Kirjoituksia Agricolassa:

Oppitunteja sodan maantieteestä

Lisätty 18.9.2023 | Arvostelu

Dosentti Pasi Tuunaisen Sodan maantiede. Maaston ja olosuhteiden vaikutus sodankäyntiin 1850-luvulta nykypäivään koostaa yleiskuvaa sotilasmaantieteestä, joka on luettavissa yhdeksi sotataidon peruselementeistä. Tuunainen määrittää esipuheessa sotilasmaantieteen käsitteen seuraavasti: Sotilasmaantiede on sotilaallisten ongelmien ratkaisemista maantieteellisen tiedon avulla, ja siihen sisältyy kyky analysoida ja hyödyntää maastoa ja olosuhteita sotilaallisissa operaatioissa. (s. 5) Tuunainen kirjoittaa tehneensä “maastontiedustelua” historiallisten taisteluiden […]

Seitsemänneltä vyöhykkeeltä

Lisätty 21.9.2022 | Arvostelu

Seitsemäs vyöhyke. Pohjoista merihistoriaa (1200-1600) -kirjan johdannossa Mikko Huhtamies lupaa, että kirjassa käsitellään pohjoista merihistoriaa laivojen, navigoinnin, metsien, laivanrakennuksen, riskien ja niiden hallinnan sekä 1500-luvun lopun laivadiplomatian näkökulmasta. Tämä tiivistää kirjan teemat oivallisesti ja kuvaa hyvin käsiteltyjä teemoja. Kirjassa edetään temaattisesti aiheesta toiseen, mutta luonnollisesti mukana on myös kronologiaa. Vielä nykyäänkin voidaan ajatella Suomen olevan […]

Rudolf Holsti ja De Valeran illalliset

Lisätty 30.11.2021 | Arvostelu

Dosentti Jukka-Pekka Pietiäisen Ulkoministerin kujanjuoksu on hyvin kirjoitettu ja lähdeviitteistetty elämäkertatutkimus Rudolf Holstista (1881-1945) , ja erityisesti hänen toiminnastaan ulkopolitiikassa. Holsti oli kahteen otteeseen Suomen ulkoministeri. Hän toimi pitkään Kansainliiton palveluksessa ja kohosi siellä Pietiäisen mukaan suuresti arvostettuun asemaan. Pietiäisen kirja antaakin hyvän ja mielenkiintoisen kuvan myös työskentelystä Kansainliitossa, sekä kuvauksia Holstin työnteosta. Selvää oli, että […]

Puoluevakoilijan putiikki

Lisätty 17.8.2021 | Arvostelu

Risto Reunan elämäkerta Veikko Puskalasta (1911-1989) on sangen laaja esitys Puskalan toiminnasta puoluevakoilussa sekä tapahtumista sen ympärillä. Ajallisesti merkittävin osa tapahtumista on kylmän sodan ajalta, jolloin SDP ja kommunistit hakivat niskaotteita toisistaan. Vaikka kirjan nimi on ”Puskalan putiikki”, jolla viitataan Puskalan pyörittämään puoluevakoiluorganisaatioon, alkaa elämäkerran kirjoittaminen Puskalan lapsuudesta Kalajoelta. Kalajoelta Puskala muutti nuorena poikana Helsinkiin, […]

Brittifutiksesta

Lisätty 25.3.2021 | Arvostelu

Saku-Pekka Sundelinin Brittifutis -kirja tarjoaa näkökulmia hyvin useaan eri tavoin jalkapalloon liittyvistä asioista. Kerronnan tyyli on miellyttävän omakohtainen, Sundelin saa lukijan kulkemaan mukanaan tarinan edetessä. Kirjoittamisprosessi tulee osin näkyviin ja tuo tekstiä lähemmäs lukijaa. Kirja muodostuu yhteensä viidestätoista luvusta sekä valikoitujen suomalaispelaajien esittelyistä. Aloituslukua seuraavat pääluvut on kaikki kirjoitettu kysymyksen muotoon ja näistä selviää pääosin […]

Henkäilevä Jättiläinen

Lisätty 17.11.2020 | Arvostelu

Jättiläisen henkäys on mielenkiintoisesti kirjoitettu teos, jolle Heikki Eskelisen taidokas käännös tekee oikeutta. Krister Wahlbäckin esseistinen tyyli toimii hyvin. Hän osoittaa aikaisemman tutkimuksen tuntemusta sekä samalla tutkimuksen katvealueita, joihin toivoo tutkijoiden tulevaisuudessa vielä tarttuvan. Laaja, 200 vuoden aikarajaus pakottaa osiltaan yleistyksiin ja tiukkoihin rajauksiin, jotka näkyvät valintoina siitä, mitä Wahlbäck on päättänyt tutkimukseensa sisällyttää. Rajaukset […]

