Kirjoituksia Agricolassa:

Saamelaismuseo Siidassa avoimia työpaikkoja

Lisätty 10.11.2020 | Ilmoitus

Saamelaismuseo Siida on valtakunnallinen vastuumuseo ja toimii alueellisena vastuumuseona kulttuuriympäristötehtävissä saamelaisten kotiseutualueella. Saamelaismuseo Siida hakee kulttuuriympäristöyksikköön vakituiseen työsuhteeseen arkeologia 1.1.2021 (tai sopimuksen mukaan) alkaen. Saamelaismuseon kulttuuriympäristöyksikkö hoitaa saamelaiseen kulttuuriympäristöön liittyviä viranomais- ja asiantuntijatehtäviä sekä maankäytön suunnitteluun että toimialan kehittämiseen ja tutkimukseen liittyviä tehtäviä. Yksikön ydintehtäviä ovat myös tiivis sidosryhmäyhteistyö, oman toimialan neuvonta- ja asiakaspalvelu sekä museon […]

Projektiamanuenssi Lahden taide-, juliste- ja muotoilumuseoon

Lisätty 3.11.2020 | Ilmoitus

Haetaan PROJEKTIAMANUENSSIA ajalle 4.1.2021 – 31.12.2021 Lahden taide-, juliste- ja muotoilumuseon näyttelyiden pariin. Tarjolla työpaikka kiinnostavassa ympäristössä ja mahtavien kollegoiden keskellä. Projektiamanuenssi työskentelee sekä Julistetriennalen että vaihtuvien näyttelyiden parissa.  Lahden kansainvälinen Julistetriennale on vuodesta 1975 järjestetty kansainvälinen julistetaiteen katselmus, jonka toteuttavat yhteistyössä Lahden julistemuseo, Grafia ry ja Julisteen ystävät -kilta. Julistetriennale kerää satoja osallistujia kymmenistä […]

Oulun yliopiston museologian sivuaine hakee opettajaa osa-aikaiseen opetustehtävään

Lisätty 29.10.2020 | Ilmoitus

Oulun yliopiston museologian sivuaine hakee opettajaa osa-aikaiseen opetustehtävään (sivutoiminen tuntiopetus) määräajaksi 5.1.–4.2.2021.  Sivutoimisen tuntiopettajan tehtävänä on opettaa museologian perusopintoihin kuuluva kurssi 687708P Johdatus museologiaan, 5 op. Opetustunteja on 4 tuntia viikossa, yhteensä noin 20 tuntia tai tarkemmin sovittavasti. Opintojakson tarkemmat tiedot, kuten sisältö ja osaamistavoitteet, löytyvät Peppi-opinto-oppaasta. Opetus järjestetään etäopetuksena Zoom-palvelussa Peppi-opinto-oppaassa mainittuina aikoina ja […]

Suomen valokuvataiteen museon K1 hakee näyttelyiden ja yleisötyön tuottajaa

Lisätty 29.10.2020 | Ilmoitus

Suomen valokuvataiteen museo on Euroopan vanhin valokuvamuseo ja valokuvan ja valokuvakulttuurin valtakunnallinen vastuumuseo. Toimimme Helsingin Kaapelitehtaalla ja elokuussa 2020 avasimme uuden K1-näyttelytilan Kämp Gallerian pohjakerroksessa.  Museo hakee näyttelyiden ja yleisötyön tuottajaa uuteen K1-näyttelytilaan Kämp Galleriassa Helsingissä. Työsuhde on toistaiseksi jatkuva perustuen hankerahoitukseen. Tuottajana työskentelet osana näyttelyiden ja yleisötyön tiimejä. Yleisötyön tuottajana vastaat museon yleisötyön intendentin […]

Turun museokeskus hakee tutkijaa Turun lasarettimuseon hoitajaksi

Lisätty 29.10.2020 | Ilmoitus

Ajalle 23.11.2020-31.12.2021 Tehtävänä on huolehtia: Turun lasarettimuseon yleisöpalveluista mm. museon avoinna pito, opastustoiminta ja tapahtumien järjestäminen museon toimialaan liittyvät perus- ja määräaikaisnäyttelyt koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella museon tietopalvelu ja lainaustoiminta toimia sairaalahistorian asiantuntijana ja sairaalahistorian tutkimuksen edistäminen kokoelmien hallinta (mm. kokoelmien kartuttaminen, järjestäminen, dokumentointi ja säilyvyydestä huolehtiminen) huolehtia Lasarettimuseon markkinoinnista ja viestinnästä sekä museotoimikunnan asettamista […]

