Agricolaverkko

Agricolaverkon vintti

Agricolan julkaisusarja

VANHOJA SUOMENKIELISIÄ DOKUMENTTEJA JA KIRJOJA
AGRICOLAHuomautus tekstien käyttäjille

Aineistot on muokattu Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ATK-tallenteista WWW-muotoon Agricola-projektin toimesta. Tarkempia tietoja tallenteista saa KKTK:sta. Aineistoa käytettäessä täytyy muistaa, että ne on digitoitu suomen kielen tutkimusta varten. Teksteihin on saattanut digitoinnin yhteydessä pujahtaa virheitä, joten nämäkään versiot eivät vastaa täysin alkuperäisiä teoksia. Nämä sekä lukuisat muut teokset löytyvät nyt myös KKTK:n omilta sivuilta Vanhan kirjasuomen korpuksesta

1500-luku

1600-luku

1700-luku

1800-lukuAgricolaverkon vintti