…

Lue lisää

  Digitaalisten teknologioiden ja erilaisten medioiden varaan rakentuvilla osallisuuden kulttuureilla on keskeinen merkitys nuorten yleiselle hyvinvoinnille, osallisuuden kokemuksille sekä tulevaisuuden kansalaistaitojen, työelämävalmiuksien ja digitaalisen osallistumisen taitojen kehittymiselle. Digitaalisten teknologioiden erilaisilla käyttötavoilla on merkitystä; nuoret eivät ole digitaalisten medioiden käyttäjinä samankaltaisia ja nuorten erilaiset käyttötottumukset tuottavat erilaista ja erilaatuista osallistumista ja osaamista. Artikkelissa selvitämme millaisia ovat…

Lue lisää

FM Aaro Saharin väitöskirja : ”Valtio ja suurteollisuuden synty: laivanrakennusteollisuuden kehittyminen yhteiskunnallisissa teknopoliittisissa järjestelmissä Suomessa 1918–1954” tarkastettiin Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa 15.12.2018. Vastaväittäjänä toimi professori Jari Eloranta, Helsingin yliopisto, ja […]

Lue lisää