Reform, Revolution, Riot? Transnational Nordic Sixties in the radical press, c. 1958-1968

Lisätty 26.10.2020 | Tapahtuma

Gödel on intuitionism and constructive foundations of mathematics

Lisätty 26.10.2020 | Tapahtuma

Lönnströmin museot etsii uutta johtajaa

Lisätty 21.10.2020 | Ilmoitus

Lönnströmin taidemuseo on raumalainen säätiö, jonka tarkoituksena on kuvataiteen edistäminen. Säätiö ylläpitää kahta museota. Lönnströmin taidemuseo järjestää nykytaiteen projekteja tiiviissä yhteistyössä taiteilijan tai taiteilijaryhmän kanssa. Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseo esittelee raumalaisen tehtailijapariskunnan edustuskotia ja taidekokoelmaa. Nykyisen museonjohtajan siirtyessä Alajärven kaupungin museotoimenjohtajaksi etsimme Lönnströmin museoille uutta johtajaa. Etsimämme johtaja on innovatiivinen, yhteistyökykyinen ja motivoitunut vastaamaan […]

Villa Lanten Ystävät ry:n apuraha Roomassa tehtävään väitöskirjatutkimukseen

Lisätty 20.10.2020 | Ilmoitus

Villa Lanten Ystävät ry julistaa lokakuussa 2020 haettavaksi yhden 4500 euron suuruisen apurahan Roomassa tehtävään väitöskirjatutkimukseen.  Väitöskirjan aiheen tulee liittyä arkeologiaan, historiaan, klassilliseen filologiaan, italialaiseen filologiaan tai taiteiden tutkimukseen. Myös muiden alojen jatko-opiskelijat voivat hakea apurahaa, mikäli heidän tutkimusaiheensa on relevantti antiikin tai Italian tutkimuksen kannalta ja tutkimustyö edellyttää Roomassa työskentelyä. Apuraha on tarkoitettu tukemaan […]

Vuoristourheilun ongelmallinen maskuliinisuus

Lisätty 20.10.2020 | Tapahtuma

Mirator: Syksyn 2021 numeron teemaosio: Medievalismi 2000-luvulla

Lisätty 16.10.2020 | Ilmoitus

Keskiaika on osoittautunut soveltuvaksi ja monikäyttöiseksi myös 2000-luvun kulttuurissa ja politiikassa: se on kaikunut George W. Bushin ristiretkessä terrorismia vastaan, ISISin yrityksessä perustaa uusi kalifaatti sekä Ukrainan ja Venäjän välisessä kriisissä. Keskiajan historia inspiroi menestyneitä populaarikulttuurin tuotteita sekä suoraan kuten Crusader Kings -pelisarjassa tai fantasiamaailman rakennuspalikkana kuten The Witcher -romaani-, peli- ja TV-sarjassa. Keskiaikatapahtumat ja […]

The Idiom of the Hunt: Noble Hunting as Social Gesture in Late-Medieval England

Lisätty 14.10.2020 | Tapahtuma

Museolehtori Monilukutaitoa museoista -hankkeeseen Hämeenlinnaan

Lisätty 13.10.2020 | Ilmoitus

Museo Militaria etsii osa-aikaista museolehtoria 6 kk määräaikaiseen työsuhteeseen innovatiiviseen lukutaitohankkeeseen. Museolehtori työskentelee projektityöntekijänä Monilukutaitoa museoista -hankkeessa, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten monilukutaidon ja lukuinnon edistäminen museoiden kulttuuriperintöaineistoja ja oppimisympäristöjä hyödyntämällä. Hankkeen toteuttajina ovat Museo Militaria Hämeenlinnasta ja Panssarimuseo Hattulasta yhteistyössä kotipaikkakuntiensa opetustoimien ja valtakunnallisen Lukukeskuksen kanssa. Museovirasto on myöntänyt lukutaitohankkeelle ammatillisten museoiden innovatiivisten […]

Seinäjoen museot hakee rakennustutkijaa

Lisätty 13.10.2020 | Ilmoitus

Seinäjoen museot hakee alueellisen työnsä tiimiin rakennustutkijaa. Museo toimii alueellisena vastuumuseona Etelä-Pohjanmaan alueella Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti. Museo vastaa sekä museotoiminnan edistämistehtävästä että kulttuuriympäristötehtävästä. Aluetyön tiimiin kuuluu rakennustutkijan lisäksi arkeologi ja maakunta-amanuenssi. Rakennustutkija vastaa rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaiseman asiantuntija- ja viranomaistehtävistä sekä niiden kehittämisestä. Tehtäviin kuuluu maankäytön suunnitteluun ja rakennuslupiin liittyvien lausuntojen valmistelu ja […]

