Artikkelit

Seilin arkeobiologisten kaivausten odotetaan tuovan esiin uutta tietoa ihmisen ja luonnon suhteesta

Seilin saarella Nauvossa aloitettiin maanantaina 8. heinäkuuta arkeobiologiset kaivaukset. Kaivaukset liittyvät Turun yliopiston biodiversiteettiyksikköön kuuluvan Saaristomeren tutkimuslaitoksen Elämän saari -hankkeeseen, jossa tutkitaan ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta Seilissä. Hankkeen tarkoituksena on saada uutta tietoa luonnon monimuotoisuudesta ja merkityksistä ihmisille.

Saaristomeren keskellä sijaitseva Seili mainitaan ensimmäisen kerran historiallisissa lähteissä 1500-luvulla. Seilin ihmisasutuksen historia on pitkä ja moninainen: 1600- ja 1700-luvuilla saarella toimi lepraparantola, ja 1600-luvun lopulla saarelle perustettiin mielisairaala, joka oli toiminnassa aina vuoteen 1962 saakka. Vuonna 1964 Suomen valtio luovutti hospitaalin rakennukset ja lähialueet Turun yliopistolle, joka perusti saarelle Saaristomeren tutkimuslaitoksen. Museovirasto on määritellyt Seilin valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Saarella sijaitsee myös 1700-luvulla rakennettu, nykyisin museokäytössä oleva kirkko.

Elämän saari -hankkeen julkaisemalla videolla Seili – Elämän saari hankkeen johtajat, kasvitieteilijä, FT Annika Saarto ja professori Ilari Sääksjärvi kertovat Seilin olevan perinneympäristö, jossa luonnon ja ihmisen vuorovaikutuksen vuosisatainen historia on selkeästi nähtävissä. Hankkeen tarkoituksena on saada tietoa siitä, mitä luonto on ihmisille arjessa merkinnyt ja kuinka ihminen on sitä toiminnallaan muokannut. Hankkeen johtajat toteavat, että luonnolla on valtaisa merkitys niin menneisyyden kuin nykyajan ihmisille, joten tutkimustuloksien kautta pyritään myös ottamaan osaa laajempaan keskusteluun luonnon monimuotoisuudesta.

Hanke on luonteeltaan monitieteinen, ja siinä on mukana niin arkeologeja, biologeja kuin kulttuurihistorioitsijoita. Seilin historia on dokumentoitu hyvin, joten on olemassa tarkkaakin tietoa siitä, millaiset ihmiset ovat asuttaneet saarta eri vuosisatoina. Arkeobiologisten kaivausten tarkoitus on selvittää, mitä eläin- ja kasvilajeja saaren kulttuuripaikoilla on esiintynyt. Kaivausten odotetaan tuovan esiin uutta tietoa siitä, kuinka kasvillisuus on muuttunut vuosisatojen saatossa ja mitä tämä kertoo Seilin ympäristöolosuhteista, ilmastosta ja ihmisen toiminnasta. Jäänteiden kirjo on laaja; tutkimuskohteina ovat muun muassa kasvien siitepöly, siementen kaltaiset makrofossiilit ja eläinten luut. Kaivauksissa kerättävä maa-aines analysoidaan syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana.

Vuoden 2019 alussa alkanut kolmivuotinen hanke on Koneen säätiön rahoittama. Kaivauksilla järjestetään 17. ja 18. heinäkuuta avoimia opastuksia, joiden tarkoituksena on esitellä suurelle yleisölle Seilin eri vaiheita ja sitä, mitä arkeologisista kaivauksista odotetaan löytyvän. Opastuksia järjestetään kaksi päivässä. Osallistujamäärää on rajoitettu, joten on suositeltavaa ilmoittautua ennakkoon lähettämällä sähköpostia opas Maria Louna-Korteniemelle osoitteeseen .

Lisätietoja

Hanketta esittelevä Seili – Elämän saari -video YouTubessa
Saaristomeren tutkimuslaitoksen kotisivut
Elämän saari -hankkeen kotisivut

Kommentoi

Vain omalla nimellä kirjoitetut kommentit julkaistaan. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *