Fredrik Thomasson, Svarta S:t Barthélemy. Människoöden i en svensk koloni 1785–1847, 278 s., ill., Natur och kultur, Stockholm 2022.

Lue lisää

Jens Ivo Engels, Alles nur gekauft? Korruption in der Bundesrepublik seit 1949, 400 s., Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2019.

Lue lisää

Ville Kivimäki, Sami Suodenjoki & Tanja Vahtikari (eds.), Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800–2000, Palgrave Studies in the History of Experience, 392 s., ill., Palgrave MacMillan Champ 2021.

Lue lisää

-

Lue lisää

-

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan helmikuussa 2022 sekä tiedotusvälineissä että asiantuntijapiireissä on pohdittu Venäjän kansan hyväksyntää ja tukea sodalle. Sekä valtiolliset että valtiosta riippumattomat ja oppositioon kytkeytyvät kyselytutkimukset raportoivat pian hyökkäyssodan alettua selvän enemmistön venäläisistä kannattavan sotaa. Sotakyselyt ovat herättäneet keskustelua siitä, kuinka luotettavina indikaattoreina niitä voidaan pitää. Kritiikin mukaan esimerkiksi venäläisten sotakyselyiden suuren vastauskadon takia…

Lue lisää

Artikkeli tarkastelee marssilaulun Vapaa Venäjä leviämistä, esityskonteksteja ja poliittisia merkityksiä 1920-luvulta toisen maailmansodan jälkeisiin vuosiin. Marssi levisi nopeasti Neuvosto-Venäjän, Suomen ja Pohjois-Amerikan välillä ja herätti eri poliittisissa ryhmissä hyvin erilaisia tunteita. Suomessa Vapaasta Venäjästä kehittyi yhtäältä kommunistisen työväestön protestin väline ja toisaalta sosiaalidemokraattien ja oikeistolaisten ärtymyksen kohde. Äänilevyjen välityksellä kappale kuitenkin murtautui ulos puhtaasti ideologisista…

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Definitions of social inclusion commonly include concepts like respect, diversity, shared goals and values, as well as a feeling of belonging to a community. Another term, which is similar in meaning and used more often in academic literature is resocialization. Generally, resocialization involves measures taken during and after a prison sentence to help ex-prisoners avoid…

Lue lisää

Hanna Järven Töyhtöpään tarina (1915) on tehostuvaa munantuotantoa käsittelevä nuortenromaani. Kirja kuvaa 15-vuotiaan Taunon ensimmäistä vuotta kananhoitajana pientilalla, ja yksityiskohtaisen kananhoitokuvauksen vuoksi se toimii myös kertomusmuotoisena kananhoito-oppaana. Teos on poikkeuksellinen siinä, miten runsaasti ja monipuolisesti se kuvaa kanojen tunteita, aistimuksia, kokemuksia ja ajatuksia sekä Taunon ja kanojen välisiä suhteita. Kirjassa on muun muassa paljon kanojen…

Lue lisää

Kuoleeko kritiikki, kysyttiin Helsingin Sanomien kulttuuriosaston pääjutussa 13. helmikuuta 2022. Antti Majanderin artikkeli perustui kiertohaastatteluun, jossa 15:n eri median päätoimittajaa oli pyydetty vastaamaan, onko kritiikki uhanalainen laji sekä miten hänen mediansa toimii kulttuurijournalismissa ja -kritiikissä. Vastaajat olivat yksimielisiä siitä, että kulttuurikritiikillä on arvoa sinänsä eikä päähuomio ole verkkojuttujen klikkausmäärissä tai massoihin vetoavissa sisällöissä. Yksikään päätoimittajista…

Lue lisää

Kirjan lukeminen on ajassa muokkautuvaa sosiaalista toimintaa kulttuurisessa ja materiaalisessa ympäristössä. Viime vuosina painetun kirjan rinnalle ovat yleistyneet uudet lukemisen tavat: e- ja äänikirjat suoratoistopalveluineen, mutta nuoret lukevat aina vain vähemmän kirjoja vapaa-ajallaan. Tässä tutkimuksessa tarkastelen nuorten käyttökokemuksia eri kirjamuodoilla. Selvitän myös, miksi nuoret omasta mielestään lukevat keskimääräisesti vähemmän kuin ennen. Analyysistä selviää, että nuorten…

Lue lisää