Tiedotteet

Museovirasto kerää kannanottoja valtakunnallisesti merkittävistä arkeologisista kohteista

Kuvassa Kuusiston piispanlinnan rauniot. Kuva: Wikimedia Commons.

Museovirasto aloitti kesällä 2019 Valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet (VARK) -hankkeen, jossa luetteloitaisiin Ahvenanmaata lukuun ottamatta Suomen merkittävimmät arkeologiset kohteet. Hankkeen myötä Museovirasto on inventoinut 1392 kohdetta, jotka mahdollisesti lisätään VARK-luetteloon. Nyt Museovirasto pyytää kannanottoja inventoinnista.

Hankkeen ja inventoinin tarkoitus on suojella Suomen tärkeitä arkeologisia kohteita. Museoviraston tiedotteessa kerrotaan seuraavaa:

VARK-inventointi on tarkoitettu otettavaksi huomioon eri kaavatasoilla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Kaavaratkaisuilla tulee turvata valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen. VARK-alueilla tämä tarkoittaa sitä, että muinaismuistolain jo asettamien maankäytön rajoitusten lisäksi alueen valtakunnallisesti merkittäville arkeologisille kohteille määritellyt arvot eivät saa vaarantua maankäyttösuunnitelmia toteutettaessa.

VARK-kohteiden on tarkoitus paitsi suojella arkeologisia kohteitamme, myös muodostaa kattava kuva maamme arkeologisesta kulttuuriperinnöstä ajallisesti, alueellisesti ja muinaisjäännöstyypeittäin. Kohteiden arvioinnissa pohditaan sitä, mikä on kohteen arkeologinen tai kulttuurihistoriallinen merkitys eli miten hyvin se ilmentää oman aikakautensa ilmiöitä, prosesseja ja tapahtumia.

Inventointia koskevat kannanotot pyydetään antamaan osoitteessa Lausuntopalvelu.fi. Kannanotot voi toimittaa myös Museoviraston kirjaamoon Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki tai .

VARK-alueet on listattu Kyppi.fi -palvelussa.

Lisää tietoa VARK-hankkeesta löydät täältä.

Lähde: Museoviraston tiedote.

Kommentoi

Vain omalla nimellä kirjoitetut kommentit julkaistaan. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *