In this article we drill down to the concept of data publication. We introduce how the term research data publication is defined in academic settings and literature. We discuss how research data is published, how the data publications are reviewed or curated, and which are the current incentives for the publication of research data. These…

Lue lisää

Lue lisää

AcademySampo – Academic people in Finland 1640–1899 is a portal and a Linked Open Data service on the Semantic Web. AcademySampo contains richly interlinked open data about all people that have got academic education in Finland in 1640–1899. The system is targeted to researchers and the general public for biographical and prosopographical research. This review…

Lue lisää

Artikkelissa tarkastellaan Suomen ja sen itäisten ja kaakkoisten lähialueiden suullisen kansanperinteen kuvauksia esimodernin ajan Tukholmasta. Ylialueellisena keskuspaikkana Tukholma on jättänyt jälkiä kaukanakin asuvien väestöjen kollektiiviseen muistiin. Folkloristisia aineistoja ei ole aiemmin hyödynnetty tarkasteltaessa näitä muistijälkiä ja niistä piirtyvää kuvaa. Suomen-, karjalan- ja inkerinkielinen perinne sisältää Tukholmaan liittyviä elementtejä lähinnä kalevalamittaisissa runoissa ja joissain läntisestä Suomesta…

Lue lisää

15.6.2021

Kyynelkanavat -hankkeen esittelyteksti.

Lue lisää

Artikkeli käsittelee neuvostokalevalaisen runouden eli sosialistisen ideologian mukaisesti virittyneiden, kalevalamittaan runonlaulajien sepittämien uusaiheisten runojen kasvua tekstilajina Neuvosto-Karjalassa 1930-luvulta 1950-luvulle. Neuvostoliitossa harrastettiin samaan aikaan muidenkin kulttuurien parissa neuvostoideologiaa ilmaisevan kansanperinteen hankkimista, mihin kuului perinteen tuottajien ideologista opastusta, ja sensuurinkin sävyttämää julkaisua. Neuvosto-Karjalassa tämän uusaiheisen perinteen hallitsevaksi muodoksi valikoitui kalevalamitta. Artikkelissa kuvataan historiallisen kontekstin roolia neuvostokalevalaisen runouden…

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Kirjoitus perustuu Tieteen päivien podcast-ohjelmaan 14.1.2021, jossa aiheena oli, mitä ilmastonmuutos merkitsee metsäsektorilla ja toisaalta mitä metsäsektori voi tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Keskustelun puheenjohtaja oli Anneli Pauli, ja keskustelijat olivat eritaustaisia asiantuntijoita.

Lue lisää

Yliopistot ovat tietoon perustuvassa taloudessa ja yhteiskunnassa yhä keskeisimpiä toimijoita. Ne tuottavat perustutkimukseen pohjautuvaa ymmärrystä, osallistuvat globaalien ja paikallisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen, tuottavat soveltavaa tutkimusta ja innovaatioita sekä kouluttavat asiantuntijoita läpi alojen. Mutta mitkä tekijät ohjaavat yliopiston toimintaa? Seuraavassa katsauksessa pohdin lyhyesti sitä, mitkä voimat ohjaavat yliopistoa ja mikä tekee yliopistosta yliopiston.

Lue lisää

Hiilineutraaliuden saavuttaminen ja muiden ekologisten kriisien hillitseminen edellyttävät nopeaa yhteiskunnallista kestävyyssiirtymää. Kansallisella tasolla se merkitsee kaikkien sektorien yhtäaikaista ja koordinoitua muutosta. Tämä puolestaan vaatii tietoa taloudesta ja sen materiaalivirroista murroksessa, joka ei ole minkään aiemmin koetun kaltainen. Miltä suomalainen kansallinen tiedontuotanto, jota kestävyyssiirtymä edellyttää, näyttää viimeaikaisten raporttien ja tapahtumien valossa?

Lue lisää

Lue lisää