Tietokanta sisältää tietoa Suomessa esitetyistä elokuvista ja muista kuvaohjelmista sekä niiden tekijöistä. Sisältää myös kuvia ja liikkuvaa kuvaa.

Radio- ja tv-arkisto (RTVA) sisältää tallennettuja radio- ja tv-ohjelmia vuodesta 2009 lähtien. RTVAn keräämisestä ja käyttöön asettamisesta vastaa Kansallinen audiovisuaalinen arkisto. Radio- ja tv-arkistoa voi käyttää Kansalliskirjaston ja muiden vapaakappalekirjastojen työasemilta.

Viron elokuva-arkiston tietokanta ääni- ja kuvatallenteista. Osa tallenteista on tarjolla digitoituna versiona.

Tieteen kansallinen termipankki rakentaa kaikkien Suomessa harjoitettavien tieteenalojen yhteisen, avoimen ja jatkuvasti päivitettävän termitietokannan tiedeyhteisön ja kansalaisten käyttöön. Hanke toteutetaan talkooperiaatteella yhteistyössä koko maan tutkijoiden kanssa.

Akateeminen verkkolehti, joka keskittyy multimediaalisesti ja monitieteellisesti audiovisuaalisen ja digitaalisen kulttuurin tutkimuksen julkaisemiseen

Yleisradio jakaa äänitehosteitaan verkossa niistä kiinnostuneille. Arkistossa on kymmeniä tuhansia äänitehosteita viimeisen 70 vuoden ajalta, niitä avataan vähitellen. Äänitykset on tehty erilaisilla laitteilla aikakaudesta riippuen.