Uudet julkaisut

Tekniikan Waiheita 2-2018 on ilmestynyt

Lehden uusimman numeron teemana on ”Jätteen yhteiskunnallinen historia Suomessa”.

Yhteiskunnan suurten infrastruktuurijärjestelmien rakentaminen, muuttuminen ja ylläpitäminen ovat pitkiä monen ihmisiän mittaisia prosesseja. Nämä arjessa kriittiset ja samalla arkisen mieleen painumattomat sosiaalisteknologiset verkot mahdollistavat urbaanin, nykyaikaisen elämän. Niiden tarina on yhteiskunnallisten muutosten tarinaa. Suomen teollistumisen ja kaupungistumisen rinnalla on tapahtunut yhteiskunnan jätteistyminen. Kun ihmiset ovat vaiheittain siirtyneet omavaraistaloudesta teollisten tuotteiden kulutukseen, on jäte saanut täysin uusia ilmenemismuotoja. Se on nostettu yhteisölliseksi ongelmaksi uudestaan ja uudestaan. Teollisuus ja tiiviit yhteisöt ovat merkittävine pistekuormineen taas korostaneet näitä ympäristöongelmia.

Jätteenkäsittelyn tavat ja keinot ovat sosiaalisesti rakennettuja. Suurten kaupunkien ja teollisuuslaitosten jätteenkäsittelyjärjestelmien ohella katse on syytä ulottaa maaseudulle, sillä myös siellä yhteiskunnallinen muutos on merkittävää. Tällaisten infrastruktuurien historian selvittäminen on vaatinut tutkijoilta vuosikymmenien mittaista paneutumista jätteen luonteeseen, sille annettuihin merkityksiin, sekä jätteenkäsittelyn materiaaliseen todellisuuteen. Tässä numerossa käydään läpi Suomen jätehuollon pitkä historia 1800-luvulta nykypäivään kahden tällaista pitkällistä antaumusta osoittavan tutkimusartikkelin kautta.

Tekniikan Waiheita 2-2018

Sisältö

Pääkirjoitus

Aaro Sahari
Jätteen yhteiskunnallinen historia Suomessa

Artikkelit

Tapio S. Katko & Petri Juuti
Suomen vesihuollon kehitys kansainvälisessä kontekstissa

Henry Nygård
Lannanjalostamisesta kiertotalouteen – Katsaus Suomen jätehuollon pitkän ajan kehitykseen

Arvioita

Saara Matala
Specialization and innovation – The story of shipbuilding in Finland (Kalle Id & Bruce Peter) sekä
Telakoilta maailman merille – Laivanrakennuksen historiaa Suomessa (Sari Mäenpää toim.)

Panu Nykänen
Moottoreiden jylyä Linnavuoressa – Lento- ja dieselmoottorikorjausta Nokialla 1947-2017 (Tuomas Hoppu)

Saara Matala
Icebreaker Snow -kirjasarja ja peli (Teemu Leppälä & Petri Kantoniemi, sekä Reiner Knizia)

Järjestöt ja tiedemaailma

Aaro Sahari
Tekniikan Waiheita ja tieteellisen julkaisemisen tulevaisuus

 

*

Tekniikan Waiheita on neljä kerta vuodessa ilmestyvä teknologian historian aikakauslehti, jota julkaisee Tekniikan Historian Seura ry. Lehden historiatieteelliset artikkelit käsittelevät tekniikan, teknologian ja teollisuuden historiaa työväenkulttuurista yksittäisten innovaatioiden tai laajojen teknologiajärjestelmien kehitykseen ja teollisuuslaitosten menneisyyden kuvaukseen. Lehdessä esitellään myös museoiden toimintaan liittyviä uutuuksia, kirjallisuusarvosteluja ja tietoja tekniikan historiaa tallettavista arkistoista.

Tekniikan Waiheiden vanhat numerot ovat saatavissa vapaina sähköisinä kappaleina Journal.fi:ssä. Lehti tulee jäsenetuna Tekniikan Historian Seuran jäsenille ja sen voi myös tilata kestotilauksena liittymättä jäseneksi. Lehti talletetaan kaikkiin suomalaisiin tieteellisiin kirjastoihin. Toimitus myy lehden vanhoja numeroita, mikäli niitä on tallella. Lehden irtonumeroita myyvät mm. Heurekan tiedekeskuksen Tiedekauppa Magneetti ja Akateeminen kirjakauppa Helsingissä.

Kommentoi

Vain omalla nimellä kirjoitetut kommentit julkaistaan. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *