How a species is represented by marketers of animal-based products both reflects and shapes how consumers think about that animal. By examining the explicit statements, and implicit messages encoded in the imagery on supermarket egg boxes, this paper explores how hens are represented by whole egg retailers. Samples were collected from supermarket chain websites in…

Lue lisää

This article examines the possibilities of visual culture to open new perspectives on interspecies relations by analyzing self-portraits from visual artist Elina Brotherus’s photography series Carpe Fucking Diem (2011–2015). Brotherus has suggested that this series talks “about a failure to have a family with kids and give normality the finger”. The self-portraits can be seen…

Lue lisää

Lue lisää

This article takes seriously the claim made by 19th century antivivisectionist Anna Kingsford that experiments on animals constitute a type of malevolent sorcery, more specifically a demonic blood sacrifice. In so doing, the paper follows the work of Pignarre and Stengers in their explication of sorcery and how to “get a hold” of its operations…

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli tarkastelee brittiläisen, spiritualistisen Light-lehden keskustelua eläinten hengistä ja sieluista vuonna 1887. Artikkeli osoittaa, miten spiritualistien kokemusperäinen tieto siitä, että tuonpuoleisessa oli ihmishenkien lisäksi myös eläinten henkiä, vahvisti keskustelua eläinten roolista ihmisten maailmassa. Keskusteluun liittyi nopeasti myös eläinsuojelullinen ja antivivisektionistinen vire.

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

What human attitudes about nonhuman primates have changed between the publication of Frans de Waals' Chimpanzee Politics and Debra Rosenman's The Chimpanzee Chronicles? This reflective essay uses those books, published nearly 40 years apart, as guides in answering that question.

Lue lisää

I artikeln analyseras en diskussion om vargen och dess existensberättigande som pågick i Österbottens Tidning under år 2018 i samband med att vargar rörde sig i trakten. Utgående från Paul Slovic analyseras hur tankegångar om risk byggs upp i materialet. Syftet för artikeln är att undersöka hur varg som risk produceras och hanteras i ett…

Lue lisää

Why are there so many animals referenced in Alexander Pope’s poem Essay on Man? Traditionally, animals were separated from man throughout history.  Namely, the animal was denied logos and access to the polis. However, this article claims that neither of these traditions hold true throughout Pope’s work.  Rather, man is placed on a level on par with…

Lue lisää

Heikki Aittokoski, Onnellisten saari. Matka täydelliseen yhteiskuntaan Helsinki: Sanoma, 2020, 358 s.

Lue lisää

Kysymys tutkijoiden ja tieteellisen tiedon roolista poliittisen päätöksenteon valmistelussa on viime vuosina puhuttanut niin tiedeyhteisöjä kuin julkispolitiikan toimijoitakin. Tässä artikkelissa analysoidaan ajallisen pitkittäisanalyysin avulla tutkijoiden osallistumista suomalaisittain keskeisiin päätöksenteon valmistelun instituutioihin, valtionkomiteoihin ja ministeriöiden laajapohjaisiin valmistelutyöryhmiin, vuosina 1980–2018. Suomessa, kuten muissakin Pohjoismaissa, yhteiskunnallisesti tärkeämmät päätökset on perinteisesti valmisteltu korporatistisissa valmisteluelimissä, joihin on nimitetty viranhaltijoiden ohella…

Lue lisää

Demokratiatutkijat pohtivat parhaillaan, miten puntaroivat kansalaiskeskustelut voitaisiin kytkeä perinteiseen edustukselliseen päätöksentekoon. Tutkimuskirjallisuudessa on esitetty, että poliitikkojen osallistuminen puntaroiviin kansalaiskeskusteluihin voisi vahvistaa puntaroivien kansalaiskeskustelujen kytköstä demokraattiseen päätöksentekoon. Tutkimme Turussa järjestetyn puntaroivan kansalaispaneelin avulla, miten poliitikkojen ja kansalaisten yhteinen keskustelu onnistuu ja miten poliitikot sen kokevat. Poliitikkojen osallistumisen on väitetty muun muassa vahvistavan poliitikkojen sitoutumista kansalaiskeskustelujen pohjalta…

Lue lisää

Tässä artikkelissa analysoidaan poliittisen epäluottamuksen käsitettä ja tutkitaan sen ilmenemismuotojen demokratiavaikutuksia. Poliittista epäluottamusta ei ole tutkittu yhtä paljon kuin poliittista luottamusta, vaikka politiikan teoria on jo vuosisatoja painottanut epäluottamuksen merkitystä demokratiassa. Tutkimuksen perusteella tiedetään, että poliittisen luottamuksen merkitys vaihtelee sen mukaan, kohdistuuko se ideaan, järjestelmään vai toimijaan. Luottamuksen vastinparina tai vastavoimana pidettyä epäluottamusta on kuitenkin…

Lue lisää

Vuoden ensimmäisessä Politiikka-lehden numerossa tarkastelu suunnataan luottamukseen, epäluottamukseen, osallistumiseen ja tietoon.

Lue lisää

Lue lisää