Sotien oikeuttamisen pitkää historiaa

Lisätty 20.11.2019 | Arvostelu

Artikkelikokoelman avaava osa käsittelee varhaisia Välimeren kulttuureita, joissa sotien ja sodankäynnin oikeutus oli usein jumalallista alkuperää tai kosmoksen järjestyksen ylläpitoa varten. Ensimmäinen artikkeli avaa Egyptin faaraoiden tehtäviä ”kosmisen järjestyksen ylläpitäjinä”. Toisessa artikkelissa puolestaan tarkastellaan Assyrian imperiumia jumalten oikeuttamissa sodissa. Seuraavassa puolestaan käsitellään Aleksanteri Suuren Persian sotaretkeä, jonka jälkeen siirretään katse sodan syihin ja oikeutuksiin Rooman […]

Tehtaan punaiset Kuolemanlaaksossa

Lisätty 27.2.2019 | Arvostelu

Seppo Aallon Kapina Tehtailla alkaa aikalaismuistelulla, jossa kuvataan tilannetta valkoisten saatua voiton ja aloitettuaan paikalliset puhdistukset. Verneri Granqvist pakeni matkalla teloitukseen ja selvisi hengissä kertomaan muistojaan. Varsinainen aiheen käsittely alkaa pitkällä pohjustuksella Suomen yhteiskunnan ja paikallisen tehdasyhteiskunnan kehityksestä ajalta ennen itsenäistymistä. Tehtaiden tuleminen ja teollistuminen käsitellään Kuusankosken näkökulmasta. Tehdastyöläiset elivät sekä ”Tehtaan valossa” että ”Tehtaan […]

Veteraaniperintöä Tammelasta

Lisätty 22.10.2018 | Arvostelu

Olli Kleemolan ja Virpi Kiviojan kirjassa pääpainona on veteraanien tuottamat muistot. Suoria lainauksia on otettu laajalti kirjeistä, päiväkirjoista sekä raskaan patteristo 15:n rintamalehdestä. Perusrakenteeltaan teos etenee kronologisesti talvisodasta Lapin sodan päättymiseen. On tosin todettava, että talvisotaa käsittelevä luku on suhteessa melko lyhyt. Toisaalta tämä on ymmärrettävää, sillä kyseessä oli kuitenkin vain noin 3 kuukautta kestänyt […]

Natsi-Saksan suunnitelmat?

Lisätty 30.8.2016 | Arvostelu

Kirjan kirjoittanut kirjailija ja toimittaja Chris McNab on aikaisemmin julkaissut useita sotahistoriallisia teoksia. Kieli on sujuvaa suunnattu selvästi laajalle yleisölle. Kirjassa käsitellään Hitleriä, Saksan marssia kohti sotaa, imperiumin luomista, ideologian materiaalista ilmaisua, kulttuuria, rotusotaa, kolmannen valtakunnan järjestöjä sekä sodankäynnin välineitä. Aiheita on siis useita ja jokaisen käsittelyyn on kirjassa käytetty yksi luku. Kuva: Kuva: Uutta […]

Salpalinja Etelä-Savossa

Lisätty 13.7.2015 | Arvostelu

Alaotsikko kertoo kirjan ytimen: kirja käsittelee siis Salpalinjan linnoitustöitä Etelä-Savossa. Pääotsikko sen sijaan on hieman erikoinen, sillä eivät kyseiset herrat mitään tuollaisia sanoneet – kirjoittajat sen itsekin toteavat heti alussa. Kenraaliluutnantti Edvard Hanell toimi linnoitustöiden johtajana keväästä 1940 jatkosodan loppuun. Kapteeni Reino Arimo puolestaan toimi maastosuunnittelijana linnoitustöissä, tuomittiin asekätkennästä ja jäi lopulta 1968 eläkkeelle pääesikunnan […]

Merisodan teoriaa ja historiaa

Lisätty 3.7.2015 | Arvostelu

Kirjan alussa Vänskä asettaa kaksi ensisijaista tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on kirjoittajan mukaan ”sytyttää lukijassa liekki merisodankäynnin opiskeluun” ja toinen ”rohkaista lukijaa itsenäiseen ja luovaan ajatteluun”. Nämä molemmat ovat johdettavissa merisotataidollisen ajattelun kehittämiseen. Lähdeaineistona kirjassa on käytetty koti- ja ulkomaisia ohjesääntöjä, tutkimuksia ja pääosin sotilaskoulujen opinnäytteitä sekä muuta kirjallisuutta. Lähdeaineisto vaikuttaa hyvin asialliselta ja teksti on […]