During the era of late antiquity (fourth through seventh centuries AD), as part of the early Byzantine Empire yet with distinctive articulation, Syriac Christians fashioned a liturgical tradition performed through a brilliant array of sung poetry, crafted by the likes of St. Ephrem the Syrian (d. 373) and St. Jacob of Sarug (d. 521). While…

Lue lisää

Lue lisää

Itkuvirsiperinne kuuluu lukuisten Luoteis-Venäjän kansojen kulttuureihin. Itkuvirret eli itkut tunnetaan myös kolttasaamelaisessa musiikkiperinteessä, jolla on vuosisataiset yhteydet muihin Luoteis-Venäjän alueen kulttuureihin. Kolttasaamelaisia itkuja on tutkittu aiemmin sangen vähän, mutta tallennettuja itkuja ja niihin liittyvää tietoa löytyy arkistoaineistoista. Kolttasaamenkielinen nimitys itkuperinteelle on virss, ja itkujen esittämisestä käytetään verbiä virsseed. Itkuilla käsitellään suruun ja menetykseen liittyviä tunnetiloja.…

Lue lisää

Lue lisää

I artikeln studeras hur humor och musik kan användas för att förstärka, ifrågasätta och förnya minoritetsidentitet. Utgående från forskning kring humorns filosofi och sociala funktioner analyseras hur svenskspråkiga artister i Finland förhandlar finlandssvensk tillhörighet i humoristiska internetvideor. Den digitala utvecklingen har gjort videoskapandet enkelt och populärt. Musikvideornas mångtydighet erbjuder också ett konstnärligt ramverk genom vilken…

Lue lisää

Tarkastelemme teoreettis-metodologisessa artikkelissa taustamusiikkia osana jokapäiväistä elämää ja osana laajempaa musiikkikulttuuria ja musiikin kuuntelua. Taustamusiikilla tarkoitamme kaupallisissa ja julkisissa tiloissa pääosin taukoamatta soivaa, mekanisoitua musiikkia, jolla on kaupalliseen tuottavuuteen, työnteon edistämiseen tai muun toiminnan tukemiseen liittyvä funktio. Tutkimustehtävänä on kartoittaa niitä tilanteita, joissa oletettu musiikilla “vaikuttaminen” tapahtuu ja kuinka musiikkiin liittyvä toimijuus ilmenee siellä, missä…

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

This practical paper aims to give conductors some specific and immediately applicable techniques to increase tone quality in a choir. Specific focus is placed on a kinesthetic approach to sound building and how it can be applied to the rehearsal process to enhance choral technique. A traditional approach to conducting is melded with the kinesthetic…

Lue lisää

This paper explores the spiritual dimension of choir directing – how personal prayer and spiritual growth impact the work of choir directors.

Lue lisää

The book The New Leimonarion was published in Venice in 1819. It contains martyrdoms, old and new, and narratives of the lives of saints. New services dedicated to the New Martyrs on Chios island were added in the Neon Leimonarion by St Nikiforos of Chios. These services do not belong to the official texts of…

Lue lisää

The current panorama of Orthodox Chants in Portuguese communities relies on a multi-linguistic (Slavic, Greek, English, Portuguese) and multi-alphabetical (Cyrillic, Greek, Latin) repertoire often assembled through an amalgamation of annotated photocopies (sometimes of poor quality) or manuscripts with different handwritings. We aim for the preparation and publication of a set of scores, with texts in…

Lue lisää

Since April 2001, Eastern Orthodox Christian music has been an important presence in the concert life of Portugal. Also in 2001, the first ensemble to perform this kind of music in Portugal was founded, Pravoslava. Since then, a number of choirs of international renown from different countries, such as the Bulgarian ensemble Ioann Koukouzelis, the…

Lue lisää

This is a pioneering project with the objectives of creating an overall panorama of the expressions of Orthodox chant in Portugal, in a plurality of contexts, and of establishing specific strategies for future projects. In this first phase, this is carried out through research into the historical, patrological, iconographical, sociological, stylistic and performance aspects; through…

Lue lisää

The main protagonist of the 19th century reformation, Chrysanthos, bishop of Madyta, as well as important 20th century scholars such as Constantinos Psachos and Gregorios Stathis, claimed that old Byzantine melodies transferred unchanged over the centuries through a process called “exegesis”. According to them, this was a kind of transcription of the melodies from a…

Lue lisää

The study of Orthodox Christian worship and church music has traditionally focused on historical research, but interest in the present day and the use of ethnomusicological methods is gaining ground among scholars around the world. In Finland, only sporadic observations of church music repertoire and liturgical practices have been published so far. Worship is a…

Lue lisää

The Church of Jesus Christ, since the very early centuries, has embodied music into its worship process as a means of reinforcing comprehension and absorbing dogma by the faithful in an easier way. Later, when dogma became unequivocal and definite, sacred psalmody was placed on a secondary footing, while quite a number of ascetic fathers…

Lue lisää

None available for now.

Lue lisää