Agricolaverkko

Agricolaverkon vintti

Suomenkielisiä dokumentteja ja kirjoja

KRISTOFFER KUNINKAAN MAANLAKI
AGRICOLA


Herra Martin suomeksi kääntämä

SisällysTeoksesta: Suomen kielen muistomerkkejä 2, 1: Kristoffer kuninkaan maanlaki: Tukholman codex B 96 / julk. E. N. Setälä, M. Nyholm; Herra Martin suomeksi kääntämä. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1905. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia; 82.

Selvitys tekstin alkuperäislähteestä on painetun version esipuheessa.

Versio on muokattu Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen (KKTK) ATK-tallenteesta WWW-muotoon Agricola-projektin toimesta. Tarkempia tietoja tallenteista saa KKTK:sta.

Aineistoa käytettäessä täytyy muistaa, että se on digitoitu suomen kielen tutkimusta varten. Tekstiin on saattanut digitoinnin yhteydessä pujahtaa virheitä, joten versio ei vastaa täysin alkuperäistä teosta. Tekstistä puuttuvat muut kuin suomenkieliset reunamerkinnät.

Kirjaimistona on käytetty suomalaista nykykirjaimistoa, jolloin esim. painetussa versiossa esiintyvät vanhat s- ja y-kirjaimet on muutettu nykymuotoon. Samoin useat painetussa versiossa esiintyvät erikoismerkinnät on jätetty pois. Tässä versiossa merkki ~ tarkoittaa sitä, että alkuperäisessä tekstissä kyseisessä kohdassa on lyhenne, eli tähän versioon kyseinen sana on siis kirjoitettu pitkässä muodossaan. Usein kyseessä on poisjätetty n- tai m-kirjain. Katso tarkemmin painetusta versiosta.

Jos sana on merkkien << ja >> välissä, on sana alkuperäisessä tekstissä sivun alapuolella. Yleensä kyseessä on sivun viimeinen sana.

Agricolaverkon vintti