Tutkija Kansallisarkiston Suomalaiset Venäjällä 1917-1964 -tutkimushankkeeseen

Lisätty 7.10.2020 | Ilmoitus

Kansallisarkistossa käynnistyi syyskuun alussa viisivuotinen tutkimushanke Suomalaiset Venäjällä 1917-1964. Etsimme tutkimushankkeeseen tutkijaa, jonka päätehtävänä on käydä läpi Uralin alueella sekä Kazakstanissa olleita suomalaisia koskevia aineistoja ja kirjoittaa niiden perusteella hankesuunnitelmassa tarkemmin määritellyt julkaisut. Lisäksi tutkija osallistuu interaktiivisen tietokannan sisällön suunnitteluun ja tuottamiseen. Alkamisaika 1.12.2020 tai sopimuksen mukaan Tehtävä päättyy 31.7.2025 *** Edellytämme hakijalta aiempaa kokemusta […]

Tutkija Kansallisarkiston Suomalaiset Venäjällä 1917-1964 -tutkimushankkeeseen

Lisätty 7.10.2020 | Ilmoitus

Kansallisarkistossa käynnistyi syyskuun alussa viisivuotinen tutkimushanke Suomalaiset Venäjällä 1917-1964. Etsimme tutkimushankkeeseen tutkijaa, jonka päätehtävänä on käydä läpi Pietarissa/Leningradissa ja sen lähialueilla sekä Venäjän Karjalassa olleita suomalaisia koskevia aineistoja ja kirjoittaa niiden perusteella hankesuunnitelmassa tarkemmin määritellyt julkaisut. Lisäksi tutkija osallistuu interaktiivisen tietokannan sisällön suunnitteluun ja tuottamiseen. Alkamisaika 1.12.2020 tai sopimuksen mukaan Tehtävä päättyy 31.7.2025 *** Edellytämme […]

Uusi sihteeri haussa Suomen Muinaismuistoyhdistykseen!

Lisätty 5.10.2020 | Ilmoitus

Yhdistyksen sihteeri toimii johtokunnan sihteerinä kokouksissa, huolehtii esitelmätilaisuuksien käytännön järjestelyistä, jäsenasioista sekä hankkeiden ja taloushallinnon koordinoinnista yhdessä tilitoimiston ja johtokunnan kanssa. Sihteeri toimii myös yhteistyössä yhdistyksen julkaisusihteerin, tiedottajan, kirjastonhoitajan ja julkaisujen toimittajien kanssa. Toivomme tehtävään hakevilta kokemusta järjestötoiminnasta, viestinnästä ja taloushallinnosta sekä kulttuuriperintöalojen tuntemusta. Kyseessä on muutamia työtunteja viikossa edellyttävä luottamustehtävä, josta maksetaan vuosittainen 1200 […]

Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja

Lisätty 1.10.2020 | Ilmoitus

Kutsumme tutkijoita kirjoittamaan vuosikirjaan tutkimusartikkeleita aiheella kriisit kristinuskon historiassa. Kriisit ovat pulmallisia tai käänteentekeviä tilanteita, jotka haastavat vallitsevat olosuhteet: poliittiset, uskonnolliset, sosiaaliset tai henkilökohtaiset. Kriisi voi olla äkillinen tai pitkittynyt ilmiö, jota leimaa epävarmuus, uhkaavuus tai hätä. Olivat ne sitten globaaleja tai paikallisia, ihmisestä riippumattomia tai ihmisen aiheuttamia, niille on usein yhteistä totuttujen toimintamallien riittämättömyys […]

Rovaniemen taidemuseo hakee näkemyksellistä johtajaa

Lisätty 1.10.2020 | Ilmoitus

Rovaniemen taidemuseo on kansainvälisesti suuntautunut pohjoisen taiteen asiantuntija. Museon kokoelmissa on noin 5 000 taideteosta ja se toimii Lapin alueellisena vastuumuseona. Rovaniemen taidemuseon karttuva museokokoelma, Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma, on Suomen edustavimpia nykytaiteen kokoelmia. Taidemuseo sijaitsee kulttuuritalo Korundissa, joka on myös Lapin kamariorkesterin koti. Talon markkinoinnista huolehtii Arktikum-palvelu Oy. Haemme yhteistyökykyistä johtajaa tehokkaaseen […]

The Health and Happiness of the Expectant Mother: Constructions of Pregnancy and Childbirth in British Medical Writings, 1840–1902

Lisätty 29.9.2020 | Tapahtuma