Keruut

Elävän perinteen kansalliseen luetteloon kerätään perinteitä

Museovirasto hakee nyt toista kertaa perinteitä Elävän perinnön kansalliseen luetteloon muun muassa juhlien ja tapojen, suullisen perinteen, käsityötaitojen ja ruokaperinteen aihealueilta. Perinteet kerätään ensin Elävän perinnön wikiluetteloon, josta perinteitä voi ehdottaa edelleen kansalliseen luetteloon. Haku kansalliseen luetteloon on käynnissä 4.11.–5.12.2019. Elävän perinnön wikiluetteloon on puolestaan jatkuva haku.

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi vuonna 2017 kansalliseen luetteloon 52 kohdetta. Luetteloa päivitetään säännöllisesti kolmen vuoden välein. Kansallinen luettelo pohjautuu Museoviraston ja aineettoman kulttuuriperinnön esityksiin sekä eri alojen toimijoiden arviointiin.

Kansallisesta luettelosta voi hakea edelleen Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin. Suomen ensimmäiset esitykset Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin koskevat saunomisperinnettä Suomessa ja toisena kohteena kaustislaista viulunsoittoa. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää Suomen esityksistä yhteisöjen hakemusten perusteella. Valinta Elävän perinnön luetteloon tuo näkyvyyttä perinteille, ja se on samalla tunnustus niille yhteisöille, jotka toimivat perinteiden parissa ja ylläpitävät niitä. Valinta myös suojelee perinteitä.

Seuraavat aihealueet ovat edustettuin kansallisessa luettelossa:

  • juhlat ja tavat
  • esittävät taiteet
  • musiikki ja tanssi
  • suullinen perinne
  • käsityötaidot
  • ruokaperinteet
  • pelit ja leikit
  • luonto ja maailmankaikkeus
Salmivaaran emäntä Kaisa Lehikoinen tekee kalakukkoa. Kuva on vuodelta 1937 Hattuvaarassa Pielisjärvellä. Kuva: Tyyni Vahter, Museovirasto – Musketti, Kansatieteen kuvakokoelma.

Wikiluetteloon voidaan ottaa mukaan ehdotuksia elävästä perinnöstä mainituilla aihealueilla, niitä yhdistäen tai niiden ulkopuolelta; esityksiä elävästä perinnöstä, joiden ytimessä ovat tekeminen, harjoittaminen ja välittäminen ihmisiltä toisille; sellaista ihmisoikeuksien sekä Suomen lakien mukaista aineetonta kulttuuriperintöä, joka tukee yhteisöjen välistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä; sukupolvelta toiselle ja sukupolvirajat ylittäen siirtyviä perinteitä Suomessa.

Perinteen voi ilmoittaa kirjoittamalla siitä ensin Elävän perinnön wikiluetteloon. Tämän jälkeen täytetään hakemuslomake hakuohjeiden perusteella. Puuttuvasta perinteestä on ilmoitettava 5.12. mennessä. Ehdotuksia voivat tehdä yhdistykset, erilaiset yhteisöt (esim. harrastajaryhmät, muut perinteen harjoittajat, tietyn alueen toimijat, organisaatiot) tai ryhmä yksityishenkilöitä. Selkeästi kaupallisia etuja ajavat tahot tai poliittiset järjestöt eivät sen sijaan voi tehdä ehdotuksia. Wikiä moderoi Museovirasto.

Lisätietoa

Haku Elävän perinnön kansalliseen luetteloon 2019

Ruokaperinteitä kootaan Elävän perinnön wikiin ja edelleen kansalliseen luetteloon.

Elävän perinnön wikiluettelo

Elävän perinnön kansallinen luettelo

Ohjeita perinteiden luettelointiin wikiin

Tietoa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toimeenpanosta Suomessa

Unescon kansainväliset aineettoman kulttuuriperinnön luettelot (The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity; The List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding)

Kommentoi

Vain omalla nimellä kirjoitetut kommentit julkaistaan. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *