Kansallisarkiston kehittämä ja ylläpitämä verkkopalvelu keskiaikaisista Suomea koskevista asiakirjoista. Palvelu sisältää aineistoa 800-luvulta vuoteen 1530 saakka

Kirkon arkistot ovat kirkon asiakirjallista kulttuuriperintöä, joka kertoo kirkon vuosisataisesta historiasta osana suomalaista elämää.

Kirkonkirjat muodostavat Suomen vanhimman yhä karttuvan arkistosarjan, maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisen arkistokokonaisuuden.

Tietokannassa on tiedot yli 2 700 papista ja 120 seurakunnasta. Lisäksi matrikkeliin sisältyy Turun hiippakuntahallinnon osalta luettelot piispoista ja tuomiorovasteista sekä rovasteista.