Tiedotteet

Nordic Media History Network on aloittanut toimintansa

Elokuussa 2018 perustettiin pohjoismaisten mediahistoriantutkijoiden yhdistys Nordic Media History Network (NOMEH) ry Helsingissä, ja se hyväksyttiin Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin marraskuussa 2018. NOMEH toimii Suomen Historiallisen Seuran yhtenä virallisena työryhmänä. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

NOMEH on monitieteinen tutkimusverkosto, joka kokoaa yhteen mediahistoriasta kiinnostuneita tutkijoita ja edesauttaa tutkimusalan yhteistyötä. Maantieteellisesti verkosto kattaa koko pohjoisen alueen (pohjoismaat ja Baltian maat) mediahistorioitsijat.

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää pysyvää verkostoa, jonka käyttäjäystävällinen infrastruktuuri tukee tehokasta tutkimusyhteistyötä. Tämä toteutetaan:

–  edistämällä ja tehostamalla mediahistorian alan metodologisia kysymyksiä

–  organisoimalla paneeleja, seminaareja ja konferensseja sekä verkoston pohjoismaisten mediahistorioitsijoiden kesken, että osana isompia konferensseja

–  kehittämällä vertailevia mediahistoriaprojekteja pohjoisen alueen maiden välillä

–  kehittämällä pohjoista tutkimusagendaa laajemmille empiirisille, ylirajaisille ja vertailevalle tutkimukselle

–  edesauttamalla pohjoisen alueen mediahistoriallista julkaisutoimintaa ja

–  järjestämällä yliopistotason koulutusta, kuten kesäkouluja, pohjoisen alueen media- ja historiaopiskelijoille.

Verkosto myös muodostaa alustan uusille tutkimusaloitteille ja hakee rahoitusta pohjoisen alueen yhteistyöprojekteille.

Jos olet kiinnostunut, ilmoita halustasi liittyä yhdistykseen lähettämällä viestiä NOMEH:n sihteerille Heidi Kurviselle osoitteeseen .

NOMEH ei kerää jäsenmaksuja. Toimintaa rahoitetaan ensisijaisesti haettavalla ulkopuolisella rahoituksella.

Jukka Kortti, NOMEH:n hallituksen puheenjohtaja

Neljä nuorta miestä kuuntelemassa radiota kuulokkeilla Nurmijärven kirkonkylässä. Nurmijärven museo. CC BY-NC-ND 4.0

In English

In August 2018, Nordic Media History Network (NOMEH) was established in Helsinki. NOMEH operates under the Finnish Historical Society as one of its official committees and it will be run from Helsinki, Finland.

The Nordic Media History (NOMEH) network is a multidisciplinary research network that brings together Nordic scholars interested in media history, thereby enhancing regional cooperation within the field. The network will bring together Nordic media historians from the Nordic region (including the Baltic States).

To establish a sustainable network, a user-friendly infrastructure and effectively integrate research, the network will be put into practice by

– fostering and enhancing methodological issues in the field of Media History,

– organising panels, seminars and conferences held by Nordic media historians both within the network and as a part of bigger conferences,

– developing comparative media history projects between the Nordic countries,

– developing a Nordic research agenda for further empirical transnational and comparative research,

– producing publications on Nordic media history, and

– organising university education, such as summer schools, for Nordic media and history students.

The network will also form a platform for new research initiatives and apply for funding for Nordic collaboration projects.

If you are interested in joining the association, please contact the secretary of NOMEH Heidi Kurvinen at

The Association will not collect a Membership fee. The operations will primarily be covered by external funding to be applied.

Jukka Kortti, the chairperson of the executive committee of NOMEH

 

Kommentoi

Vain omalla nimellä kirjoitetut kommentit julkaistaan. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *