13.12.2018 | Ilkka Pirttilä

Brittiläinen politiikan teorian professori Chantal Mouffe on kirjoittanut tiiviin kirjan "populistisesta momentumista" läntisessä nykypolitiikassa. Hän tekee eron oikeistopopulismin ja vasemmistopopulismin välillä. Molemmat pitävät eliitin ja kansan ristiriitaa nyky-yhteiskunnan käymistilan syynä, mutta määrittelevät sen eri tavoin.

Lue lisää

Helena Petäistö on yksi näkyvimpiä Ranskan politiikan ja kulttuurielämän asiantuntijoita. Hänen teoksensa käy yleistajuisesti läpi vuoden 2017 Ranskan presidentinvaalin tapahtumat ja tuoreen presidentin Emmanuel Macronin taustan. Kirja on kevyt mutta informatiivinen lukukokemus, jossa on hengästyttävän paljon yksityiskohtia ja asiatietoa nyky-Ranskan keskeisimmistä poliitikoista ja heidän taustoistaan. Viihdyttävän kirjan ainoa heikkous on hieman liiankin yleistajuinen kieli, joka ajoittain olisi kaivannut tarkempaa toimittamista.

Lue lisää

7.12.2018 | Leena Rossi

Elämä vie ja sinä vikiset (Pitäisikö asialle tehdä jotain?) on Sarah Knightin toinen teos. Hän on kirjoittanut sen samalla rempseällä ja vähän roisilla tyylillä kuin esikoiskirjansa Viis veisaamisen elämänmullistava taika (2018), joka on noussut maailmanlaajuiseksi myyntimenestykseksi. Uudessa kirjassaan Knight tarjoaa ”tajunnanräjäyttävän” priorisointimenetelmän, jonka avulla lukija voi panna mielensä ja elämänsä järjestykseen voidakseen käyttää aikansa, energiansa ja rahansa siihen, mitä todella haluaa tehdä. Tutkijan ja muunkin tietotyöläisen kannattaisi ehkä kokeilla Knightin neuvoja.  

Lue lisää

Nobel-palkitun kirjailijan, Svetlana Aleksijevitsin uusin suomennettu "yhteisöromaani" on dokumentti Neuvostoliiton viimeisistä vuosikymmenistä. Haastatellut ihmiset, monet naisia, kertovat omat poukkoilevat tarinansa niin elävästi, että ne muistuttavat dokumenttielokuvan ”puhuvia päitä”. Kyseessä on mestariteos – jatkoa Aleksander Solzhenitsynin Vankileirien saaristolle, mutta paljon pehmeämmässä ja moniulotteisemmassa, polyfonisessa mielessä.

Lue lisää

Seppo Tiitisen muistelmat ovat sujuvasti kirjoitettu kertomus lähes neljästäkymmenestä vuodesta suomalaisen valtahierarkian huipulla. Teos rakentuu lähes ideaalistyyppisenä kansallisena kertomuksena, jossa päähenkilö ei nosta itseään jalustalle vaan näyttäytyy vaatimattomana virkamiehenä, joka vaatimattomista oloista ponnisti korkealle. Tiitisen pohdinnoissa on tiettyä rauhallisuutta, jonka ansiosta teos ei lankea sensaatiohakuisuuden ansaan, vaan muistelee lähihistorian tapahtumia jonkinlaisen lempeän ironian ja vallan huipun tarjoaman etäisyyden kautta.

Lue lisää

26.11.2018 | Iiris Sarmas

Taiteilijoiden taivaat on taidekirja, joka ei ole mitenkään perinteinen. Vaikka se on painettu hyvälle paperille, taitettu kauniisti ja rauhallisesti ja siinä on paljon kauniita teoskuvia, teksti on jotain muuta kuin taidepuhetta. Kyse on paitsi taiteessa kuvatuista säätiloista myös johdatusta pilvien maailmaan, vaikka kirjassa ei varsinaista pilvikuvastosta olekaan. Kaikkiaan lukukokemus on miellyttävän virkistävä. Ehkäpä tästä oppii jotain uutta tai ainakin ymmärtää, että näkemäänsä voi tarkastella kukin oman kokemus- ja osaamispohjansa kautta.

Lue lisää

1

22.11.2018 | Helena Ruotsala

”Jäämeren aallot aina lyöneet on kylmään rantaan kylmän Petsamon” lauletaan Petsamosta ja tämän laulun tavoin Lapin Maakuntamuseon toimittama kirja Petsamo 1920-1944. Suomi Jäämeren rannalla tuo kaivatut terveiset siitä tarunhohtoisesta, mutta vain lyhyen aikaa itsenäiselle Suomen valtiolle kuuluneesta alueesta Jäämeren rannalta. Tuon lyhyen ajan lisäksi sekä alueen historialliset että ekologiset olot ovat vaikuttaneet siihen, minkälainen kuva Petsamosta on mieliimme piirtynyt. Toisen maailmansodan jälkeen Petsamon asukkaat joutuivat jättämään sen ja heidät majoitettiin eri puolille Lappia. Petsamon evakkojen kaipaus kotiseudulleen on siirtynyt uusille sukupuolille ja reaalistuu nyt yhdisty

Lue lisää

21.11.2018 | Tuukka Karlsson

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori Janne Saarikivi pureutuu esseessään suomen kieleen, kansallisvaltion rakentumiseen ja kielipolitiikkaan. Polveilevan teoksen ydinsanoma tiivistyy suomen kielen puolustuspuheeksi tilanteessa jossa englanti valtaa alaa yhteiskunnan eri tasoilla.

Lue lisää

20.11.2018 | Helena Pilke

Arvo Tuominen tunnetaan dokumenttifilmien tekijänä; viime vuosina hän on tutustuttanut televisionkatsojia lähinnä rajantakaiseen Karjalaan. Sinne vie myös hänen kirjansa Karjala - koko tarina.

Lue lisää

Historiallinen amerikansuomalaisuus kiinnostaa 2010-luvun suomalaisia edelleen yllättävän paljon. "Fintiaaneihin" kohdistuvan kiinnostuksen ohella 1800- ja 1900-lukujen vaihteen suuren muuttoaallon jälkeinen siirtolaiskulttuuri nousee Suomessa yhä edelleen aika ajoin esille. Luukan teos on mielenkiintoinen arkitason kuvaus urbaanista amerikansuomalaisuudesta.

Lue lisää

19.11.2018 | Terhi Katajamäki

Nyky-yhteiskunta suosii osallistuvaa, sosiaalista, ulospäinsuuntautunutta ja itsenäistä toimijaa. Miltä tuntuu, kun läheisen käyttäytyminen onkin syrjäänvetäytyvää? Miltä tuntuu, kun pakonomaiset liikkeet haittaavat esimerkiksi kaupassa käyntiä? Neuropsykiatristen oireyhtymien kanssa elävät kertovat.

Lue lisää

Vesa-Matti Lahden Siperia kutsuu! ja Julia L. Mickenbergin American Girls in Red Russia ovat taiten laadittuja tietokirjoja, jotka perustuvat osittain samoihin alkuperäislähteisiin. Lahden teos valottaa teollisen siirtokunnan elämää Siperiassa, Kemorovon kaivoskaupungissa 1920-luvulla, ja Mickenbergin kirja käsittelee amerikkalaisia naisia varhaisessa Neuvostoliitossa, osittain samaisessa Kemerovon siirtokunnassa. Myös amerikkalaisen toimittajan ja kirjailijan Ruth Kennellin hahmo yhdistää teoksia. Molemmat kirjat ovat kiinnostavia kurkistusaukkoja Neuvostoliiton ulkomaalaisten rakentajien arkeen.

Lue lisää

12.11.2018 | Juuso Koponen

Rasismia ovat Suomessa tutkineet erityisesti yhteiskuntatieteilijät, kulttuurintutkijat ja aatehistorioitsijat. Voisiko myös filosofialla olla annettavaa rasismia koskevaan akateemiseen keskusteluun? Jani Sinokin toimittaman monipuolisen ja kiinnostavan artikkelikokoelman perusteella vastaus on myönteinen.

Lue lisää

9.11.2018 | Markku Soikkeli

Maailmankirjallisuuden filologia sisältää kaksitoista valikoitua esseetä Erich Auerbachin 1930-50 -lukujen tuotannosta. Esseissään Auerbach pohtii filologian merkitystä ihmisyyden peruskysymysten paljastamisessa ja suurten kirjallisuushistoriallisten synteesien tekemisessä.

Lue lisää

Uno Harvan klassikkoteos, Suomalaisten muinaisusko, ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1948. Kirja on ollut kauan loppuunmyyty, mutta nyt on julkaistu odotettu uusi painos. Kirjan sisältö on julkaistu alkuperäisen kaltaisena ilman uudistuksia, Turun yliopiston uskontotieteen emeritusprofessori Veikko Anttosen jälkisanoilla täydennettynä.

Lue lisää

8.11.2018 | Juuso Koponen

Demokratia suomalaisessa lähiössä on mielenkiintoinen ja tiivis kuvaus demokratian asemasta eräässä suomalaisessa lähiössä sekä tärkeä puheenvuoro lähiön arkitodellisuuden ja demokraattisen yhteiskunnan ideaalien välisestä usein jännitteisestä suhteesta. Kirja toimii ajankohtaisena kuvauksena poliittisesta osallisuudesta ja osallistumattomuudesta sekä kansalaisuudesta ja demokratiasta 2010-luvun Suomessa. Samalla teos osallistuu myös keskusteluun suomalaisen yhteiskunnan luokkaluonteesta. Kirja pohjautuu laadullisia tutkimusmetodeja ja osallistamista hyödyntäneeseen tutkimusprojektiin, jonka kirjoittajat ovat toteuttaneet eräässä anonyymiksi jäävässä helsinkiläislähiössä.

Lue lisää

Waldemar Erfurth toimi koko jatkosodan ajan Saksan yhteyskenraalina Suomen armeijan päämajassa, tiiviissä yhteistyössä Mannerheimin ja hänen lähipiirinsä kanssa. Kenraalin sotapäiväkirja valottaa paitsi Suomen ja Saksan sotilaallista yhteistyötä, myös päämajan arkea.

Lue lisää

2.11.2018 | Merja Leppälahti

Kansanperinteeseen perehtynyt Marjut Hjelt on koonnut Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansaperinnekokoelmista laajan ja kiinnostavan valikoiman suomalaisia loitsuja ja järjestänyt ne aihepiireittäin. Kunkin aihealueen alussa oleva tietoisku johdattaa sisälle aiheeseen. Hjeltin runsaasti loitsuaineistoa sisältävä teos täydentää mukavasti vuonna 2014 ilmestynyttä Henni Ilomäen teosta Loitsun mahti, jossa Ilomäki tarkastelee loitsujen sisältöä ja kieltä.

Lue lisää

1

29.10.2018 | Helena Pilke

Pietari on häikäisevien palatsien, maailmanluokan taideaarteiden ja näyttävien valtakatujen, mutta myös rapistuvien lähiökerrostalojen ja kivijalkakapakoiden kaupunki, jota Arvo Tuominen tarkastelee kirjassaan hieman ilkikurisesti.

Lue lisää

Junttius ja 'kansallinen tyhmyys' ovat nousseet usein viime aikoina esiin uusina kansallisina hyveinä, joita populisti-poliitikot käyttävät hyväkseen manipuloidessaan niin kutsuttua tavallista kansanosaa. Nämä teokset avaavat näköaloja tuohon maailmaan, jossa tietty etninen ja sosio-ekonominen tausta määrittelevät ihmisen kansalaisuutta ja hänen suhdettaan eliittiin.

Lue lisää

1